СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-38-43

Ключові слова:

тінізація економіки, фінансова безпека, інтегральний показник рівня тіньової економіки, фінансова система, детінізація економіки

Анотація

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів та прикладних засад визначення стратегічних напрямків детінізації економіки України в контексті зміцнення фінансової безпеки держави. Посилення впливу дестабілізуючих чинників розвитку економіки й суспільства в Україні, що поглиблено факторами військового характеру внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України, інтенсифікувало процеси тінізації економіки країни та активізацію деструктивних явищ соціально-економічного характеру. Найбільш істотного негативного впливу внаслідок зазначених тенденцій зазнала фінансова сфера країни, що проявилося у зниженні рівня її фінансової безпеки на фоні зростання обсягів тіньового сектора економіки. Зазначене створює передумови для пошуку ефективних методів і способів протидії кризовим явищам та формування дієвого механізму детінізації економіки України в контексті зміцнення її фінансової безпеки. У статті досліджено основні наукові підходи до визначення сутності понять «детінізація економіки» та «фінансова безпека держави», виокремлено їх місце в системі національної економічної безпеки та встановлено взаємоузгодженість та взаємовплив. Здійснено аналітичні розрахунки щодо виявлення стану та тенденцій зміни інтегрального показника рівня тінізації економіки та рівня фінансової безпеки держави за період з 2010 р. до 2022 р. З’ясовано, що в Україні зміцнення фінансової безпеки спостерігається в період зниження рівня тінізації економіки. Виокремлено основні найбільш вагомі проблеми детінізації економіки України та забезпечення фінансової безпеки держави. Обґрунтовано нагальну необхідність формування комплексу заходів щодо детінізації економіки України з акцентом на стратегічну перспективу їх реалізації в контексті зміцнення фінансової безпеки держави та повоєнного відновлення економіки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Анжела Рижкова, Львівський державний університет внутрішніх справ

Аспірант кафедри соціально-поведінкових, гуманітарних наук та економічної безпеки Інституту управління, психології та безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ, м. Львів

Посилання

Vlasyuk O.S. (2016). National security of Ukraine: evolution of domestic policy problems: selected scientific works. K.: NISD, 528 p. (in Ukraine).

Vinichuk M.V., Nakonechna N.V. (2017). Economic security of the state: socio-economic dimension: study guide. Lviv: Liga-Press, 322 p. (in Ukraine).

Blikhar M.M., Savchenko L.А., Komarnytska I.I., Vinichuk M.V. (2019). Strategic orientaries of legalization of the economy of Ukraine: economic and legal aspects. Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol. 2 (29). 534 с. С. 101–112. URL: DOI: http://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171850. (in English).

Pushak Ya. Ya. Vinichuk M.V. (2017). The level of Ukraine's shadow economy and its impact on the social component of the state's economic security. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: economic sciences. Issue 22. Part 1. Kherson: "Helvetika" Publishing House. 154 p. P. 142–146. (in Ukraine).

Blikhar V.S., Vinichuk M.V., Ryzhkova A.A. Institutional Foundations of de-Shadowing the Economy of Ukraine in the National Financial Security System. Social and Legal Studios. 2022. Vol. 5, № 2. Р. 68–76. DOI: 10.32518/2617-4162-2022-5-68-76. (in English).

General trends of the shadow economy in January-September 2021: analytical note. Kyiv: Ministry of Economy of Ukraine, 2021. 14 p. URL: https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki. (in Ukraine).

Shadow economy. General trends of 2021: analytical note. Kyiv: Ministry of Economy of Ukraine, 2021. 12 p. https://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki. (in Ukraine).

Schneider F. New COVID-related results for estimating the shadow economy in the global economy in 2021 and 2022. International Economics and Economic Policy. 2022. URL: doi: 10.1007/s10368-022-00537-6. (in English).

Pyatnytska G.T., Fedulova I.V. (2020). Financial security of the country and the enterprise: definition, relationship and security risks. Efficient economy. №. 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8059. (in Ukraine).

Request to the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), "The Level of Economic Safety". URL: https://dostup.pravda.com.ua/request/ rivien_iekonomichnoyi_biezpieki. (in English).

The level of economic security is integral and by individual components: email response to the request for access to public information from 07/08/2020 to the Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture of Ukraine. Ex. number 3032-06/43477-09 dated 07/14/2020. (in Ukraine).

On the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine dated August 11, 2021 "On the Strategy of the Economic Security of Ukraine for the period until 2025": Decree of the President of Ukraine dated August 11, 2021 No. 347/2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text. (in Ukraine). (in Ukraine).

Downloads

Опубліковано

2023-06-30

Як цитувати

Рижкова, А. (2023). СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(70), 38–43. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-70-38-43

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка