ПРОФЕСІОГРАМА ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Автор(и)

  • Марина Галак Державній торговельно-економічній університет

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-275-283

Ключові слова:

професіограма, психограма, управління персоналом, професійно-важливі якості, професіографічний профіль, рекрутинг

Анотація

Сучасний ринок праці висуває значні вимоги до діяльності працівників сфери управління персоналом. Професійна компетентність та особистісні якості в діяльності цих працівників є визначальними у досягненні професійного успіху будь-якої установи, відповідно повинні глибоко і всебічно вивчатися. У статті представлено порівняльний аналіз наукових підходів до застосування методу професіографії в психологічній науці, ретроспектива його заснування, розвитку та всебічного вдосконалення в умовах сьогодення. За результатами проведеного опитування фахівців сфери управління персоналом, були визначені найбільш важливі компоненти в структурі професіографічного профілю працівника кадрової служби. Обґрунтовано та розширено психодіагностичний інструментарій для розроблення загальної професіограми та психограми. Відповідно до проведеного опитування визначені основні професійно-важливі якості (ПВЯ) та психофізіологічні показники працівників. Удосконалено та якісно доповнено психодіагностичний інструментарій дослідження, куди були включені як загально-наукові так і спеціальні методи. В досліджені використані емпіричний і системний підходи, методи аналізу і синтезу, згідно з якими розроблення професіограми працівника, здійснювали із залученням безпосередніх суб’єктів ринку праці. Встановлено взаємозв’язок основних елементів діяльності працівників з виділенням специфічних факторів, що впливають на успішність діяльності компанії в умовах сьогодення, кризових явищ, що відбуваються у суспільстві внаслідок ситуації воєнного стану та перспектив роботи кадрових служб у повоєнний період, який відрізняється своїми особливостями, відмінними від мирного життя, як у способах діяльності самих фахівців кадрових служб, так і конкретного контингенту претендентів на працевлаштування. За результатами опитування та аналізу експертних оцінок до найбільш важливих професіографічних характеристик фахівця сфери управління персоналом були віднесені: емоційна стабільність; емпатія, високий рівень розвиненості емоційного інтелекту (EQ); комунікабельність; здатність до аналітичного мислення; навички ведення переговорного процесу, високий рівень емоційно-вольової саморегуляції; ефективне управління часом; стресостійкість тощо. Розроблено професіограму та психограму працівника сфери управління персоналом, наведено структурну модель професіографічного профілю працівника. Дослідження виконане на базі міжнародної рекрутингової компанії з підбору і найму спеціалістів для ІТ-продуктових компаній та маркетингових агентств «PRO.people Recruitment Agency», що працюють як в Україні так і на світових ринках праці з надання послуг з рекрутингу для компаній Європи, Азії та США.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Марина Галак, Державній торговельно-економічній університет

Керівник відділу маркетингу, аспірантка кафедри психології, Державній торговельно-економічній університет, м. Київ

Посилання

Державний класифікатор професій ДК 003:2010 (2010) https://dovidnyk.in.ua/directories/profesii/id/1477.1.

Борисова, М.М. (2024) Професіографічний аналіз особливостей діяльності працівників сфери управління персоналом. Вісник Національного університету оборони України. 1 (77). 26–38.

Кушніренко, К.О. (1997) Концептуальна модель психологічних особливостей професіографії діяльності спеціалістів банківської сфери. Вчені записки Університету «КРОК». Київ. Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Вип. 48 (4).

Карпіловська, С.Я., Мітельман, Р.Й., Синявський, В.В., Ткаченко, О.М., Федоришин, Б.О. & Яцишин О.О. (1997) Основи професіографії: навчальний посібник. Київ. Міжрегіональна Академія управління персоналом.

Пархоменко, О.О. (2013) Професіографічні особливості діяльності військових фахівців з охорони особливо важливих державних обʼєктів. Вісник національного університету оборони України. Київ. №6. 272–278.

Птуха, І.С. (2021) Психологічний відбір менеджерів у міжнародні торгівельні компанії. [Дис…канд. психол. наук, Державний торговельно-економічний університет]. Репозитарій ДТЕУ: https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=44922&uk

Наказ Міністерства промислової політики України від 22.03.2007 р. №120. Довідник кваліфікаційних характеристик (2012) Вип. 42 Ч. 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. код: 1477.1 «Менеджер (управитель) https://ips.ligazakon.net/document/FIN31309.

Миронець, С.М. (2012) Застосування методу аналізу ієрархій в системі заходів психологічного забезпечення фахівців ризиконебезпечних професій. Вісник Чернігівського національного університету. Т. 2. Вип. 105. ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка. Чернігів : ЧНПУ, 3–8.

Сингаївська, І. В., & Федорець, С. Б. (2019) Організаційно-психологічні чинники, що впливають на управлінську ефективність: уявлення працівників. Правничий вісник Університету «КРОК». Київ: Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». Вип. 35. 2019. 148–157.

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Галак, М. (2024). ПРОФЕСІОГРАМА ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 275–283. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-275-283

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія