ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

  • П. І. Гаман Український науково-досліднийінститут цивільним захистом https://orcid.org/0000-0002-3239-8936
  • Н. О. Гаман Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини https://orcid.org/0000-0003-4999-6163

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-105-109

Ключові слова:

моніторинг, бенчмаркетинг, диверсифікація виробництва, механізм управління, рентабельність виробництва, концепція керування підприємством

Анотація

В умовах формування ринкових відносин в Україні важливе значення набуває здатність підприємства пристосуватися до нових умов господарювання. Це висуває на перший план рішення завдань по забезпеченню організаційно-економічної стійкості і конкурентоздатності підприємства в умовах зовнішнього середовища, що безперервно змінюється, особливо при проведенні економічних реформ. При знаходженні ефективності потрібно порівнювати очікувану цінність того, що буде отримано, з очікуваної цінністю того, що буде загублено. На даний час на багатьох підприємствах спостерігається неефективне використання виробничого потенціалу, що свідчить про низьку ефективність виробництва практично у всіх галузях економіки України. У свою чергу це є результатом низького попиту на вироблену продукцію, тобто фактично продукція, що виробляється на підприємствах України є неконкурентоспроможною. Висока собівартість, низька якість – от причини відсутності попиту. Ефективність завжди пов'язана з відношенням цінності результату до цінності витрат і може мінятися зі зміною оцінок. Тому для будь-якого підприємства критерієм ефективності служить збільшення всього того, що представляє для нього цінність у сьогоденні або майбутньому, тобто збільшення багатства. Запорука успіху діяльності будь-якого підприємства криється в постійному підвищенні ефективності виробництва, систематичному аналізі виробничої діяльності, розробці й упровадженні заходів, націлених на підвищенні ефективності виробництва. На рівні підприємства формою єдиного критерію ефективності його діяльності може слугувати максимізація прибутку. Ефективність виробництва находить конкретний кількісний вираз в взаємопов'язаній системі показників, характеризуючих ефективність використання основних елементів виробничого процесу. Проблема ефективності виробництва завжди посідала важливе місце серед актуальних проблем економічної науки. Зацікавленість нею виникає на різних рівнях управління економікою - від власників приватного підприємства до керівників держави.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

П. І. Гаман, Український науково-досліднийінститут цивільним захистом

д.н.держ.упр., доцент, начальник відділу публічного управління цивільним захистом,науково-дослідного центру заходів цивільного захисту

Н. О. Гаман, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

к.н.держ.упр., старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

Посилання

Тігова Т. М., Селіверстова Л. С., Процюк Т. Б. Аналіз фінансової звітності : навч. посібник. Київ : ЦУЛ, 2012. 267 с.

Соколова Л. В. Верясова Г. М., Соколов О. Є. та ін.Управління підприємством в умовах ринку : теоретичні та практичні аспекти : монографія. Харків : ТОВ «Компанія СМІТ», 2012. 312 с.

Петровська Т. Е. Альтернативні підходи до споживання вітчизняного вугілля у контексті енергетичної безпеки України. Теоретичні та прикладні питання економіки. Вип. 21. 2010. С. 331–338.

Небава М. І., Адлер О. О., Козловський В. О. та ін. Економіка та організація виробничої діяльності підприємства : навч. посібник. Вінниця : ВНТУ, 2011. 232 с.

Коваль Я. С., Мігус І. П., Андрієнко В. М. Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки. Демократичне врядування. 2017. Вип. 20. URL : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/index.html.

Малюк С. О. Показники та методи оцінки ефективності системи управління підприємствами спиртової промисловості. Економіка АПК. 2015. № 6 (3). С. 22-25.

Макогон Ю. В., Шпундра М. Г. Криза у світовій економіці: стратегічні пріоритети України. Стратегічні пріоритети. 2009. № 1 (10). С. 86–95.

Денисенко М. П., Мігус І. П., Коваль Я. С. Формування інноваційної моделі державного розвитку підприємств України : кол. монографія. Суми, 2018. 10-30 с.

Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: теорія і практика : підруч. Львів : Магнолія Плюс, 2006. 428 с.

Касич А. О., Хімич І. Г. Методичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства. Бізнес Інформ. 2012. № 12. С. 176–179.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Гаман, П. І., & Гаман, Н. О. (2019). ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ КЕРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 105–109. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-105-109

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та адміністрування