ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕС УПРАВЛІНЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-120-126

Ключові слова:

проєктний менеджмент, управління релігійними організаціями, управління

Анотація

У статті розглядаються особливості впровадження проєктного менеджменту в процес управління релігійних організацій. Визначено специфічні риси менеджменту релігійних організацій, що обумовлені особливостями їх діяльності, наведені основні проблеми управління релігійними організаціями зумовлені недостатнім рівнем сучасних фінансових знань, навичок і здібностей у релігійних лідерів. Визначено, що впровадження проектного менеджменту в релігійних організаціях стикається з низкою проблем, а саме: нестачею сертифікованих фахівців із проектного менеджменту на ринку праці, відсутністю досвіду управління розвитком організацій у керівників, недостатньою мотивацією до впровадження інноваційних інструментів у діяльність організацій, опором нововведенням через відсутність формалізації та неефективність організаційних структур управління, низьким рівнем довіри до консалтингових організацій та навчальних закладів через недосконалу конкуренцію на ринку. Визначені дії, що сприяють ефективному впровадженню інструментарію проєктного менеджменту в управління релігійними організаціями. Зроблено висновок, що розробка спеціальної програми релігійного менеджменту та адміністрування, запровадження програми проєктного менеджменту в освітніх програмах вищих теологічних навчальних закладах, організація  курсів підвищення кваліфікації та семінарів для священників,  залучення релігійними організаціями професійних консультантів дозволять врегулювати наведені проблеми та будуть сприяючи ефективному впровадженню інструментарію проєктного менеджменту в управління релігійними організаціями. В свою чергу це дасть можливість релігійним організаціям з максимальною ефективністю виконувати свої вагомі суспільні функції: благодійні, гуманітарні, освітні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Євген Зіскінд, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Аспірант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Слубська А.Я. Вектори взаємодії церкви, держави та громадянського суспільства в Україні в роки незалежності. Наукові записки. Серія" Історичне релігієзнавство". – 2012. – С. 215-227.

Андрусишин Б. І., Бондаренко В. Д. Державно-церковні відносини: природа, зміст, характер функціонування, типологізація. – 2009. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2040/15.pdf?sequence=1

Багашова Н.В. Світові та вітчизняні тенденції розвитку управління проектами. Ефективна економіка. 2015. № 6.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6_34

Гребенчак І.О., Саваріна І.П. Перспективи та проблеми впровадження проектного підходу в управлінні підприємством. Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті: Матеріали ХI Міжнародної науково-практичної конференції фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців. – Одеса: ОДАБА. 2020. – 358с

Адвокатова Н. О. Проектний менеджмент в громадських організаціях України. Сучасний менеджмент проблеми та перспективи розвитку зб. матеріалів доп. учасн. V Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. 29.05.2020. Херсон: ДВНЗ «ХДАУ». 2020. С. 89-92.

David I. Cleland, Bidanda Bopaya. The Evolution and Maturity of Project Management. Project Management Institute. Pennsylvania. 2015.130 с.

M. Masenya, J. Booyse. A community needs responsive management training model: Re-envisioning management training for pastors of the international assemblies of god church. Verbum Et Ecclesia. 2016. 37(1).1–9.

J. Plastow. Isn’t the Holy Spirit enough?: The case for churches and ministry leaders to hire a professional consultant. Journal of Practical Consulting. 2018. 6(1).10–17.

K. McAllum Volunteers as boundary workers: Negotiating tensions between volunteerism and professionalism in nonprofit organizations. Management Communication Quarterly. 2018. 32(4). 534–564.

R. Thornhill, C. Troy, M. Domino Passing the plate: A survey of internal controls in local churches. 2016. Journal of Theoretical Accounting Research. 12(1). 26–53.

B. Mitchell. A multiple case study: church leaders and project management.2021. URL:https://digitalcommons.liberty.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4270&context=doctoral

Sanks, T. H. (2015). A church that can and cannot change: The dynamics of tradition. Theological Studies (Online), 76(2), 298-310. doi:10.1177/0040563915574989

McKinney, J. (2015). Sects and gender: Reaction and resistance to cultural change. Priscilla Papers, 29(4), 15-25.

Collins, G. R. (2002). Christian coaching: Helping others turn potential into reality. Colorado Springs, CO: NavPress.

Мельник М. Управління церковними структурами: як це відбувається? Що приносить успіх? 2019. URL: https://risu.ua/tochka-zoru-upravlinnya-cerkovnimi-strukturami-yak-ce-vidbuvayetsya-shcho-prinosit-uspih_n108572

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Зіскінд, Є. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ПРОЦЕС УПРАВЛІНЯ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 120–126. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-120-126

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування