ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ В ПОЛІТЕКОНОМІЇ Ф. ЛІСТА ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • В. К. Васенко Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ https://orcid.org/0000-0002-0660-0037

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-7-21

Ключові слова:

економічний націоналізм, українська національна ідея, захист економічних інтересів, протекціонізм, імпортозаміщення, корупція, кіберзлочинність, сепаратизм, рейдерство, колекторство

Анотація

Сучасний економічний націоналізм — це термін, що використовується для опису політики, що підкреслює внутрішній контроль над формуванням економіки, праці і капіталу, навіть, якщо це вимагає введення тарифів та інших обмежень на пересування робочої сили, товарів і капіталу. Він виступає проти глобалізації в багатьох випадках, або, принаймні, це питання переваги необмеженої вільної торгівлі. Економічний націоналізм може включати в себе такі доктрини як протекціонізм та імпортозаміщення. Економічний націоналізм був є і залишається економічними підвалинами національної ідеї, що в різні часи, в різних умовах виконувала і виконує одну функцію - захист економічних інтересів нації. Українська національна ідея з моменту свого виникнення і до моменту здобуття незалежності мала національно-визвольний характер, що відповідав прагненням значної частини населення. В умовах збройної боротьби це була економічна війна на захист українського населення. У сучасній українській національній ідеї має переважати конструктивний, творчий характер, направлений на всебічне відродження і розвиток української нації, добробут усіх громадян та економічну безпеку держави. У статті проаналізовано основні чинники, що визначають суть економічного націоналізму в політекономії Ф. Ліста. Виокремлена структурно-логічна схема та складові елементи економічного націоналізму. Внесені пропозиції щодо значимості політики та ідеології економічного націоналізму для сучасної України. Однак, за межами розгляду залишаються питання стосовно основних підвалин економічного націоналізму для економіки України у контексті її інтеграції з Європейським союзом. Цим підтверджується зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями й невирішеними проблемами, котрим присвячується означена стаття.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. К. Васенко, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ

д.е.н., професор, професор кафедри соціально-економічних дисциплін

Посилання

List F. National Sistem of Political Economy. N.Y., Lloyd, 1985. Р. 87.

Ф. Кенэ. Избранные экономические произведения. М., Соцэкгиз, 1960. 520с.

Закон України «Про власність» від 07.02.1991р. №697-ХІІ//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991. - №20. ст. 249.

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1/Редкол. С.В. Мочерний (відп. ред..) та ін. Київ : Видавничий центр «Академія», 2000. 864с.

В. Кондзьолка Економічний націоналізм як складова національної ідеї /В. Кондзьолка, 2011. URL : aratta-ukraine.com/tekst.ua/ (дата звернення 03.09.2018).

Корнійчук Л.Я. Економічний націоналізм. URL : golovko.info (дата звернення 03.09.2018).

Сойкін Є. Економічний націоналізм: історія, принципи, сьогодення. URL : soykin.snfo/2011/02/24..htm (дата звернення 03.09.2018).

Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року №1700-УІІ //Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, №49, ст. 2056.

Downloads

Опубліковано

2018-12-21

Як цитувати

Васенко, В. К. (2018). ЕКОНОМІЧНИЙ НАЦІОНАЛІЗМ В ПОЛІТЕКОНОМІЇ Ф. ЛІСТА ТА ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ ДЛЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (4 (52), 7–21. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-52-7-21

Номер

Розділ

Розділ 1. Економічна теорія та історія економічної думки