ІМАНЕНТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ Й БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-93-104

Ключові слова:

державний борг, функції державного боргу, типологізація державного боргу, властивості державного боргу, джерела фінансування державного боргу, методи дослідження державного боргу, внутрішній державний борг, зовнішній державний борг

Анотація

В сучасних реаліях актуальним є питання формування теоретичного базису фінансово-економічного механізму регулювання державного боргу, котрий має стати фундаментом для створення концептуальних основ наукового управління державною заборгованістю, важливим інструментом реального впливу на раціоналізацію політики державних запозичень, запобігання борговій кризі. Метою статті є визначення підходів до іманентності та типологізації державного боргу, а також окреслення окремих аспектів боргової політики в кризових умовах. Для проведення досліджень було застосовано методи теоретичного узагальнення, абстрактно-логічний, аналізу та синтезу, порівняння, які об’єднав архітип системного підходу. У статті досліджено теоретичні аспекти державного боргу та іманентність його формування. Розглянуто визначення державного боргу з різних ракурсів, зокрема в розрізі економічного, фінансового, правового, інноваційного, геополітичного, політологічного, соціального тощо. Встановлено, що це складна економічна категорія, яка може бути інтерпретована різними способами залежно від контексту та підходу до проведення досліджень. Деякі підходи взаємодоповнюються, в той час, як інші можуть суперечити один одному. Однак, незважаючи на різноманітність тлумачень, наявна стабільна тенденція держав до залучення боргів, будь то внутрішніх або зовнішніх. Досліджено економічну природу державного боргу як об’єкта макроекономічного регулювання з виокремленням специфічних рис, властивостей, системних компонентів. Визначено, що державному боргу притаманні різного роду функції, зокрема такі як, регулятивна, фіскальна, стабілізаційна, фінансування дефіциту бюджету та інші. Обґрунтовано різні підходи до типологізації державного боргу. Проведено систематизацію існуючих підходів щодо джерел та методів формування державного боргу, серед яких виокремлено за різними критеріями, а саме: за строками погашення, рівнем ризику, відсотковою ставкою, рейтингом кредитоспроможності держави, джерелами фінансування, валютою запозичення, ринком запозичення, формою видачі тощо. Окреслено окремі аспекти боргової політики в кризових умовах, зокрема в умовах діючого воєнного стану в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ніна Петруха, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

Олександр Куцовський, Академія праці, соціальних відносин і туризму

Аспірант, Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ

Сергій Петруха, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури, м. Київ

Посилання

Богдан, І., Коноваленко, Д. & Петруха, С. (2020). Оцінка фіскального балансу України за міжнародними стандартами ESA 2010 та GFSM 2014. Наукові праці НДФІ, 1(90), 14–27. Доступ через: https://doi.org/10.33763/npndfi2020.01.020.

Богдан, Т (2022). Державний борг і позики під час війни та методи їх поствоєнного врегулювання. Фінанси України, 4, 27–45. Доступ через: https://doi.org/10.33763/finukr2022.04.027.

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. Доступ через: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-VI#Text.

Гасанов, С. (2022). Міжнародні стандарти статистики державного боргу та їх впровадження в систему управління державними фінансами України. Фінанси України, 12, 7–21. Доступ через: https://doi.org/10.33763/finukr2022.12.007.

Гасанов, С., Петруха, С. & Петруха, Н. (2015). Онтогенез теоретичних концепцій інтеграції. Економіст, 1, 15–21.

Дорошенко, О. (2014). Державний борг України: сутність та методи управління. Інвестиції: практика та досвід, 20, 14–18.

Жмурко, Н., Рудик, О. & Гринкевич, Т. (2021). Економічний зміст та класифікація державного боргу. Інфраструктура ринку, 59, 103–109. Доступ через: https://doi.org/10.32843/infrastruct59-19.

Кудряшов, В. (2022). Стратегічні засади управління державним боргом. Економіка України, 9, 58–76. Доступ через: doi.org/10.15407/economyukr.2022.09.058.

Петруха, Н. & Мякота, Р. (2023). Поняття та фінансово-економічна природа державного боргу. Наукові праці НДФІ. 2023, 4, 23–37. Доступ через: https://doi.org/10.33763/npndfi2023.04.023.

Петруха, Н., Петруха, С., Алексеєнко, Н., Кушнерук, О., & Мазур, А. (2023). Соціальні імперативи державних фінансів: воєнна адаптація та засади повоєнного відновлення. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 3(50), 358–371. Доступ через: https://doi.org/10.55643/fcaptp.3.50.2023.4031.

Трофімчук, М. & Трофімчук, О. (2023). Особливості управління державним боргом України в умовах війни. Вісник економіки, 3, 198–211. Доступ через: https://doi.org/10.35774/visnyk2023.03.204.

Alhassan, H. & Kwakwa, P. (2023). The effect of natural resources extraction and public debt on environmental sustainability, Management of Environmental Quality, 34. 3, 605–623. Доступ через: https://doi.org/10.1108/MEQ-07-2022-0192.

Fayzullokh, S., Barnogul, S., Dinara, A., & Sardor, K. (2023). Analyzing the Relationship Between Public Debt and Poverty Reduction in Developing Countries: An Empirical Study. Revista De Gestão Social E Ambiental, 17(7), e03257. Доступ через: https://doi.org/10.24857/rgsa.v17n7-001.

Finance.ua. (n.d.). Державний борг України: основні тенденції та загроза дефолту. Доступ через: https://finance.ua/ua/credits/derzhavnyj-borg-ukrainy.

Ministry of Finance of Ukraine. (2023). State Debt and State-guaranteed Debt. Доступ через: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg_osn_inf.

Petrukha, N., Petrukha, S., Miakota, R., Krupelnytska, O. & Tarasenko, M. (2023). Public Debt Management in the Countries of the European Union: Lessons for Ukraine. Inclusion and Society, 1, 24–35. Доступ через: https://doi.org/10.32782/2787-5137-2023-1-3.

Petrukha, S. & Miakota, R. (2023). Debt policy in the period of martial law and Post-war reconstruction. Materials of International Scientific Conference «Modern science: global trends, technologies and innovations», October 20–21, Riga, Republic of Latvia, 12–14. Доступ через: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/376/10272/21441-1.

Petrukha, S. & Korolenko, M. (2020). Financial stability of the banking sector and security of the backbone bank activites in the exchange market in the context of national ability to implement the European green deal. Integration of traditional and innovation processes of development of modern science: collective monograph. 2nd ed, 84–137. Доступ через: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-021-6-19.

Sattoriy, F. (2022). External public debt and economic growth in Uzbekistan. Eurasian Journal of Law. Finance and Applied Sciences, 2(11), 182–189.

Yamin, I., Al Kasasbeh, O., Alzghoul, A., & Alsheikh, G. (2023). The Influence of Public Debt on Economic Growth: a Review of Literature. International Journal of Professional Business Review, 8(4), e01772. Доступ через: https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i4.1772.

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Петруха, Н., Куцовський, О., & Петруха, С. (2024). ІМАНЕНТНІСТЬ ТА ТИПОЛОГІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ Й БОРГОВОЇ ПОЛІТИКИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 93–104. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-93-104

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування