МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЇХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІД ЧАС ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-31-37

Ключові слова:

партнерство, взаємодія, заклади вищої освіти, інновації, економічний агент, адаптивний розвиток

Анотація

За останні чотири роки університети зіткнулися зі значними негативними наслідками потрясінь, повязаних з економічною невизначеністю, а саме пандемією Covid-19 та війною в Україні в 2022 році. Eкономічна невизначеність, яку за її природою важко чітко окреслити, має реальні наслідки не лише для окремого університету, але й для освітнього сектору в цілому. Сьогодні українські університети повинні адаптуватися до економічної невизначеності, використовуючи міжнародне партнерство як джерело забезпечення якісної освіти та сталого розвитку. Якісна система освіти має стати результатом процесу трансформації вищої освіти в Україні та повністю доповнювати цілі сталого розвитку. Це визначає актуальність дослідження. Метою дослідження є (а) огляд сучасного стану вищої освіти в Україні та (б) визначення шляхів сталого розвитку вищої освіти в умовах економічної невизначеності на основі університетських партнерств. Методологічною основою дослідження є сукупність загальних методів наукового пізнання, системне та комплексне використання яких дозволило обґрунтувати теоретико-методологічні засади та науково-практичні підходи до визначення необхідності міжнародного партнерства університетів як умови їх сталого розвитку в умовах економічної невизначеності. При дослідженні сутності міжнародного партнерства та аналізі економічних невизначеностей в освітній сфері використано абстрактно-логічний метод, методи системного аналізу, систематизації та узагальнення; метод синтезу - при об'єднанні отриманих в ході аналізу частин в єдине ціле. Метод індукції використано при формуванні загальних висновків за результатами дослідження. У статті обґрунтовано університетське партнерство як здатність надання сценарію адаптивного розвитку інноваційних рис та доцільність розбудови університетських партнерств в Україні. Вирішення цього завдання пов'язане з формуванням ефективної партнерської стратегії, що дасть змогу виявити нові та посилити наявні переваги закладів вищої освіти, а отже, відкриє шляхи для подальших досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Вікторія Маринович, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

К.е.н., доцент кафедри міжнародного бізнесу, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ

Посилання

Бублик М. І., Жук, Х.В. (2018). Досвід формування стратегій розвитку закладів вищої освіти в умовах глобалізації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство, Вип. 21(1), 31-34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018_21(1)__8.

Гуляєва Н.М., Бідюк А.М. (2018). Конкурентні заклади вищої освіти. Економічний вісник університету. Вип. 37/1, 12–19.

Кравченко О.І. (2016). Значення стратегії розвитку університету та критерії оцінювання її ефективності. Гірська школа Українських Карпат, № 14. 53–56.

Марухленко О.В. (2017). Стратегічне планування у вищих освітніх закладах. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, № 3. 256–265.

Пакулін С.Л. (2013). Стратегічне планування розвитку вищої освіти України: зміст, проблеми, пріоритети. Проблеми економіки, № 2. 39–45.

Chetwood J.D., Ladep N.G. & Taylor-Robinson S.D. (2015). Research partnerships between high and low-income countries: Are international partnerships always a good thing? BMC Medical Ethics, 16, 36. URL: https://doi.org/10.1186/s12910-015-0030-z

Knight J. (2015). International Universities. Journal of Studies in International Education, 19 (2). 107–121. URL: https://doi.org/10.1177%2F1028315315572899

Knight J. (2003). Updated definition of internationalization. International Higher Education. URL: https://doi.org/10.6017/ihe.2003.33.7391

Smith K.K., MacKenzie J. & Meyers R.A. (2014). Exploring the feasibility of international collaboration and relationship building through a virtual partnership scheme. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 8(1). 1–26. URL: https://doi.org/10.20429/ijsotl.2014.080107

Tadaki M., Tremewan C. (2013). Reimagining internationalization in higher education: international consortia as a transformative space? Studies in Higher Education, 38 (3). 367–387. URL: http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2013.773219

Taylor J. (2016). Toward a strategy for internationalisation: Lessons and practice from four universities. Journal of Studies in International Education. 8(2). 49–171. URL: https://doi.org/10.1177%2F1028315303260827

Taylor J. (2018). Understanding international partnerships. Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 20 (2–3). 44–50.

Vitenko T., Shanaida V., Droździel P., Madlenak R., editors. (2018). International partnership in the field of education. Palma, Spain. Spain: IATED Academy. URL: https://doi.org/10.21125/edulearn.2018.2213

European Universities Approve Actions to Help Ukrainian Higher Education Sector. (13.05.2022). Retrieved from URL: http://surl.li/musiv

Smith KK, MacKenzie J, Meyers RA. Exploring the feasibility of international collaboration and relationship building through a virtual partnership scheme. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning. 2014;8(1):1–26. https://doi.org/10.20429/ijsotl.2014.080107

Chetwood JD, Ladep NG, Taylor-Robinson SD. Research partnerships between high and low-income countries: Are international partnerships always a good thing? BMC Medical Ethics. 2015;16:36. https://doi.org/10.1186/s12910-015-0030-z

Tadaki M, Tremewan C. Reimagining internationalization in higher education: international consortia as a transformative space? Studies in Higher Education. 2013; 38(3): 367–387. http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2013.77321

Downloads

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Маринович, В. (2023). МІЖНАРОДНЕ ПАРТНЕРСТВО УНІВЕРСИТЕТІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЇХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІД ЧАС ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(71), 31–37. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-71-31-37

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка