САМООЦІНКА СТУДЕНТІВ, ЩО ПОЄДНУЮТЬ НАВЧАННЯ ТА РОБОТУ

Автор(и)

  • Лариса Березовська Національний університет «Львівська політехніка» https://orcid.org/0000-0002-5972-7883

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-153-160

Ключові слова:

самооцінка, рівень домагань, самоставлення, студенти, студенти, що поєднують навчання та роботу

Анотація

У статті описано особливості самооцінки студентів, що поєднують навчання та роботу. Все частіше сучасна молодь приймає рішення піти працювати під час навчання у закладах вищої освіти. Прийняти таке рішення їх спонукають різні причини: від бажання розвинути свої практичні навички до бажання заробити тільки гроші, від потреби забезпечити себе до бажання допомогти рідним. Вибір  саме цієї роботи, прийняття рішення йти працювати побудований на основі самооцінки, яку має молода людина, що навчається в закладі освіти. Самооцінка особистості розглядається з двох позицій: як цілісна характеристика, яка виражається в таких поняттях як ставлення до себе, повага себе, цінність Я та як характеристика окремих показників діяльності, окремих здібностей, важливих якостей, що є основою успішної професійної діяльності. Часто поряд із самооцінкою (або підміняють її) використовують таке поняття як «само ставлення». Ставлення до себе набуло власного змістовного наповнення, але воно наближається до цілісної особистісної самооцінки. Наведено результати емпіричного дослідження особливостей самооцінки студентів, що під час навчання у закладах вищої освіти працюють. Емпірично виявлено, що в більшої кількості студентів, що поєднують навчання та роботу високий рівень самооцінки. Самооцінювання таких особистісних якостей, як: здоров’я, здібності, характер, авторитет у однолітків, уміння робити своїми руками, зовнішність та впевненість у собі показав, що в основному в тих студентів, які поєднують навчання та роботу вищий рівень як домагань, так і самооцінки Виявлено, що група студентів, що поєднує навчання та роботу демонструє вищі показники самовпевненості, самокерівництва, віддзеркаленого Я та самоцінності, і той же час нижчі показники самозвинувачення та внутрішньої конфліктності. Студенти, що ще під час навчання починають працювати, незалежно від мотивації, яка спонукала прийняти таке рішення вище цінять свою особистість, свої досягнення, свою значимість, вміють керувати собою, своїм часом, вважають, що інші їх сприймають позитивно, і, очевидно, вони є більш успішними та психологічно благополучними.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Лариса Березовська, Національний університет «Львівська політехніка»

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та практичної психології, Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна

Посилання

Онуфрієва Л.А. Самооцінка як складова Я-концепції майбутніх фахівців соціономічних професій. Проблеми сучасної психології: Зб. Наук. Пр.. Київ, Камянець-Подільський К-ПНУ імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2013. Вип. 22. С. 396-412.

Козерук Ю.В., Євсейчик Я.О. Самооцінка як фактор становлення особистості студента. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2015. Вип. 124 С. 163-165.

Большакова А.М. Часові перспективи та само ставлення студентів у професійній сфері. Збірник наукових праць. Теорія і практика сучасної психології. 2018. Вип. 1 С. 62-66.

Волошина В.О. Особливості мета когнітивних суджень студентів та їхній взаємозв’язок із самооцінкою. Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. Вип. 3. 2011. с. 241-255.

Музика О.Л., Чекрижова М.М. Становлення професійної самооцінки студентів медичних ВНЗ. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. Т. ХIІ. Психологія творчості. Вип. 22. К.: Вид-во «Фенікс», 2016. С. 213-231.

Слободянюк А., Гречановська О. Самооцінка та її вплив на професійне майбутнє випускників ВНЗ. Матеріали XLVII Науково-технічної конференції Інституту соціально-гуманітарних наук. 2018. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/20168

Дідик Н.М., Онуфрієва Л.А. Самоставлення майбутніх психологів як чинник професійного саморозвитку. Психологічний часопис. 2019. Т. 5, № 8. С. 233-248.

Сингаївська І. В. Психологічні особливості узгодження особистісних і суспільних вимог до професійної успішності викладача. Проблеми сучасної психології: Зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. 2015. Вип. 30. с. 574–588.

Методика діагностики самооцінки Дембо-Рубінштейн (модифікація А.М. Прихожан). Режим доступу: http://psychologis.com.ua/metodika_diagnostika_samoocenki_dembo-rubinshteyn._modifikaciya_prihozhan. htm

Тест-опитувальник самоставлення особистості (В.В. Столін-С.Р. Пантелеев). – Режим доступу: http://psih.pp.ua/

Downloads

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

Березовська, Л. (2022). САМООЦІНКА СТУДЕНТІВ, ЩО ПОЄДНУЮТЬ НАВЧАННЯ ТА РОБОТУ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(67), 153–160. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-153-160

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія