ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Автор(и)

  • О.О. Рагуліна ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-94-99

Ключові слова:

людський капітал, державні установи, розвиток людського капіталу, освіта, наука, мотиваційні стимули

Анотація

У статті систематизовані наукові підходи до проблем формування та розвитку людського капіталу державних установ. Зазначено, що існують лише поодинокі несистемні дослідження саме формування та розвитку людського капіталу державних установ. Доведено, що інвестиції в нього видаються вирішальним фактором розвитку підприємства у будь-якій сфері діяльності, при цьому як стратегічне завдання розглядається створення та накопичення людського капіталу. Значимість підвищення ефективності формування і використання людського капіталу в системі державних установ визначає необхідність розробки механізму управління цим процесом, який розуміється як сукупність інструментів, механізмів, засобів і способів впливу на людський капітал, які використовують органи державної влади, місцевого самоврядування, державні підприємства (організації, установи) з метою підвищення темпів економічного зростання та інноваційного розвитку. Проведений аналіз дає підстави виокремити шість кластерів проблем формування та розвитку людського капіталу державних установ. По-перше, важливою проблемою формування людського капіталу держаних установ є формування адекватної кадрової політики щодо людського капіталу країни. У цій кадровій політиці слід враховувати інноваційні вимоги до фахівців та передбачати методи, механізми, інструменти навчання, підвищення кваліфікації, формування державних замовлень, формування резерву тощо. По-друге, формування інноваційної інфраструктури знань з урахуванням вимог сучасного суспільства, а також розвитку міжнародної інтеграції, глобалізаційних процесів. По-третє, ефективний розвиток людського капіталу з урахуванням сучасних глобалізаційних викликів, у тому числі, викликів пандемії COVID-19. По-четверте, формування ефективних мотиваційних стимулів для розвитку персоналу, а також їх продуктивної та ефективної діяльності. По-п’яте, наукове підґрунтя, яке передбачає запровадження інноваційних механізмів формування та розвитку такого капіталу, систематизація закордонного досвіду та його імплементацію у сучасні реалії в Україні. По-шосте, проблема нормативно-правового регулювання формування та розвитку людського капіталу держаних установ. На нашу думку, потребує розробка та прийняття Концепція формування та розвитку людського капіталу держаних установ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О.О. Рагуліна, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Приймак В. І. Актуальні проблеми та перспективи розвитку людського капіталу в Україні. Економiка i органiзацiя управлiння. 2014. № 3 (19) – 4 (20). С. 199-204.

Солодухина О. И., Пархомчук М. А. Разработка методики оценки эффективности формирования и использования человеческого капитала. Экономические науки. 2016. № 3. С. 30–33.

Останкова Л. А., Масалаб Р. Н. Проблемы формирования человеческого капитала современной Украины. ЭВД. 2016. №2 (44). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-formirovaniya-chelovecheskogo-kapitala-sovremennoy-ukrainy.

Галимова Э. З. Человеческий капитал – основа эффективного развития России. Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 2013. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-kapital-osnova-effektivnogo-razvitiya-rossii.

Варфоломеев А. Г. Современные базовые показатели человеческого капитала в Украине и России. Вестник МГОУ. Серия: Экономика. 2021. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-bazovye-pokazateli-chelovecheskogo-kapitala-v-ukraine-i-rossii.

Третьяченко Т. В. Инфраструктура знаний – как институт формирования конкурентного рынка человеческого капитала. Гуманитарные и социальные науки. 2012. №6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/infrastruktura-znaniy-kak-institut-formirovaniya-konkurentnogo-rynka-chelovecheskogo-kapitala.

Яковенко Р. В. Проблеми та перспективи розвитку людського капіталу. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2010, вип. 17. URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/67.pdf

Каменська О. О. Проблеми формування людського капіталу промислового підприємства. Збірник наукових праць ДонНАБА. 2016. Випуск № 4. С. 31-39.

Постанова Кабінету Міністрів України № 849 від 29.09.2019 р. "Про затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів України". URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/programadiyalnostiuryadu.

Downloads

Опубліковано

2021-10-24

Як цитувати

Рагуліна, О. (2021). ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3(63), 94–99. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-94-99

Номер

Розділ

Розділ 5. Публічне управління та адміністрування