ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО БАНКУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНИХ БАНКІРІВ

Автор(и)

  • Л. В. Січевлюк Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-60-64

Ключові слова:

Український державний банк, центральний банк, банківська система, емісія, реорганізація

Анотація

У статті проаналізовано початок формування вітчизняної банківської системи, становлення якої слід пов’язувати з процесом створення банківських установ у період державотворчих пошуків на території України у 1917–1921 р.р. Саме тоді було засновано Український державний банк, який виконував функції центрального банку та емісійного центру держави. Зазначається, що проблеми створення і функціонування Українського державного банку були безпосередньо пов’язані із суперечливими процесами розбудови української державності. Охарактеризовано значення Українського державного банку для вдосконалення національної кредитно-банківської системи за такими напрямками: по-перше, Український державний банк виступав творцем нової теоретичної концепції емісії та обігу національної валюти; по-друге, велике пізнавальне значення має дослідження організаційно-правових аспектів діяльності Українського державного банку; по-третє, для формування компетентностей сучасних студентів буде корисним ознайомлення із особливостями реорганізації банківських установ у період 1917-1921 рр. Автор приходить до висновку про те, що історія банківської діяльності в Україні у 1917-1921 рр. містить повчальний досвід відкриття та закриття банків, їх реорганізації чи реструктуризації, а також пошуку оптимальних організаційно-правових форм для ведення банківської діяльності у кризових умовах. Виходячи із досвіду функціонування Українського державного банку для вдосконалення сучасної банківської системи запропоновано розширити інформаційну прозорість у діяльності банків, а також посилити громадський контроль за їх діяльністю. Разом із тим доведено, що дворівнева система з високим ступенем автономії комерційних банків, яка була сформоване в цей історичний період залишається оптимальною і в наш час. Визначено, що для формування компетентностей сучасних банкірів має значення дослідження процесу формування інституту реорганізації банків. Виявлено, що у досліджуваний період затребуваною була лише реорганізація у формі перетворення, яка передбачала, що банк змінює свою мету, функції та перепідпорядкування органам влади.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Л. В. Січевлюк, Університет економіки та права «КРОК»

кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки

Посилання

Гай-Нижник П. П. Український державний банк. Вісник НБУ : збірник наукових праць. Київ, 2003. № 2. С. 70–71.

Гай-Нижник П. П. Український Державний банк: історія становлення (1917–1918). Документи і матеріали : монографія. Київ : Цифра-друк, 2007. 340 с.

Гай-Нижник П. П. Фінансова політика уряду Української держави Гетьмана Скоропадського (29 квітня–14 грудня 1918 р.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук. Київ, 2000. 20 с.

Гребеник Н.І. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово- кредитної (монетарної) політики. Стаття перша. Становлення монетарної політики в незалежній Україні. Вісник НБУ : збірник наукових праць. Київ, 2007. № 5. С. 12-22. 5. Державний Вістник. Статут Українського Державного Банку. Київ : Державний Вістник, 1918. № 36. С. 8-13.

Небрат В.В. Українська фінансова думка другої половини ХІХ – початку ХХ ст. : монографія. Київ, 2007. 224 с.

Новікова І.Е. Історичний розвиток банківської системи в Україні в умовах становлення ринкового господарства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): монографія. Камянець-Подільський, 2011. 304 с.

Положення про особливості реорганізації банку за рішенням його власників. URL : http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/z0845-08 (дата звернення 27.08.2018).

Протоколи засідань Малої ради. 9 грудня 1917 р. Народна воля. 1917. 12 грудня.

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 р. № 679- XIV. URL : http: // www.radа.gov.ua (дата звернення 27.08.2018).

Ткаченко А.О. Український державний банк в умовах революції 1917 -1920 рр. Правова держава : журнал. 2011. Вип. 22. С. 125 - 131.

Ткаченко А. О. Проблеми ліквідації та реорганізації банківських установ радянськими органами влади у 1917-1920 рр. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць. Суми : ВВП “Мрія-1” ЛТД, УАБС, Т. 10. 2004. 385 с.

Downloads

Опубліковано

2018-12-21

Як цитувати

Січевлюк, Л. В. (2018). ДОСВІД СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО БАНКУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СУЧАСНИХ БАНКІРІВ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 60–64. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-60-64

Номер

Розділ

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування