КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО, ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-181-187

Ключові слова:

управління, інвестиції, інновації, інвестиційне забезпечення, інноваційне забезпечення, підприємства сфери інформаційних технологій, інвестиційно-інноваційне забезпечення

Анотація

У статті досліджено питання концептуальних засад інвестиційного, інноваційного забезпечення підприємств сфери інформаційних технологій. Актуальність теми проведеного дослідження обумовлена тим, що в умовах сучасної економіки відбувається швидка зміна технологій які є результатами інноваційної діяльності. Саме інновації та їх інвестиційне забезпечення виступають основою конкурентоспроможності підприємств та забезпечують їх прибуткове функціонування і розвиток, що є особливо  актуальним, важливим для високотехнологічних підприємств сфери інформаційних технологій. Метою статті є дослідження концептуальних засад інвестиційного, інноваційного забезпечення підприємств сфери інформаційних технологій. Методологічною основою дослідження стали методи аналізу та синтезу, спостереження, порівняння; системний, ресурсний, історичний, комплексний, логічно-діалектичний методологічні підходи. Отримані наукові результати полягають у систематизації та представленні концепцій та наукових підходів до розуміння інвестиційного, інноваційного забезпечення підприємств сфери інформаційних технологій. Обґрунтовано та представлено комплекс наукових підходів до розуміння інвестицій, інвестиційного забезпечення інновацій, а саме: витратний, ринковий, ресурсний та інноваційний  підходи. З позицій витратного підходу інвестиції розглядаються як витрати на формування основних фондів, їх придбання, розбудову, техніко-технологічну модернізацію, переозброєння. Ознаками-характеристиками ринкового підходу до розуміння інвестиції є бачення науковцями економічної доцільності,  інвестування з позицій отримання доходу; розуміння взаємозв’язку, набуття капітальних цінностей  та витрат з цим пов’язаних; необхідності дослідження інвестицій та їх ефективності не як статичного, а як динамічного процесу; розширення переліку об’єктів інвестування. Представлено інноваційний підхід до інвестицій  який визначає необхідність впровадження інновацій як матеріально-інтелектуальної основи і  сутності змін які потребують підприємства  і які є  потенційно необхідними ринку. Перспективи подальших досліджень полягають у доцільності проведення відповідного аналізу представлених наукових підходів до розуміння та сутності інвестицій в контексті розгляду еволюції змін виробничих систем та дослідження інноваційних процесів, які виступають рушійною силою, завдяки якій актуалізується питання необхідності оновлення, розбудови техніко-технологічних баз, їх ресурсного, матеріально-технічного забезпечення на новому техніко-технологічному рівні, що є особливо актуальним для  високотехнологічних підприємств  сфери інформаційних технологій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Рожок, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Аспірант кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Гуткевич, С. О. (2021). Інвестиційна пріоритетність галузей економіки: монографія. Харків : Діса Плюс. 208 с.

Микитюк, П. П. (2009). Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств: монографія. Тернопіль: Терно-граф. 304 с.

Lundvall, В. А. (2007). National Innovation Systems – Analytical Concept and Development Tool. Industry and Innovation. Vol. 14. P. 95-119.

Гриньова, В.М., & Козирєва, О.В. (2006). Соціальноекономічні проблеми інноваційного розвитку підприємств: монографія. Х.: НЖЕК. 192 с.

Музиченко, Т. О. (2014). Інвестиції та інвестиційна діяльність: понятійний апарат. Сталий розвиток економіки. № 3. С. 161–167.

Борщ, Л. М. (2008). Інновації і інвестиції в реальному секторі економіки: перспективи розвитку. Економіка ринкових відносин. № 22. С. 44-52.

Махмудов, О. Г., Найдьонов, В.С., & Мотиченко, Ю.Є. (1999). Економіка України: проблеми на шляху перетворень: монографія. Донецьк: Кассіопея. 161 с.

Микитюк, П. П. (2014). Інноваційний механізм управління суб’єктами господарювання: монографія. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ. 450 с.

Цадо, Г.В. (2011). Сутність та значення інноваційно-інвестиційних процесів в системі регіонального розвитку. Інноваційна економіка. №1. С. 154-160.

Freeman, C. (1995). The National System of Innovation in Historical Perspective.Cambridge Journal of Economics, Vol. 19. №. 1. рр. 55-60.

Cooper, R. (2003). Management von Innovationen:Mit neuen Produkten zur Marktfuhrerschaft. Veroffentlichung des ZfU. International Business School, CH-Thalwil. 243 p.

Drucker, P. (2000). The discipline of innovation. Harvard Business School Publishing. Product Number 3480. 294 p.

Шумпетер, Й. А. (2011). Теорія економічного розвитку: дослідження прибутків, капіталу, кредиту, відсотка та економічного циклу. Київ: Києво-Могилянська Академія. 244 с.

Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy. Vol. 98. № 5. P. 71-102.

Lorentzen, J. (2009). Learning by firms: The Black Box of South Africa'sInnovation System. Science and Public Policy. Vol. 36. № 1. P. 33-45.

Litvin, N., Grabar, N., Tymofeev, S., Harasym, P., & Myshchyshyn, O. (2021). ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF INNOVATIVELY ACTIVE ENTERPRISES AS THE BASIS OF THE MANAGEMENT PROCESS WITHIN THE FINANCIAL AND LEGAL FIELD. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 4(39), 209–215. https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i39.241310

Mihus, I. & Gupta, S. G. (2023). The main trends of the development of the digital economy in the EU countries. The development of innovations and financial technology in the digital economy: monograph. Editor-in-Chief. M. Denysenko. Scientific Center of Innovative Researches OU, 230 p., pp. 23-41. DOI: https://doi.org/10.36690/DIFTDE-2023-23-41

Mihus, I. & Gupta, S. G. (2023). Exploring the Foundations of the Digital Economy: an In-Depth Overview. Business model innovation in the digital economy. Scientific Center of Innovative Researches OU, 208 p., pp. 23-41. DOI: https://doi.org/10.36690/BM-ID-EU-6-37

Downloads

Опубліковано

2024-03-30

Як цитувати

Рожок, С. (2024). КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО, ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(73), 181–187. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-181-187

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування