ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНОГО ТА ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-74-82

Ключові слова:

логістичне управління, традиційне управління, принципи

Анотація

Визначено, що процес удосконалення й підвищення ефективності логістичного управління сучасними організаціями на основі нових логістичних концепцій, підходів та принципів управління стає все більш актуальним. Це пов’язано з тим, що в сучасних умовах все більшими темпами відбувається перехід від традиційних підходів та принципів управління до більш сучасних і досконалих логістичних. У статті проведений порівняльний аналіз традиційного та логістичного управління з метою обґрунтування вихідних даних і підстав для подальшого удосконалення логістичного управління за рахунок визначених позитивних та негативних рис цих видів управління. Визначена низка розбіжностей між традиційним та логістичним управлінням, як взагалі концептуальними (принципові) такі в сфері організації виробництва, управління фінансовими, матеріальними та інформаційними потоками. Окрім того, досліджено і багато спільного в цих процесах управління, що пов’язано з єдиною природою і філософією цих явищ. Досліджено, що процес логістичного управління є продовженням традиційного управління об’єктами господарства та виробництва в нових економічних і ринкових умовах. Також запропоновані шляхи щодо подальшого удосконалення логістичного управління сучасних організацій саме за рахунок визначених позитивних та негативних рис цих видів управління та запропоновані перспективи проведення подальших досліджень в цій галузі.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Вікторія Генчевська, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Аспірантка, менеджер з адміністративної діяльності кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Монастирський Г.Л. Теорія організації: навч. посіб. Київ: Знання, 2008. 319 с.

Кононова І.В. Аналіз підходів до управління підприємством у сучасних умовах. Прометей. 2013. № 1. С. 146–151.

Яркіна Н.М. Управління підприємством як економічна категорія (теоретичні аспекти). Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2014. № 1. С. 130–136.

Бабчинська О.І., Соколовська В.В. Основні інструменти управління підприємством в сучасних умовах. Ефективна економіка. 2017. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5809 (дата звернення: 01.09.2022).

Трут О.О. Теоретико-методологічні засади управління результативністю організації: монографія. Львів : вид-во ЛТЕУ, 2018. 420 с.

Крикавський Є.В. Логістичне управління: підручник. Львів: «Львівська політехніка», 2005. 684 с.

Фролова Л.В. Логістичне управління торговельним підприємством: теорія та методологія : дис. … д-ра екон.наук: 08.07.05 / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. Донецьк, 2005.

Westland J. Logistics Management 101: A Beginner’s Guide. Project Manager: веб сайт. 2019. URL: https://www.projectmanager.com/blog/logistics-management-101 (дата звернення: 23.08.2022).

Ковальська Л., Циганюк В. Логістичний менеджмент на підприємстві: особливості та напрями вдосконалення. Економічні науки. «Економіка та менеджмент». 2013. № 10(38). С. 87–97.

Ларіна Р. Р., Череп О. Г., Грішин І. Ю., Ілаєва А. О. Моделі і методи логістичного управління суб’єктами господарювання й економікою регіону: монографія. Сімферополь: ВД «АРІАЛ», 2011. 234 с.

Пономаренко В.С., Таньков К.М., Лепейко Т.І. Логістичний менеджмент: підручник. Харків: ВД «ІНЖЕК», 2010. 662 с.

Кацьма, В. І. Сутність та роль логістичного управління в системі управління підприємством. Економічний аналіз. Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”. 2016. Том 23. № 2. С. 60-65.

Забуранна, Л. В. Логістичне управління підприємством: сутність та передумови розвитку. Сталий розвиток економіки. 2010. № 7. С. 120–123.

Орел В.В., Копашинський С.А., Терещенко А.М. Основи логістики : навч. посіб. К. : Видання університету, 2012. 107 с.

Глібко О.П. Роль логістичного менеджменту в системі економічної діяльності підприємства. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vkpnuen_2011_4_68.pdf (дата звернення: 25.08.2022).

Мельник О.В. Нові концептуальні підходи в логістиці. Ефективна економіка. 2013. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua (дата звернення: 01.09.2022).

Паласюк Б. Логістичне управління підприємством: сутність і основні принципи. Галицький економічний вісник. 2012. №3(36). с. 166-170.

Downloads

Опубліковано

2022-10-28

Як цитувати

Генчевська, В. (2022). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНОГО ТА ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(67), 74–82. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-74-82

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування