«ЛІНІСТЬ РОЗУМУ»: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-222-227

Анотація

Дана стаття є лише початком подальшого дослідження конструкції «лінність розуму», з метою здобуття способів щодо поліпшення душевної рівноваги людини, допомоги їй виявити причини, які спровокували такий стан та знайти шляхи виходу з нього, адже виявлена психологічна конструкція «лінність розуму» не має нічого спільного з психічною або фізіологічною хворобою, а є набутим способом життя – феноменом сучасності. У статті піднімається питання окреслення змісту та ознак авторської дефініції категорії «лінність розуму». Обґрунтовується позиція, відповідно до якої розум людини має виявляти, підпорядкувати та контролювати лінь, або свідомо допускати (акцептувати) її в якості способу життя. Відсутність свідомості у поєднанні конструкцій «лінь» та «розум» пропонується розглядати як «лінність розуму». Шляхом довготривалих спостережень, виявлено, що складовими компонентами категорії «лінність розуму» є:  потреба в самореалізації за рахунок «готового рішення»; націленість на легкі завдання в навчанні / роботі при високому рівні розумових здібностей;  тяготіння до «автоматичної роботи»; не сприйняття критики; тяготіння до похвали та підтримки; інертність; низька увага до розставлення пріоритетів. У статті наведено короткий аналіз зазначених компонентів.  Встановлено,   що майже половина респондентів при незадоволеності власним життям хоча й замислюється над виправленням ситуації, але одночасно не шукає шляхів для отримання бажаного, погоджуються на те, щоб хтось за них «розрішив ситуацію» та потенційно потребують психологічної  допомоги. В усіх випадках респонденти знаходять «винуватого» у власних проблемах. У статті  пропонується власне визначення соціальної детермінанти «лінність розуму» та визначаються її основні ознаки, серед яких на сьогоднішній день можливо зазначити: несвідомо набутий у процесі життєдіяльності людини стан, в якому людина «не бажає творити», хоча й наділена потужними розумовими здібностями, схильна  до «автоматичної роботи» та самореалізації за рахунок чужого «готового рішення», інертна до дій, що можуть привести до бажаних змін у власному житті. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Вероніка Горєлова, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

К.ю.н., доцент, доцент кафедри державно-правових дисциплін, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Гайда, Т.(2023). Лінності як проказа духу. URL: http://surl.li/outar Дата звернення 9.11.2023

Горбань, Р. (2017). Розум як складова структури особи у філософсько-релігійному вченні Чеслава Станіслава Бартніка Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог.студії. Вип.12, 48-54.

Денисенко, А.А.(2019). У Психолога. URL: http://surl.li/outby Дата звернення 10.11.2023

Еліаде, М.(2001). Священне і мирське. Міфи, сновидіння і містерії. Мефістофель і Андрогін Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання. 592 с.

Качмар, С.(2016). Л. Проблема співвідношення віри і розуму в східній патристиці: історико-філософський і логіко-структурний аналіз. Дис. Канд.філософських наук. Львів, 190 с.

Коханова, О.П. (2016). Історія психології: від античності до початку XX століття : навч. посібник .Авт-уклад. НВП «Інтерсервіс». 235 с.

Проскура, Ю.В. (2011). Дослідження зв’язку ліні з факторами «Великої п’ятірки». Вісник Дніпропетровського університету економіки та права імені Альфреда Нобеля. Серія «педагогіка і психологія». № 1 (1). URL: http://surl.li/outco Дата звернення 17.10.2023.

ПСИХОЛОГІС. (2022). Енциклопедія практичної психології. URL: http://surl.li/outbd Дата звернення 12.11.2023

Словник.юа (2005-2024). Словник української мови. URL: http://surl.li/outah Дата звернення 17.10.2023.

Taylor C. edited by Coakley S. John Wiley & Sons. (2012). Reason, Faith, And Meaning Faith, Rationality and the Passions. 272 p.

Downloads

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Горєлова, В. (2023). «ЛІНІСТЬ РОЗУМУ»: ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН СУЧАСНОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 222–227. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-222-227

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія