ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ВІЙНИ: ОСНОВНІ ВИЯВИ ТА РЕСУРСИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-124-133

Ключові слова:

психічне здоров’я, психічне здоров’я в умовах війни, складові психічного здоров’я, стрес, соціальне оточення, професійна діяльність, психологічні ресурси, персонал, організація

Анотація

У статті представлено результати проведеного автором емпіричного дослідження основних виявів та ресурсів психічного здоров’я персоналу організацій в умовах війни. Розкрито зміст психічного здоров’я персоналу організацій в умовах війни та його структура. Виявлено недостатній рівень загальних показників стану фізичного та психічного здоров’я персоналу організацій в умовах війни, зокрема, констатовано більш низькі показники психічного здоров’я, порівняно з фізичним, а також негативні та позитивні тенденції у рівні  розвитку основних складових психічного здоров’я. Автором здійснено класифікацію основних виявів стресу у персоналу організацій в умовах війни, проблем у спілкуванні з людьми та у здійсненні професійної діяльності.  Показано, що найбільш вираженими проблемами психічного здоров’я персоналу організацій в умовах війни є проблеми, які стосуються  здатності протидіяти стресу, далі слідують проблеми, що мають відношення до здатності здійснювати професійну діяльність (забезпечувати її ефективну організацію та продуктивність)  і на останньому місті знаходяться проблеми, що пов’язані із здатністю налагоджувати стосунки з людьми.  Разом з тим, констатовано, що  для переважної більшості  опитаного персоналу, не дивлячись на всю складність воєнного періоду, притаманна позитивна  спрямованість  життєдіяльності  (бачення перспектив  майбутнього, віра в життя,  позитивне ставлення до своєї професійної діяльності тощо). Здійснено класифікацію ресурсів (організаційно-психологічних та особистісних), які використовує персонал організацій для підтримки та збереження психічного здоров’я у воєнний період. Констатовано  розрив між ресурсами (ресурси організації значно «відстають» від ресурсів соціального оточення та особистісних ресурсів).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Людмила Карамушка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Академік НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з науково-організаційної роботи та міжнародних наукових зв’язків, завідувачка лабораторії організаційної та соціальної психології, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна

Посилання

Зливков, В., Лукомська, С. Діти війни: теоретико-методичні і практичні аспекти психологічної допомоги: Навч. пос. Київ-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2022. 95 с.

Карамушка, Л.М. Психічне здоров’я особистості під час війни: як його зберегти та підтримати: Метод. рекомендації. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2022. 52 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/730974/

Карамушка, Л. (2021). Психічне здоров’я: сутність, основні детермінанти, стратегії та програми забезпечення. Psychological Journal. 2021. 7(5). С. 26–37. DOI:https://doi.org/10.31108/1.2.7.5.3

Карамушка, Л., Креденцер, О., Терещенко, К., Лагодзінська В. Івкін В., Ковальчук О.С. Особливості психічного здоров’я персоналу освітніх та наукових організацій в умовах війни. Організаційна психологія. Економічна психологія. 1 (25). С.62-74. DOI:https://doi.org/10.31108/2.2022.1.25.7

Карамушка, Л.М., Шевченко А.М. Забезпечення психологічного здоров'я менеджерів та педагогічних працівників освітніх організації̆ в умовах Нової української школи: навчально-методичний посібник. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2022. 157 с.

Кокун, О.М., Мороз, В.М., Пішко, І.О., Лозінська, Н.С. Теорія і практика управління страхом в умовах бойових дій: метод. посібник. Київ-Одеса: Фенікс, 2022. 88 c. URL: https://lib.iitta.gov.ua/730971

Шевченко, А.М. Комплекс методик для дослідження психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2019. (2-3) (9-10). С. 109-118.

Deineko, O. War in Ukraine: a sociological srudy .Oslo, Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Metropolitan University. 2022. DOI: 10.1192/bjp.bp.110.084764. Epub 2012 Jan 26.PMID: 22282430

Dziuba, T., Karamushka, L., Halushko, I., et. al. Mental health of teachers in Ukrainian educational organizationsю Wiadomości Lekarskie, 2021. Vol. 74. Part 1, pp.2779-2783. URL:https://wiadlek.pl/11-2021/.

Miller, K.E., Rasmussen A.. War exposure, daily stressors, and mental health in conflict and post-conflict settings: bridging the divide between trauma-focused and psychosocial frameworks. Social Science and Medicine. 2010. 70, pp. 7-16. DOI:10.1016/j.socscimed.2009.09.029

Murthy, R.S., Lakshminarayana, R. Mental health consequences of war: a brief review of research findings. World Psychiatry. 2006. 5(1). pp.25-30.

Priebe, S., Bogic, M., Ajdukovic, D., et al. (2010). Mental disorders following war in the Balkans: a study in 5 countries. Archives of General Psychiatry, 2010. 67. pp.518-28. DOI:10.1001/archgenpsychiatry.2010.37

World Health Organization. «Mental health: strengthening our response». URL.: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our- response.

Downloads

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

Карамушка, Л. (2022). ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ВІЙНИ: ОСНОВНІ ВИЯВИ ТА РЕСУРСИ . Вчені записки Університету «КРОК», (3(67), 124–133. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-124-133

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія