«СУБ’ЄКТИВНЕ» ТА «ОБ’ЄКТИВНЕ» ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-103-114

Ключові слова:

суб’єктивне, об’єктивне, свідомість, квантова фізика, концептуальна модель Всесвіту

Анотація

На сьогодні багато понять із словників академічної психології увійшли у мову повсякденного спілкування. Мабуть, найбільш поширеними є поняття «суб’єктивне» та «об’єктивне». У багатьох підручниках психології «об’єктивне» розуміється як те, що належить самому об’єкту, те, що не залежить від суб’єкта. Об’єктивне протиставляється суб’єктивно-особистісному. Експериментальні дослідження в галузі квантової фізики поставили під сумнів поділ світу на безсторонню «об’єктивну реальність» та її «суб’єктивне» (не безстороннє, упереджене) відображення, що спровокувало кризу у цій галузі знань і методології науки загалом. Основними методологічними проблемами психології є питання про місце психічного в природі; про співвідношення психічних і матеріальних явищ, про можливості людського пізнання – питання, які виникли також у надрах квантової фізики і були зумовлені внутрішньою логікою її розвитку. Екскурс у квантову фізику знадобився, по-перше, для глибокого розуміння того, що реальність дана нам у наших відчуттях, сприйняттях, уявленнях та розумових конструктах (це засвідчив так званий «експеримент з двома щілинами» та його інтерпретації) і ми нічого не можемо сказати про реальність, якою вона є «сама по собі»; по-друге, усвідомлення того, що засади, на яких побудоване наше пізнання, відрізняються від тих, які є у квантовій фізиці. Наразі існує дихотомія між матеріальною (фізичною) та концептуальною реальністю. Так, принцип локальності, який сповідує звичайна свідомість і згідно з яким конкретні об’єкти займають конкретне місце в часі та просторі, суперечить принципу нелокальності, згідно з яким ізольовані системи взагалі не існують і кожна частка Всесвіту перебуває в «миттєвому» зв’язку з усіма іншими частками. Світ створено з однієї і тієї ж квантової субстанції і неможливо сказати, що одне є причиною іншого. (Це твердження передбачає, зокрема,  доосмислення «принципу детермінізму», який вимагає встановлення однозначних причинно-наслідкових зв’язків). Реальність, в якій ми живемо, не є квантовою, наша мова та стереотипи мислення не відповідають природі тих феноменів, які описує квантова фізика. Йдеться про глибинні властивості матерії. Особисто у мене склалося враження, що чим глибше поринаєш у світ атомний і субатомний, тим більше розпливаються обриси звичного нам конкретного, матеріального світу, і тим тоншою стає грань між світом фізичним та концептуальним, між матеріальним та духовним. Метою даної статті є визначення понять «об’єктивне» і «суб’єктивне» на основі аналізу досягнень у квантовій фізиці в контексті психології.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Tетяна Малкова, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник, професор, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»,  м. Київ

Посилання

Квантовий світ. URL: https://www.youtube.com/watch?v=jedGM1_MhuI Д Дата звернення 7.09.2023.

Becker, A. (2018). What is real? The unfinished quest for the meaning of quantum physics. Great Britain. John Murray. 370 p.

Jung, C.G. (2010). Synchronicity: An Acausal Connecting Principle. (From Vol.8. of the Collected Works of C.G. Jung) (Jung Extracts). Princeton University Press. 160 p.

Lanza, R. and Berman, B. (2009). Biocentrism: How Life and Consciousness are the Keys to Understanding the True Nature of the Universe. Writers House

LLC and Synopsis Literary Agency. 256 p.

McBratney, L., Onyett, N., Ward, A. (2015). Series Editor: Adrian Beard. AQA English Literature A. A Level and AS. United Kingdom: Oxford University Press. 215 p.

Toffler, A. (1990). Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century. United States.Bantam Books. 585 p.

Walker, M. (2004). English Literature. AS. Letts Educational. 143 p.

Downloads

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Малкова T. (2023). «СУБ’ЄКТИВНЕ» ТА «ОБ’ЄКТИВНЕ» ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 103–114. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-103-114

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія