НІШЕВИЙ ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Г.Ш. Уварова ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
  • Л.Ф. Мелько ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-154-162

Ключові слова:

регіональний туризм, нішевий туризм, різновиди туризму, креативна індустрія, рекреаційно-туристичний потенціал

Анотація

Стаття присвячена  дослідженню  проблеми активізації регіонального туризму шляхом розвитку нішевого туризму. Метою даного дослідження є визначення можливостей розвитку в регіонах України нішевого туризму на основі існуючого рекреаційно-туристичного потенціалу та креативної індустрії за для активізації внутрішнього туристичного потоку і зміцнення економічних позицій регіонального туризму. В результаті аналізу наявних методологічних підходів щодо трактування сутності нішевого туризму, його визначено як  інноваційну  форму туризму, спрямовану на задоволення специфічних  потреб і бажань відносно сталої групи туристів, що формують певний цільовий сегмент туристичного ринку - «ринкову нішу», достатню для створення окремого туристичного продукту. Встановлено, що важливу роль в реалізації такої туристичної діяльності відіграють особливості рекреаційно-туристичного потенціалу певної території (дестинації), її населення, орієнтованого на туристів з особливими туристичними інтересами і потребами, а також  рівень розвитку інфраструктури та  креативної індустрії. Серед важливих особливостей нішевого туризму визначено: тісний взаємозв’язок між попитом і пропозицією на мікрорівні, наявність численних варіацій нішевого туристичного продукту, які виникають на основі диференціації  традиційних масових видів туризму.  Важливою рисою нішевого туризму є можливості його реалізація  на регіональному рівні країни, тобто перенесення  акцентів з макрорівня на мезо- і мікрорівень. Здійснено аналіз можливостей та проблем розвитку нішевого туризму в трьох групах регіонів України. Визначено систему маркетингових заходів за для його просування та активізації регіонального туристичного потоку. Використання пропозицій щодо розвитку нішевого туризму  дозволить  забезпечити  активізацію регіонального туризму, захистити інтереси суб’єктів туристичного бізнесу у складних сучасних умовах коронакризи,  підвищити ефективність та конкурентоспроможність регіонального туризму  в Україні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Г.Ш. Уварова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.п.н., доцент, доцент кафедри туризму

Л.Ф. Мелько , ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.п.н., доцент, завідувачка кафедри туризму

Посилання

Туристична діяльність України у 2019 році. URL: ttp://www.ukrstat.gov.ua/

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua

Шинкаренко І. Туризм України: народжений кризою. URL: https://strategi.com.ua/event/turyzm-v-ukraini-narodzhenyy-koronavirusom/.

Novelli M. Niche Tourism: Contemporary issues, trends and cases / Marina Novelli (Ed.). Oxford and Burlington : Elsevier Butterworth Heinemann, 2005.

Developing a Niche Tourism Market. Database for the Caribbean. 20 Niche Market Profiles. For: Caribbean Tourism Organisation. From: Acorn Consulting Partnership Ltd. 2008.

Zotic, V., Alexandru, D. E., Dezsi, S. Debate on Tourism in Postmodernism and Beyond, The Business of Tourism, 13, June 2014, 79–93.

Papathanassis A. (Ed.). The Long Tail of Tourism. Holiday Niches and their Impact on Mainstream Tourism. Wiesbaden, Gabler, 2011. 220 p.

Андрєєва Г. П., Коваль П. Ф. Теоретичні засади спеціалізованого туризму. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Вип. 7. С. 90–94.

Дутчак С. В., Дутчак М. В. Деякі аспекти виділення сегментів спеціалізованого туризму та їх стан на території Чернівецької області. Туристсько-краєзнавчі дослідження. 1999. Вип. 2. С. 123–136.

Устименко Л. М. Історико-суспільні аспекти розвитку спеціалізованого туризму. Питання культурології. 2013. №29. C. 138–145.

Лозинський Р., Кучинська І. Спеціалізований (нішевий) туризм: розвиток концепції в українській і зарубіжній науковій літературі. Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2018. Вип. 52. С. 170-182.

Кальченко О. М. Теоретичні аспекти інноваційної діяльності підприємств туристичної галузі. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2011. №4 (54). С. 147-155.

Ефективність використання потенціалу сектору комерційних послуг у забезпеченні соціально-економічного зростання регіонів України: наукова доповідь /наук. ред. М.І. Мельник. Серія «Проблеми регіонального розвитку». Львів, 2020. С.83-92.

Моісєєва Н. І. Маркетинг як інструментарій управління інноваційним розвитком туристичної сфери регіону. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 34. С. 220-222.

Downloads

Опубліковано

2021-03-02

Як цитувати

Уварова, Г., & Мелько , Л. (2021). НІШЕВИЙ ТУРИЗМ ЯК ЧИННИК АКТИВІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (61), 154–162. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-154-162

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг