ІНСТИТУЦІЙНИЙ ДИЗАЙН ЯК КАТЕГОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

Автор(и)

  • Юлія Мальковська Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-114-123

Ключові слова:

публічне управління, інституційний дизайн, інститути влади, правила політики, процедури

Анотація

В цьому дослідженні вирішується наукова проблема уточнення змісту категорії «інституційний дизайн» публічного управління. За умови релевантного вирішення цієї проблеми досягатиметься прикладний результат, а саме: імплементація цього поняття в українське законодавство з метою вдосконалення практики публічного управління. Проблема уточнення змісту категорії «інституційний дизайн» розглядається в контексті "Theory of Design Thinking" або загальної теорії дизайн-мислення (інші варіанти прийнятного перекладу - теорії дизайнерського підходу до мислення або теорії дизайнерського мислення). В дослідженні акцентується увага на тих принципах дизайнерського мислення, які можуть виявитися найбільш продуктивними при уточненні змісту категорії «інституційний дизайн». В дослідженні реалізовано, так званий «процесуальний підхід» до визначення категорії «інституційний дизайн». За логікою цього підходу, в змісті категорії виокремлено три ключові складники: інститути, правила, процедури. Деталізація ключових складників дала можливість ввести в науковий обіг інші поняття, важливі для інституційного дизайну, а саме: повноваження, компетентності, алгоритми взаємодії інститутів, нормативи, методи оцінювання, індикатори, стимули, обмеження, часове узгодження функцій, ітерації реалізації стратегій та програм. На підставі запропонованого процесуального підходу до змісту інституційного дизайну, воно може бути імплементоване в законодавство про публічне управління.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Юлія Мальковська, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аспірант кафедри національної економіки та публічного управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, м. Київ;Україна

Посилання

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 №804 «Про затвердження Технічного регламенту щодо встановлення системи для визначення вимог з екодизайну енергоспоживчих продуктів». - [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/804-2018-%D0%BF

Tim Brown and Jocelyn Wyatt Winter. (2010), Design Thinking for Social Innovation. Development Outreach. World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6068

Rim Razzouk and Valerie Shute. (2012), What is design thinking and why is it important?. Review of educational research 82.3: 330-348.

Rebecca Linke. (2017), Design thinking, explained. MIT Sloan School of Management. Retrieved from: https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/design-thinking-explained#:~:text=Design%20thinking%2C%20explained,Rebecca%20Linke

Jeanne Liedtka. (2018), Why Design Thinking Works. Harvard Business Review, 96(5), 72-79.

Rikke Friis Dam and Teo Yu Siang. (2022), The History of Design Thinking. Retrieved from: https://www.interaction-design.org/literature/article/design-thinking-get-a-quick-overview-of-the-history

David L. Weimer. (1995), Institutional Design, edited by David L. Weimer, Kluwer Academic Publishers.

Josep M. Colomer. (2008), Institutional Design // Prepared for: Handbook of Comparative Politics Todd Landmann and Neil Robinson eds. Sage. — pp. 246—262.

Lindsay Mayka. (2019), The Origins of Strong Institutional Design/ Comparative Politics. Vol. 51, No. 2, pp. 275-294

Бунецький Л.Л. Інституційний дизайн сучасної української політики: криза ідентичності та конфлікт інтересів / Л.Л. Бунецький // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. — К., 2010. — Вип. 19. — С. 120—136. — Бібліогр.: 10 назв. — укр.

Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання [Текст] : колект. монографія / за ред. Радіонової І. Ф. ; ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ: ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК", 2021. - 287 с.

European Commission (2019), “Communication from the Commission: Annual Sustainable Growth Strategy 2020”. - [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1578392227719&uri=CELEX%3A52019DC0650

European Commission (2019), “Report from the Commission: Alert mechanism report 2020”. - [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1578392070452&uri=CELEX%3A52019DC0651

Eurostat (2019), “Macroeconomic Imbalance Procedure Scoreboard”. - [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10266449/2-17122019-BP-EN.PDF

European Commission (2020), “Communication from the Commission. 2020 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176 (2011)”. - [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1584543632863&uri=CELEX%3A52020DC0150

European Commission (2019), “Communication from the Commission on the 2020 Draft Budgetary Plans: Overall Assessment”. - [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/comm_chapeau_201119.pdf

European Commission (2019), “Recommendation for a Council recommendation on the National Reform Programme and delivering a Council opinion on the Stability Programme”. - [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en

European Commission (2019), “Proposal for a joint employment report from the commission and the council”. - [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1578392632182&uri=CELEX%3A52019DC0653

Official Journal of the European Union (2011), “Regulation (EU) No 1174/2011 on enforcement measures to correct excessive macroeconomic imbalances in the euro area”. - [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R1174

European Commission (2020), “National Reform Programme and Stability/Convergence Programme”. - [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-timeline/national-reform-programmes-and-stability-convergence-programmes/2020-european-semester_en

Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 50-51. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Закон України “Про військово-цивільні адміністрації”. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 13, ст.87 Документ 141-VIII, чинний, поточна редакція — Редакція від 20.03.2022 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/141-19#:~:text=%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D%20%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%

Загальна інформація про Міжвідомчу експертну групу з координації співробітництва України з НАТО у сфері економічної безпеки, Прес-реліз Міністерства економіки України. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=8b13e3af-d9b9-46e1-a6d6-be3eb13ed013

Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю щодо проекту Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від __ _________ 2021 року «Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 року». - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=10de973d-c08e-4f01-95f1-11ad962a0e37&title=ZvitProRezultatiProvedenniaElektronnikhKonsultatsiiZGromadskistiuSchodoProektuUkazuPrezidentaUkraini-proRishenniaRadiNatsionalnoiBezpekiIOboroniUkrainiVid-2021-Roku-proStrategiiuEkonomichnoiBezpekiUkrainiNaPeriodDo2025-Roku-

Athanasios Orphanides. (2007), "Taylor rules," Finance and Economics Discussion Series 2007-18, Board of Governors of the Federal Reserve System (U.S.).

Kydland, F., Prescot, E. (1977), Rules rather than discretion: the inconsistency of optimal plans. Journal of political economy.Vol. 85, № 3, 473-492.

European Commission (2021), MACROECONOMIC IMBALANCE PROCEDURE. - [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ec.europa.eu/eurostat/web/macroeconomic-imbalances-procedure/indicators

Указ Президента України від 11.08.2021 №347/2021 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 серпня 2021 року “Про Стратегію економічної безпеки України на період до 2025 рокy”

Downloads

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

Мальковська, Ю. (2022). ІНСТИТУЦІЙНИЙ ДИЗАЙН ЯК КАТЕГОРІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(67), 114–123. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-114-123

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування