НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ: ПРОГРЕСИВНИЙ ДОСВІД І НАПРЯМИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-146-156

Ключові слова:

новітні технології, управління персоналом, HR-менеджмент, HR-технології, цифрові технології, штучний інтелект, блокчейн, великі дані, хмарні технології

Анотація

Стаття присвячена проблемам дослідження особливостей та перспектив впровадження новітніх технологій управління персоналом в практику діяльності вітчизняних підприємств на основі світового досвіду та практичних прикладів провідних зарубіжних компаній. Для досягнення цілей дослідження у роботі використані такі методи: абстрактно-логічний, діалектичний та монографічний метод, методи теоретичного узагальнення,  дедукції, аналізу і синтезу, порівняльного аналізу. У статті проаналізовано досвід впровадження новітніх технологій управління персоналрм таких провідних світових компаній як: Microsoft, IBM, Coca-Cola, Unilever, Deloitte, CISCO, Siemens, Panasonic. Встановлено, що найбільш розповсюдженими трендами серед HR-технологій, які потребують впровадження на сучасних українських підприємствах є такі: штучний інтелект та машинне навчання у сфері управління персоналом; технології підтримки гібридної роботи; технології, що спрямовані на досягнення благополуччя, безпеки та підтримки працівників; розробка програмного забезпечення управління персоналом; управління цілями в HR-менеджменті. Визначено, що штучний інтелект та машинне навчання у сфері управління персоналом передбачають: 1) Впровадження алгоритмів перевірки резюме на базі штучного інтелекту; алгоритмів машинного навчання; платформ адаптації на основі штучного інтелекту. 2) Технології підтримки гібридної роботи: інструменти для спільної роботи та комунікації; системи відстеження робочого часу та рівня відвідувань; платформи віртуального навчання та розвитку; інструменти відбору та найму кандидатів із підтримкою штучного інтелекту; мобільні додатки для управління персоналом. 3) Технології, що спрямовані на досягнення благополуччя, безпеки та підтримки працівників: платформи благополуччя працівників; переносні пристрої, віртуальні медичні послуги. 4) Розробку програмного забезпечення управління персоналом: системи відстеження кандидатів (ATS); системи управління продуктивністю (PMS); системи управління навчанням (LMS). 5) Управління цілями в HR-менеджменті: спільна робота з конкретною метою; платформи управління цілями; мобільні програми для відстеження прогресу; автоматизовані системи оцінки; аналіз даних та прогнозування. Все це стане важливим кроком для інтеграції вітчизняного цифрового HR-ринку до ринку Європейського Союзу у рамках ратифікації Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу «Цифрова Європа» (2021–2027). Така інтеграція має величезний потенціал для вітчизняних талантів, адже дасть змогу майбутнім українським учасникам програми «Цифрова Європа» долучитися до міжнародних проєктів у сфері новітніх технологій, штучного інтелекту, суперкомп’ютерів, розвитку цифрових навичок тощо. Визначено, що Україна, в рамках Європейської інтеграції також активно стала на шлях розвитку цифрового HR-ринку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Іван Кондратюк, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Аспірант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Бей, Г. В. & Середа, Г. В. (2019). Трансформація HR-технологій під впливом цифровізації бізнес-процесів. Економіка і організація управління, 2 (34), 93–101.

Грішнова, О. А. & Заїчко, О. С. (2016). Новітні технології в економіці персоналу: нові можливості й нові виклики. Вісник економічної науки України, 2 (31), 52–57.

Грішнова, О. А. (2009). Інтелектуалізація праці – визначальна ознака постіндустріального суспільства. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. Маріуполь: зб. наук. праць Приазов. держ. техн. ун-ту.

Грішнова, О. А. (2015). Інвестування в людський капітал у системі чинників забезпечення гідної праці. Київ: КНЕУ.

Денисов, А. Ф. & Кардаш, Д. С. (2018). Аналіз практики цифрових технологій в підборі персоналу. Економіка і управління, 6, 26–37.

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі Європейського Союзу «Цифрова Європа» (2021–2027)» від 23.02.2023 № 2926-IX. Отримано з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2926-20#Text (дата звернення: 14.11.2023)

Новікова, М. М. & Швед, А. Б. (2021). Сучасні тенденції розвитку HR-менеджменту на підприємствах України. Проблеми економіки, 4 (50), 127.

Осадчук, П. О. (2018). Чат-боти для автоматизації внутрішніх комунікацій. Молодий вчений, 27, 12–16.

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку показників Індексу цифрової економіки та суспільства (DESI)» від 05 вересня 2023 року № 774-р. Отримано з https://ips.ligazakon.net/document/KR230774?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=news&utm_content=bizpress02&_ga=2.27090557.1922007114.1700015052-1535263422.1697182397#_gl=1*vr0z30*_gcl_au*MTA1NzY3Mjg5OC4xNjk3MTgyMzk3(дата звернення: 14.11.2023)

5 World-Class HR Digitization Examples That Every Employer Should Know In 2023 (2023). HRTech Series. Отримано з https://techrseries.com/hr-tech/5-world-class-hr-digitization-examples-that-every-employer-should-know-in-2023/ (дата звернення: 14.11.2023)

10 Innovations That Excite Today's HR Industry Leaders (2022). Forbes Human Resources Council Отримано з https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2022/10/14/10-innovations-that-excite-todays-hr-industry-leaders/?sh=4273d2dc2aca (дата звернення: 14.11.2023)

Bartram, F. (2023). 4 Examples Of Strategic Human Resource Management From Top Companies. People Managing People. Отримано з https://peoplemanagingpeople.com/strategy-operations/workforce-planning/strategic-human-resource-management/ (дата звернення: 14.11.2023)

Chellappa, S. (2023). 10 HR Technology Trends In 2023: Expanding AI, Digitization, and Elevating Hybrid Workplaces. Retrieved from https://engagedly.com/blog/top-hr-technology-trends/ (дата звернення: 14.11.2023)

Chugunova, М. & Danilovа, А. (2023). Use of Digital Technologies for HR Management in Germany: Survey Evidence. Oxford University Pres. CESifo Economic Studies, 69, 69–90. Отримано з https://doi.org/10.1093/cesifo/ifad005 (дата звернення: 14.11.2023)

Digital Economy and Society Index (DESI) 2022 (2022). Thematic chapters The European Commission. Отримано з https://digital-decade-desi.digital-strategy.ec.europa.eu/ (дата звернення: 14.11.2023)

Global HR Tech Market To Reach $76.5 billion by 2031: Research (2023). HR observer. Отримано з https://www.thehrobserver.com/technology/global-hr-tech-market-expected-to-reach-76-5-billion-by-2031/ (дата звернення: 14.11.2023)

HR tech trends: Shaping the future of work (2022). SAP Insights. Отримано з https://www.sap.com/insights/hr-tech-trends.html (дата звернення: 14.11.2023)

HR Technology Trends 2023: Putting the Human in Human Resources (2023). Applaud Solutions UK Ltd. Отримано з https://www.applaudhr.com/blog/trends/hr-tech-trends-2023-putting-human-in-hr (дата звернення: 14.11.2023)

Muzyka, В. (2022). 10 HR Tech Startups That Take Off In Europe 2023. Отримано з https://www.techmagic.co/blog/top-10-human-resource-technology-trends/ (дата звернення: 14.11.2023)

Pajorska, Z. (2023). Explore the Top 5 Trends in HR Technology for 2023. Отримано з https://stratoflow.com/hr-technology-trends/#trends (дата звернення: 14.11.2023)

Premnath, S. N. & Arun, A. (2019). A Qualitative Study of Artificial Intelligence Application Framework in Human Resource Management. Journal of Xi'an University of Architecture & Technology, XI, Issue XII, 1193.

The business case for AI in HR. Insights and tips on getting started. IBM. Отримано з https://www.ibm.com/downloads/cas/A5YLEPBR (дата звернення: 14.11.2023)

Downloads

Опубліковано

2023-12-30

Як цитувати

Кондратюк, І. (2023). НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ: ПРОГРЕСИВНИЙ ДОСВІД І НАПРЯМИ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Вчені записки Університету «КРОК», (4(72), 146–156. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-146-156

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування