НЕУРЯДОВІ АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-78-85

Ключові слова:

аналітичні центри, неурядові аналітичні центри, управління, розвиток, аналіз політики

Анотація

У статті розглянуто  еволюцію неурядових аналітичних центрів України протягом останніх десятиліть. Визначено роль даних організацій у трансформаційних процесах, які відбувалися в Україні, та їхню важливу функцію у формуванні публічної політики. Прослідковано еволюцію діяльності аналітичних центрів після проголошення незалежності України та поступовий їх перехід від опозиційної ролі до партнерів держави після подій Євромайдану. Основними викликами, як стали ключовими перешкодами для ефективної роботи аналітичних центрів, є: проблеми фінансування, кадрові питання та комунікаційні розриви. Виявлено нові проблеми, з якими зіштовхнулися аналітичні центри після повномасштабного російського вторгнення, зокрема безпекові виклики, фізичне та емоційне виснаження, збереження команди. Автори показують, що попри всі труднощі неурядові аналітичні центри вносили суттєвий вклад в демократичні процеси в Україні і прогнозують, що важливість аналітичних центрів зростатиме. Метою статті є визначення деяких особливостей розвитку та управління неурядовими аналітичними центрами в цілому та в умовах війни зокрема. Дослідження використовує методи аналізу етапів розвитку аналітичних центрів, визначення викликів, з якими вони стикалися та аналізу сильних та слабких сторін їхньої діяльності. Отримані результати підкреслюють зміни ролі аналітичних центрів від опозиційних до партнерських після Євромайдану та їхню активну участь у протистоянні російській агресії. Дослідження визначає ключові аспекти, які визначають успішність діяльності неурядових аналітичних центрів, а також їхню роль у підтримці демократичного курсу та розвитку України. Зазначається, що аналіз цих процесів є важливим як для самих організацій, так і для всіх зацікавлених сторін у політичному та науковому співтоваристві. Перспективи подальших досліджень – внесок українських аналітичних центрів в два ключові напрями -  європейська та євроатлантична інтеграція та відновлення країни.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ольга Львова, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Аспірантка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Олександра Ляшенко, Український католицький університет

Д.е.н, професор Кафедри управління та організаційного розвитку, Український католицький університет, Львів

Посилання

Геннадій Максак: Сталість наших продуктів дає натхнення думати, що ми системно впливаємо на зовнішню політику України. think twice UA : веб-сайт. URL: https://thinktwiceua.org/uk/ttua-content/gennadij-maksak-stalist-nashyh-produktiv-daye-nathnennya-dumaty-shho-my-systemno-vplyvayemo-na-zovnishnyu-polityku-ukrayiny/ (дата звернення: 20.11.2023).

Єгор Стадний: Фінансовий інструмент – це найкращий стимул у реформі освіти. think twice UA : веб-сайт. URL: http://thinktwiceua.org/uk/ttua-content/yegor-stadnyj-finansovyj-instrument-tse-najkrashhyj-stymul-u-reformi-osvity/ (дата звернення: 19.11.2023).

Зарембо К. та ін. Писати аналітику може кожен. Мистецтво переконливого тексту / – К : Віхола, 2021. с.224.

Ініціатива з розвитку аналітичних центрів Міжнародного фонду Відродження: веб-сайт. URL: https://www.ttdi-ua.com/grantees (дата звернення: 19.11.2023).

Інститут аналітики та адвокації. https://iaa.org.ua/about/ (дата звернення: 5.12.2023).

Інтерв’ю. think twice UA : веб-сайт. URL: http://thinktwiceua.org/uk/ttua-content/interviews/ (дата звернення: 26.10.2023).

Ірина Сушко: Аналіз та адвокація – дві складові успіху українського аналітичного центру. think twice UA : веб-сайт. URL: http://thinktwiceua.org/uk/ttua-content/iryna-sushko-analiz-ta-advokatsiya-dvi-skladovi-uspihu-ukrayinskogo-analitychnogo-tsentru/ (дата звернення: 19.11.2023).

Ландшафт українських неурядових, державних, університетських аналітичних центрів. Режим доступу: https://thinktwiceua.org/uk/ttua-content/landshaft-ukrayinskyh-neuryadovyh-derzhavnyh-universytetskyh-analitychnyh-tsentriv/ (дата звернення: 20.11.2023).

Лівни Е. У пошуках власного голосу. Оцінка сфери дослідження політики в Україні. Об’єднуємося заради реформ (UNITER). Березень 2013. URL: http://www.irf.ua/files/ukr/programs/civsoc/policy.pdf (дата звернення: 24.10.2023).

