ДИСТРИБ’ЮТОРСТВО ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-66-74

Ключові слова:

економічна діяльність, дистриб’ютори, торговельно-посередницькі структури, ефективність, економічний стан

Анотація

Стаття присвячена дослідженню дистриб’юторства як особливого виду економічної діяльності підприємств. Проведено теоретичне узагальнення особливостей здійснення торговельно-посередницької діяльності. Встановлено, що ускладнення комерційних операцій в умовах війни, з одного боку, об’єктивно потребують прискореного формування інституту дистриб’юторства як елементу інфраструктури товарного ринку, а з іншого – удосконалювати нормативну базу, підвищувати професійну кваліфікацію посередників. Значна увага приділена дослідженню питання функціональної характеристики торговельно-посередницьких структур. За допомогою методу порівнянь проаналізовані види продавців та зміст їх діяльності. Зроблено висновок, що дистриб’ютори безпосередньо працюють з виробниками та закуповують товари за спеціальною ціною. Визначено роль та місце дистриб’юторів серед інших можливих учасників визначеного цільового ринку. Встановлено, що, незважаючи на те, що ритейлери та дилери, зокрема реселери, працюють безпосередньо з кінцевими споживачами продукції – покупцями, проте вони не є обов’язковими учасниками у цьому ланцюзі.На підставі цього зроблено висновок, що дистриб’юторство виступає особливим видом підприємницької діяльності на ринку товарів і послуг. Досліджено та розкрито характерні особливості дистриб’юторської діяльності. Визначено принципи роботи торговельно-посередницьких структур як незалежного і специфічного виду діяльності. На основі цього розглянуто функції дистриб’юторськихкомпаній, які лежать в основі торговельно-посередницької діяльності та залежать від виду та характеру здійснюваних ними операцій. Такий підхід дозволив встановити, що перелічені функції мають однакові властивості, яких у загальному можна виділити три. Досліджено економічно-правову сутність конфліктів між учасниками торгового ринку з використанням системного методу. Це дозволило провести упорядкування причин, що можуть виникати між дистриб’юторськими компаніями та іншими учасниками ринку. Встановлена необхідність проведення аналізу економічних показників, за допомогою яких можна визначити ефективність дистриб’юторських послуг за їх якісними характеристиками. Запропоновано використовувати комплементарний підхід для встановлення взаємовигідних відносин між виробниками, дистриб’юторськими компаніями та споживачами. Рекомендовано досліджувати методики оцінки економічної та маркетингової ефективності діяльностей дистриб’юторів в умовах, що складаються на відповідному етапі їх функціонування.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Іван Мельніченко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Аспірант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Балабан, П.Ю. (2015). Комерційна діяльність : підручник. Харків : Світ книг. Доступ через: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2851

Біловодська, О.А., & Сигида, Л.О. (2018). Маркетинг торгово-посередницької діяльності. Доступ через: https://core.ac.uk/download/pdf/231766345.pdf

Гусарєв, С.Д. (2005). Юридична деонтологія. Основи юридичної діяльності : навчальний посібник / С.Д. Гусарєв, О.Д. Тихомиров. Київ : Знання. Доступ через: http://www.info-library.com.ua/books-book-157.html

Державний класифікатор продукції та послуг (2010). Доступ через: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v457a609-10#Text

Казарян, Г.Г. (2012). Оцінка ефективності посередницьких операцій (агентських відносин). Вісник ЖДТУ, 2(60), 40-42. Доступ через: http://ven.ztu.edu.ua/article/view/45585

Курило, М.П., Завальний, В.М., & Завальний, М.В. (2011). Комерційне право. Суми : Університетська книга. Доступ через: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

Natsir, C. (2022). Distribution: definition, types, stages, and examples. Доступ через: https://www.hashmicro.com/blog/distribution-definition/

Оsvita.ua (2011). Торгівельно-посередницька діяльність: сутність, функції, види та проблеми. Доступ через: https://osvita.ua/vnz/reports/econom_pidpr/18105/

Pylypenko, O., Matviienko, H., Putintsev, A., Vlasenko, I. & Onyshchuk, N. (2022). Government tax policy in the digital economy. Cuestiones Políticas, 40(72). DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.4072.15

RemOnline (2024). Дистрибуція як бізнес. Як стати дистриб’ютором? Доступ через: https://remonline.ua/blog/distributing/

Рокоча, В.В., Одягайло, Б.М., Терехов, В.І., & Філатов, С.А. (2020). Посередницька діяльність на світових товарних ринках: навчальний посібник; під загальною ред. В.В. Рокочої. Київ: ВНЗ Університет економіки та права «КРОК». Доступ через: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/rokocha_0008.pdf

Румик, І.І. (2020). Продовольча безпека держави: питання теорії, методології, практики : монографія. Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». DOI: https://doi.org/10.31732/FS

Румик, І. & Пижьянов, С. (2022). Економічні підходи до функціонування системи маркетингу на промислових підприємствах. Вчені записки Університету «КРОК», 4(68), 9-19. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-9-19

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : ратифікована ЗУ № 1678-VII від 16.09.2014 (у редакції від 30.11.2023). Доступ через: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text

Henderson, J.V., Squires, T., Storeygard, A., & Weil, D. (2018). The Global Distribution of Economic Activity: Nature, History, and the Role of Trade. The Quarterly Journal of Economics, 133(1). https://doi.org/10.1093/qje/qjx030

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Мельніченко, І. (2024). ДИСТРИБ’ЮТОРСТВО ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 66–74. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-66-74

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка