ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»

Автор(и)

  • І.Б. Мала ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-27-34

Ключові слова:

експорт, експортний потенціал, ефективність експорту металургійної промисловості, експортний ринок металопродукції, перспективи розвитку металургійної компанії

Анотація

Реалізація експортного потенціалу вітчизняних підприємств є одним із ключових факторів успіху національної економіки та забезпечення довгострокового розвитку суб’єктів господарювання в Україні. Вихід на зовнішні ринки може стимулювати українські підприємства на удосконалення технологій, впровадження інновацій, розвиток маркетингових стратегій та підвищення конкурентоспроможності як на внутрішньому так і на зовнішніх ринках. Світова криза створила суттєвий вплив на українські гірничо-металургійні підприємства, які виявилися не готовими до її викликів. Як раніше було зазначено, це не лише надвиробництво чорних металів, падіння попиту на металопродукцію низької якості, але і посилення конкуренції, у т.ч. пов’язане із появою нових гравців на світових ринках: Китаю, Індії, Південної Кореї. А головне, що роками накопичувались системні проблеми, пов’язані із необхідністю технічного і технологічного переоснащення виробництва, поліпшення якості чорних металів, випуску нових видів сталі і прокату. У статті досліджено теоретичні аспекти формування експортного потенціалу промислових підприємств. Мета статті полягала у визначенні напрямів підвищення ефективності експортного потенціалу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».  Визначено провідну  роль експорту як одного з потужних стабілізуючих факторів, який сприяє розв’язанню першочергових економічних та соціальних проблем країни. Наведені пріоритети державної економічної політики щодо розвитку металургійної галузі та посилення її експортного потенціалу. Надано аналіз експортного потенціалу «АМКР», окреслено перспективи подальшого розвитку експортного потенціалу металургійної компанії. Сформований алгоритм послідовних дій, який направлений на підвищення ефективності експортного потенціалу ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». На основі очікуваного прогнозу попиту на металургійну продукцію в різних регіонах світу визначений перспективний напрямок експортного потенціалу ПАТ «АМКР» - ринок Китаю.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І.Б. Мала, ВНЗ "Університет економіки та права «КРОК»

старший викладач кафедри управлінських технологій

Посилання

Бугас Н. В., Пилипенко Ю. А. Експортний потенціал у системі зовнішньоекономічної діяльності промислового підприємства. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія : Економічні науки. 2015. № 6 (93), с. 14–21.

Іващук С. П. Розвиток експортного потенціалу в сучасній інтеграційній стратегії України: автореф. дис… канд. екон. наук 06.05.2011 / ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». Київ, 2011. 20 с.

Мушнікова С. А. Сучасний стан і перспективи розвитку підприємств металургійної галузі України. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2019. № 68. С. 273-279.

Піддубна Л. І., Іванієнко К. В. Фактори формування експортного потенціалу промислових підприємств. Управління розвитком. 2015. № 1. С. 37–43.

Скриньковський Р. М. Діагностика конкурентоспроможності продукції підприємства. Проблеми економіки. 2015. № 4. С. 240–246.

Тюріна Н. М., Шелест Є. О. Сутнісні характеристики експортного потенціалу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2009. № 4. Т.3. С.189-196.

Китай намерен сократить производство стали в 2021 году. URL: https://gmk.center/news/kitaj-nameren-sokratit-proizvodstvo-stali-v-2021-godu/.

Амоша А. И., Большаков В. И., Минаев А. А., Залознова Ю. С. Украинская металлургия: современные вызовы и перспективы развития : монография. НАН Украины. Донецк, 2016. 114 с.

Нікіфорова В. А. Металургійна промисловість світу: сучасні виклики та тенденції розвитку (аналітичний огляд) Економіка промисловості. 2018. №1(81). С. 86-114.

World Steel Association. URL : https://www.worldsteel.org/

Консолідована звітність ПАТ «АМКР» URL : https://ukraine.arcelormittal.com/index.php?id=300.

Інформаційний сервіс. URL.: https://www.cargo-ukraine.com/krupnye-morskie-porty-kitaya/.

Downloads

Опубліковано

2021-06-13

Як цитувати

Мала, І. (2021). ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ». Вчені записки Університету «КРОК», (2 (62), 27–34. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-27-34

Номер

Розділ

Розділ 2. Міжнародні економічні відносини