Львова О. Надія Дюк: інформація та аналітика – це кров, що підтримує здоров’я демократичного тіла. think twice UA. веб-сайт. URL: http://thinktwiceua.org/uk/ttua-content/405/ (дата звернення: 12.10.2023).

Львова О. Софія Голота: головна мета нашої ініціативи – поліпшення якості публічної політики в Україні. think twice UA : веб-сайт. URL: http://thinktwiceua.org/uk/ttua-content/sofiya-golota-golovna-meta-nashoyi-initsiatyvy-polipshennya-yakosti-publichnoyi-polityky-v-ukrayini/ (дата звернення: 19.11.2023).

Мельник Л. Аналітичні центри в Україні та Німеччині: головні розбіжності та перспективи співпраці / Л. Мельник, М. Паталонг, О. Сидорчук // Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва. – 2016. веб-сайт. URL: https://dif.org.ua/uploads/pdf/854168914585d2fd4a3c0f5.81720744.pdf. (дата звернення: 12.10.2023).

Нова роль аналітичних центрів в Україні. Міжнародний фонд "Відродження" : веб-сайт. URL: http://www.irf.ua/allevents/news/nova_rol_analitichnikh_tsentriv_v_ukraini/ (дата звернення: 02.12.2023).

Олена Павленко: Після революції гідності в нас багато можливостей впливати на прийняття рішень і швидкість реформ : веб-сайт. URL: https://thinktwiceua.org/uk/ttua-content/olena-pavlenko-pislya-revolyutsiyi-gidnosti-v-nas-bagato-mozhlyvostej-vplyvaty-na-pryjnyattya-rishen-i-shvydkist-reform/ 19.11.2023).

Опитувальник для представників українських аналітичних центрів. Війна: що змінилося в роботі українських аналітичних центрівGoogle Forms : веб-сайт. URL: https://docs.google.com/forms/d/18IUrOdTzDBShK8hh-Uczrzm6lFUDGfihbN0lXXVjZ0Y/edit (дата звернення: 20.11.2023).

Пашков М., Чалий В. Неурядові аналітичні центри: пропонування на тлі відкладеного попиту. Дзеркало тижня. 2004. № 1 (476).

Про громадські об’єднання : Закон України від 22 бер. 2012. № 4572-VI. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 (дата звернення: 01.11.2023).

Якименко Ю. Неурядові аналітичні центри в Україні: можливості, виклики, перспективи. Громадянське суспільство. 2007. № 2. URL: http://www.ucipr.kiev.ua/publications/neuriadovi-analitichni-tcentri-v-ukraiini-mozhlivosti-vikliki-perspektivi1 (дата звернення: 09.09.2023).

Якименко Ю., Рачок А. Аналітичні центри сьогодні й завтра: погляд з України: веб-сайт. URL: https://razumkov.org.ua/statti/analitychni-tsentry-sogodni-i-zavtra-pogliad-z-ukrainy (дата звернення: 04.12.2023).

Betekhtin D. What do think-tanks do? The Economist. 2017. URL: https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2017/01/economist-explains-2 (дата звернення: 19.11.2023).

Laura Christoph, Ljudmyla Melnyk and Serhii Think tanks as civil society organisations in Ukraine. Shapovalov. February 2023 URL: https://iep-berlin.de/en/projects/enlargement-neighbourhood-and-central-asia/ukraine-think-tanks/(дата звернення: 19.11.2023).

On Think Tanks URL: https://onthinktanks.org/ (дата звернення: 20.11.2023).

Podcast UkraineMEMO: Interviews, Analysis, Policy Advice. URL: https://iep-berlin.de/en/projects/enlargement-neighbourhood-and-central-asia/ukrainememo/ (Last accessed: 01.10.2023).

Rich A. Think tanks, public policy, and the politics of expertise. Cambridge University Press :2004 веб-сайт. URL: http://catdir.loc.gov/catdir/samples/cam041/2003065392.pdf (Last accessed: 08.11.2023).

Slaughter A.-M. How to Succeed in the Networked World. A Grand Strategy for the Digital Age. Foreign Affairs. November/December 2016. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2016-10-04/how-succeed-networked-world (Last accessed: 08.11.2023).

Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP). University of Pennsylvania : веб-сайт. URL: https://repository.upenn.edu/ttcsp/?utm_source=repository.upenn.edu%2Fthink_tanks%2F12&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages

Downloads

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Львова, О., & Ляшенко, О. (2023). НЕУРЯДОВІ АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 78–85. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-78-85

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування