ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-67-73

Ключові слова:

розвиток підприємства, інформаційно-аналітичне забезпечення, менеджмент, інформація, адаптивні стратегії, формування стратегії

Анотація

Метою дослідження є дослідження  інформаційно-аналітичного підґрунтя формування адаптивної стратегії розвитку підприємства.  Об'єктом дослідження являється стратегічний розвиток таких відкритих соціально-економічних систем як підприємства, що функціонують в дуже динамічному зовнішньому середовищі. Для досягнення поставленої мети нам було застосовано сучасні теоретико-наукові методи, зокрема: аналізу, синтезу, графічний, абстрактно-логічний та дедукції. Запропоновані методи уможливили ефективність проведеного дослідження щодо сутності інформаційно-аналітичного підґрунтя формування адаптивної стратегії розвитку підприємства. Обґрунтовано, що  інформація для підприємства – це не лише інструмент досягнення цілей, а й ресурс для розвитку. Саме тому, суттєвої актуальності набуває питання дослідження сутності інформаційно-аналітичного підґрунтя формування адаптивної стратегії розвитку підприємства. Сформовано логічну схему інформаційно-аналітичного забезпечення формування адаптивної стратегії розвитку підприємства. Доведено, що при цьому, із представлених на схемі елементів повинні перебувати у чіткому взаємозв'язку та у своїй сукупності складати внутрішньо інтегровану структуру. Проведено експертне оцінювання місце інформаційно-аналітичного забезпечення в формуванні адаптивної стратегії розвитку підприємства. Доведено, що такі відкриті соціально-економічні системи як підприємства, не спроможні ефективно адаптуватися під тиском змін в динаміці зовнішнього середовища без оперативного інформаційно-аналітичного забезпечення. З'ясовано, що під інформаційно-аналітичним підґрунтям формування адаптивної стратегії розвитку підприємства  слід розуміти процес забезпечення інформаційними ресурсами керівництво даного виду соціально-економічних систем та задоволення усіх потреб у відомостях й даних суб'єктів реалізації такого роду стратегії. Виокремлено основні сучасні загрози формуванню належного інформаційно-аналітичного підґрунтя для адаптивної стратегії розвитку підприємств. Перспективи подальших досліджень слід присвятити не лише інформаційно-аналітичному забезпеченню, але й протидії загрозам, які займають ключове місце в адаптаційному підході до формування стратегії розвитку підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Володимир Галіка, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Аспірант, кафедра управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ

Посилання

Pushak, Y., Lagodiienko, V., Basiurkina, N., Nemchenko, V., & Lagodiienko, N. (2021). Formation the system for assessing the economic security of enterprise in the agricultural sector. Business: Theory and Practice, 22(1), 80-90. https://doi.org/10.3846/btp.2021.13013

Savitri, E., Abdullah, N. H. N., & Musfi, P. N. (2022). The performance of the financial sector during the COVID-19 pandemic. Business: Theory and Practice, 23(2), 377–386.

Rushchyshyn, N., Medynska, T., Nikonenko, U., Kostak, Z., & Ivanova, R. (2021). Regulatory and legal component in ensuring state’s financial security. Business: Theory and Practice, 22(2), 232-240.

Benigno, G. (2013). Financial crises and macro−prudential. Journal of International Economics, 89(2), 453−470.

Franchuk, V., Omelchuk, O., Melnyk, S., Kelman, M., & Mykytyuk, O. (2020). Identification the ways of counteraction of the threats to the financial security of high−tech enterprises. Business: Theory and Practice, 21(1), 1−9.

Auci, S., & Barbieri, N. (2020). Innovation for climate change adaptation and technical efficiency: an empirical analysis in the European agricultural sector. Economia Politica, 28(4). https://doi.org/10.1007/s40888-020-00182-9

Zhai, H., Huang, Y., Chen, L., Li, Q. (2018). The strategy of enterprise investment activities under the network economy environment. ІPPTA: Quarterly Journal of Indian Pulp and Paper Technical Association, 30(8): 846-851.

Kartuzov, E. (2012). Definition of financial security of an enterprise: concept, content, value and functional aspects. Economics and enterprise management. Actual Problems of the Economy, 8(134), 172−181.

Černius, G., & Birškytė, L. (2020). Financial information and management decisions: impact of accounting policy on financial indicators of the firm. Business: Theory and Practice, 21(1), 48-57. https://doi.org/10.3846/btp.2020.9959

Morais AI (2019) Are changes in international accounting standards making them more complex? Accounting Forum, 1–29.

Downloads

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Галіка, В. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 67–73. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-67-73

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування