СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ВИДІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор(и)

  • Н.М. Малярчук Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-115-124

Ключові слова:

туризм, ринок туристичних послуг, суб’єкти туристичного підприємництва, туристичний бізнес, стратегія, тенденції розвитку туристичного підприємництва

Анотація

Сучасний туристичний бізнес є одним із найбільших та швидко зростаючих секторів економіки. Часто індустрія туризму розглядається в якості посередника економічних і соціальних змін в суспільстві. Крім того, туризм здатний підтримати загальнонаціональне об’єднання шляхом припливу іноземної валюти, заохочувати культурну діяльність і традиційні ремесла, зробити істотний вплив на різні сектори послуг. Індустрії туризму відводиться значна роль у створенні робочих місць, зниження рівня безробіття, переважно за рахунок розвитку туристичного підприємництва, здатного усунути соціальні проблеми, дати поштовх розвитку країни і поповненню бюджету, що приводить до зростання валового внутрішнього продукту. Мета  роботи - визначити рівень розвитку підприємницької активності в сфері туризму в регіонах. Дослідження базується на аналізі туристичних потоків, частки туризму в ВВП, кількості активних суб'єктів у сфері туризму в динаміці за останні роки, аналізі динаміки зміни фонду колективних засобів розміщення; аналізі рівню та якості транспортного обслуговування і як це впливає на розвиток туристичних потоків; аналізі показників кореляції між кількістю підтверджених  випадків  COVID-19 та кількістю щоденних польотів. Результатами дослідження стали рейтинги з розвитку підприємницької активності в туризмі; виявлення факторів, що стримують розвиток підприємництва в туризмі, пропозиції по підвищенню розвитку основних видів туристичного підприємництва. Областю застосування результатів дослідження є діяльність суб'єктів туристичної індустрії: Міністерства культури і спорту, управлінь з розвитку туризму, туроператорів і турагентів, галузевих організацій, споживачі. Результати дослідження можуть бути використані при розробці регіональних програм розвитку туризму в рамках реалізації державної програми розвитку туризму до 2027 року.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Н.М. Малярчук, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом

Посилання

WTTC. «Safe Travels»: Global Protocols & Stamp for the New Normal. 2020. URL: https://wttc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp.

Фролова Т. А. Экономика и предпринимательство в сфере социальнокультурного сервиса и туризма. Конспект лекций. СПбАУиЭ. 2000. 68 с.

Ильина Е. Н. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности : учебник. Финансы и статистика. 2001. 96 с.

Розвиток українського та світового готельного господарства. URL: http://ru.osvita.ua/vnz/reports/management/15286/.

Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації. URL: http://www2.unwto.org/en.

Всесвітня рада з туризму та подорожей WTTC. URL: http://www.wttc.org/research/economic-research/economic-impact-analysis/.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Колективні засоби розміщування в Україні (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб) у 2019 році. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2019/tyr/kol_zas_ukr/arch_kol_zas_ukr.htm.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. Колективні засоби розміщування в Україні (юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб) у 2011–2019 рр. URL: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/tur/zr_u.html

Давидова О. А. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. № 2, Т. 2. С. 257-260.

Берещак В. Як COVID-19 змінить готельний бізнес в Україні. URL: https://thepage.ua/ua/exclusive/sho-stanetsya-z-gotelyami-cherez-koronavirus.

Орлова О. М. Актуальні проблеми туристичного бізнесу в Україні. БізнесІнформ. 2017. № 1. С. 153-160.

Економічна статистика. Економічна діяльність. Туризм. Державна служба статистики України. 2020. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Думська О. «Буде туристичний Майдан». Як коронавірус вплинув на туризм в Україні та світі. Радіо Свобода. 2020. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/tourism-aftercoronavirus/ 30586049.html.

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 берез. 2017 р. № 168. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/249826501.

Всесвітня туристична організація (ЮНВТО). Світовий туристичний барометр. Травень. 2020. URL: https://tourlib.net/wto/UNWTO_Barometer_2020_02.pdf.

Pandemics, tourism and global change: a rapid assessment of COVID-19. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09669582.2020.1758708.

Офіційний сайт Студопедія. URL: https://studopedia.com.ua/1_32944_vidi-pidpriiemnitstva-v-turizmi.html.

Статистичний щорічник України за 2019 р. Державна служба статистики України. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwixr9PUgJ_yAhW8_7sIHQqOByMQFnoECAUQAw&url=http%3A%2F%2Fwww.ukrstat.gov.ua%2Foperativ%2Foperativ2020%2Ftyr%2Ftyr_dil%2Ftur_d_19_u.xlsx&usg=AOvVaw0eC8t2lHfw692yzB8Y971M.

Про туризм: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-вр#Text.

FlightRadar24. Total number of flights tracked by Flightradar24, per day, last 90 days. 2020. URL : https://www.flightradar24.com/data/statistics.

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). (2020). COVID-19 Situation update worldwide. Retrieved April 4, 2020. URL : https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases.

Офіційний сайт Worldometer. URL: https://www.worldometers.info/coronavirus/.

Downloads

Опубліковано

2021-06-13

Як цитувати

Малярчук, Н. (2021). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ВИДІВ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (62), 115–124. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-115-124

Номер

Розділ

Розділ 7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність