МІЖНАРОДНІ ІНДЕКСИ ІННОВАЦІЙНОСТІ, ЯК ОДИН З ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЦИФРОВОЇ ЗРІЛОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-71-77

Ключові слова:

цифровізація, інновації, індекс, цифрова трансформація, інноваційні системи

Анотація

Необхідність оцінки інноваційного розвитку системи підприємств вимагає нового підходу до науково-методичного забезпечення. Зокрема, важливо акцентувати увагу на вдосконаленні методів оцінювання, що відзеркалюють не лише кількість впроваджених інновацій, але й їх вплив на ефективність цифровізації підприємств. Автором розглянута інтегральна оцінка стану розвитку інноваційних систем, яка використовується на міжнародному рівні, яка обумовила актуальність дослідження. Мета роботи полягає в розгляді міжнародних індексів інноваційності, як показників рівня цифрової зрілості підприємства. Для проведення дослідження були використані загальні методи дослідження аналізу та синтезу,  методи  кількісної  та якісної  оцінки,  системний,  структурний  та  інші  наукові  підходи.  В  результаті проведеного дослідження проаналізовано Глобальний індекс інновацій (Global Innovation Index), який враховує різноманітні показники, такі як наукові дослідження, інфраструктура, розробка технологій, ефективність бізнес-середовища та інші. Розглянуто також такі важливі рейтинги,  як Індекс інноваційного розвитку агентства Bloomberg, Глобальний індекс конкурентоспроможності, Інноваційний індекс Європейського інноваційного табло та Глобальний індекс конкурентоспроможності талантів, також надають комплексну оцінку інноваційного потенціалу країни. Приведено основні функції, показники та цільове призначення кожного з розглянутих індексів та розглянуто індекси для України. Аналіз глобального Індексу Інновацій за період з 2017 по 2022 роки вказує на ряд тенденцій та динаміку показників у різних сферах, що може бути пов'язано із змінами в економіці та інноваційному середовищі України. В аналізі динаміки рейтингів України за 2015-2022 роки за чотирма ключовими підходами до оцінки інноваційної спроможності, відзначається, що не зважаючи на скромні позиції країни в світовому інноваційному просторі, спостерігається певна тенденція до покращення. Запропоновано розглянути аспекти впливу застосування інтернет технологій на інноваційно-цифровий розвиток промислових підприємств.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Святослав Хіміч, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Аспірант Навчально-наукового Інституту управління, економіки та бізнесу, ПрАТ «ВНЗ Міжрегіональна Академія управління персоналом», м. Київ

Посилання

Політило М.П. (2012). Оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємств -суб’єктів кооперування. Львів. Ефективна економіка No 3.

Бубенко П.Т. Проблеми та протиріччя інноваційного розвитку країни. URL: http://www.nbuv.gov.ua.

Дайкер Д. (2003). Прямі іноземні інвестиції та технологічний трансфер у пострадянських країнах. К. : К.І.С. –202 с.

Князь С.В. (2010). Трансферний потенціал інноваційного розвитку машинобудівних підприємств. Монографія. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». –332 с.

Кузьмін О.Є. (2005). Активізування інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств. Монографія. За наук. ред. проф., д-ра екон. Наук О.Є.Кузьміна. Стрий: ТзОВ «Укрпол». –250 с.

Кузьмін О.Є. (2003). Інвестиційна та інноваційна діяльність. Монографія. Львів: ЛБІ НБУ. –233 с.

Кузьмін О.Є. (2009). Стратегія інноваційної діяльності машинобудівних підприємств: особливості формування, реалізації та оцінювання. Монографія. Львів: Видавництво ДП «Видавничий дім «Укрпол». –198 с.

The Global Innovation Index 2022. GII 2022 Economy profiles. Ukraine. p. 213 – URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15thedition.pdf

The Global Innovation Index 2022. GII 2022 Economy profiles. Ukraine. p. 213 – URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2022-en-main-report-global-innovation-index-2022-15thedition.pdf

Апалькова В.В. (2015). Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. Вип. 4. С. 9-18.

Коляденко С. (2016). Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. № 6. С. 106-107.

Downloads

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Хіміч, С. (2023). МІЖНАРОДНІ ІНДЕКСИ ІННОВАЦІЙНОСТІ, ЯК ОДИН З ПОКАЗНИКІВ РІВНЯ ЦИФРОВОЇ ЗРІЛОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 71–77. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-71-77

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка