СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-52-59

Ключові слова:

Україна, економіка, сектор, підприємство, інвестиції, динаміка, обсяги, перешкоди, пропозиції

Анотація

У статті розглянуто нормативно-правове тлумачення інвестицій, визначені фактори економічного зростання, розкрито вплив прямих іноземних інвестицій, розкрито поняття цінних паперів та портфельних інвестицій та запропоновані заходи щодо сприяння залученню інвестицій в економіку держави. Спираючись на проведений аналіз динаміки надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України зроблено висновок щодо значного зменшення обсягів інвестицій, починаючи з 2014 р. Найкращий результат інвестування у 2016 р. за обсягом не досяг рівня 2013 р. Виділено найбільш привабливі для іноземних інвесторів сфери української економіки: фінансова та страхова діяльність, оптова та роздрібна торгівля, промисловість. У підсумку зазначено основні перепони на шляху іноземного інвестування української економіки, а саме: нестабільна економічна та політична ситуація в країні, корупція, повільні зміни економіки під впливом реформ, невпевненість інвесторів, наявність сектору тіньової економіки. Наведено пропозиції, які націлено на сприяння залученню інвестицій в економіку держави. Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні та впровадженні економічних механізмів підвищення інвестиційної привабливості окремих секторів та підприємств економіки України, що сприятиме підвищенню загальної привабливості економіки України для іноземних інвесторів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

С. М. Обушний, Київський університет імені Бориса Грінченка

кандидат економічних наук, заступник декана факультету інформаційних технологій та управління

О. О. Мельник, Київський університет імені Бориса Грінченка

магістр кафедри фінансів та економіки

Посилання

Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12 (дата звернення 15.11.2018).

Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення 15.11.2018).

Свірідова Н. Д. Прямі іноземні інвестиції: світовий досвід та стратегія залучення в економіку України: монографія. Луганськ, 2014. 164 с.

Захарін С. В. Проблеми і перспективи інтеграції України до міжнародного інвестиційного ринку: монографія. Київ, 2014. 166 с.

Тесля С. Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. Формування ринкової економіки в Україні: журнал. Вип. 19. 2018. С. 454-459.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 15.11.2018).

Downloads

Опубліковано

2018-12-21

Як цитувати

Обушний, С. М., & Мельник, О. О. (2018). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 52–59. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-52-59

Номер

Розділ

Розділ 2. Міжнародні економічні відносини