ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ COVID-19

Автор(и)

  • Т.О. Сугак ПВНЗ «Європейський університет» Криворізька філія

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-144-149

Ключові слова:

економічна безпека, інформаційно-аналітичне забезпечення, фінансова складова системи економічної безпеки, COVID-19, загрози, ризики, кіберг-ризики

Анотація

Інтеграція економіки України у світовий економічний простір, забезпечення ефективності функціонування та розвитку вітчизняних підприємств залежать від дієвості процесу управління. В теперішній час кожне підприємство з метою подальшого стабільного функціонування повинно йти шляхом постійного інноваційного розвитку. Запровадження карантину, спричиненого пандемією COVID-19  змусило  більшість українських підприємств перевести співробітників на віддалену роботу. Метою статті є висвітлення пріоритетних напрямків удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємства) в умовах, спричинених пандемією COVID-19. У статті досліджено особливості інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємств (ЕБП) в умовах, спричинених пандемією COVID-19. Проаналізовано та визначено, що пандемія Covid-19 створила реальні загрози національній безпеці України загалом та економічній безпеці підприємств зокрема. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки українських підприємств  під впливом певних обставин і факторів потребує своєчасного прийняття антикризових рішень.  Ідентифіковано ризики забезпечення фінансової безпеки підприємства. Обґрунтовано висновки щодо особливостей забезпечення на практиці інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємств у сучасних умовах. Визначено, що для реалізації розвитку підприємства нині важливо налагодити сучасні дієві форми взаємодії складових системи економічної безпеки підприємства у питаннях організації фінансового моніторингу та створення і підтримки умов для забезпечення фінансової безпеки українських підприємств.  Що в свою чергу, запровадить антикризове управління підприємством, оскільки сприяє передбаченню та мінімізації ризиків і прямо впливає на  його економічну безпеку.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Т.О. Сугак, ПВНЗ «Європейський університет» Криворізька філія

к.е н., ст. викладач кафедри економіки та менеджменту

Посилання

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : навчальний посібник. Суми : ВТД «Університетька книга», 2003. 278 с.

Прокопишин Л. П. Управлінські інновації та особливості їх використання на машинобудівних підприємствах в сучасних умовах. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2008. №628. С. 628-633.

Кириченко О.А., Сідак В.С., Лаптєв С. М., Захаров О.І., Пригунов П.Я. та ін. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання : монографія / під ред. д. е. н., проф. О.А. Кириченка; д. і. н., проф.. В.С. Сідака. – Київ: ЗАТ «Дорадо», 2008. 403с.

Живко М. О., Босак Х. З. Основні чинники інформаційної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 8(98). С. 67-74.

Філиппова С. В., Черкасова С. О. Проблемні аспекти управління процесом зміцнення економічної безпеки як суб’єктів підприємницької діяльності в умовах забезпечення сталого розвитку економіки України. Економічні інновації. 2013. Випуск № 52. С 198-205. URL : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/67605/19-Philippova.pdf?sequence=1.

Алькема В. Г. Модель управління змінами в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання. Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : збірник тез доповідей учасників ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Черкаси, 27 – 28 березня 2015р.). Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2015. 374с. URL : http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf.

Інтернет видання Медіатека. 2021. URL : https://www.dw.com/uk/kiberzlochynnist-pid-chas-pandemii-shcho-novoho-diznalysia-spetssluzhby-frn/a-57499545.

Глобальне дослідження з питань шахрайства у банківській сфері_ Багатостороння загроза шахрайства: чи готові банки гідно протистояти виклику? 2019. URL : kpmg.ua https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ua/pdf/2019/11/Global_Banking_Fraud_Survey.pdf.

Мігус І. П. Кадрова безпека суб'єктів господарської діяльності: менеджмент інсайдерами : монографія / за заг. ред. проф. Мігус І. П. Черкаси: «МАКЛАУТ», 2012. 315 с.

Белоусова І. А., Сугак Т. О. Пріоритетні напрямки удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємства. Вчені записки Університету «КРОК». 2019. Вип. 53. С.80-89.

Downloads

Опубліковано

2021-06-13

Як цитувати

Сугак, Т. (2021). ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СКЛАДОВОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ COVID-19. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (62), 144–149. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-144-149

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності