ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ

Автор(и)

  • В. К. Васенко Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0002-0660-0037

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-97-104

Ключові слова:

понятійний апарат, структурно-логічний, менеджмент, поняття, судження, положення, закони, аксіоми, постулати, принципи

Анотація

Сучасне життя в Україні позначене докорінними політичними, соціально­культурними, економічними  сферами.  Формується  ринкове середовище в якому менеджмент набуває особливого значення для будь­якої організації. Менеджерські функції виконують  багато людей, яким  необхідні спеціальні знання.  І це вимагає від них опанування менеджменту, що є одночасно і наукою, і мистецтвом. Складні умови господарювання, зміни в техніці і  технологіях,  зростаючі  вимоги  споживачів вимагають від сучасних менеджерів всіх рівнів управління,  нових  знань  та  навичок,  які  б відповідали вимогам  часу. Система управління персоналом повинна бути сформована на базі сучасних принципів, які дадуть змогу досягати як загальних цілей у межах вибраних ринків, так і високого рівня прихильності працівників. У традиційній літературі принципи формування системи управління персоналом перелічують дещо узагальнено, без врахування стану справ у відповідній галузі чи особливостей функціонування конкретного підприємства. Також потрібно відзначити, що, незважаючи на численність наведених принципів, їх перелік є неповним, оскільки не враховує реалій часу. Принципи, на яких базується система управління персоналом, потребують постійного оновлення та уточнення, оскільки ринкове середовище функціонування постійно змінюється. З метою побудови високоефективної системи управління персоналом необхідно дослідити суть та значення принципів формування відповідної системи в нових умовах ринку. У статті проаналізовано основні принципи, що визначають понятійний апарат менеджменту. Виокремлена структурно-логічна схема понятійного апарату науки, та основні принципи та їх вплив на формування понятійного апарату. Внесені пропозиції щодо більш поглибленого вивчення менеджменту студентами та основних принципів, що впливають на формування понятійного апарату науки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. К. Васенко, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ

д.е.н., професор, професор кафедри соціально-економічних дисциплін

Посилання

Мочерний С. В. Довбешко М. В. Основи економічної теорії : підручник. Київ : Видавничий центр «Академія», 2004. 856с.

Мескон М. Х. Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента : науч. пос. Москва : Дело, 1992. 702 с.

Друкер П. Практика менеджмента : учебное пособие. Москва : Издательский дом «Вільямс», 2000. 398с.

Шегда А. В. Менеджмент : навчальний посібник. Київ : «Знання», 2002. 583с.

Стадник В. В., Йохна М. А. Менеджмент : посібник. Київ : Академвидав, 2003. 464с.

Аблязов Р. А. Пазурець Г. І., Савченко С. О. Курс менеджменту для магістрів (системний підхід) : навч. посіб. Черкаси : Видавництво «Маклаут», 2011. 580 с.

Мочерний С. В. та ін. Економічна енциклопедія : У трьох томах. Т.2. Київ : Видавничий центр «Академія», 2001. 848 с.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Васенко, В. К. (2019). ПРИНЦИПИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 97–104. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-97-104

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та адміністрування