СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-152-158

Ключові слова:

туризм, соціалізація, інноваційний розвиток, соціальна доктрина, регіон

Анотація

Однією з умов ефективного розвитку економіки є досягнення науково-технічного прогресу, розширення масштабів робіт, пов’язаних із розробкою і впровадженням у господарську практику нововведень. Тому на сучасному етапі функціонування туристичної галузі України вже не існує сумнівів щодо необхідності переходу індустрії туризму на інноваційну модель економічного розвитку. Крім того, на сьогоднішній день туризм є важливим соціальним явищем, яке охоплює значну частину населення планети, тому соціальна складова туристичної діяльності настільки вагома, що враховується практично на усіх просторових рівнях. У статті розглянуто передумови та особливості інноваційного розвитку туризму на регіональному рівні, а також обґрунтовано перспективні напрями інноваційної діяльності у туристичній сфері в умовах соціалізації економіки. Охарактеризовано два головні підходи до аналізу інноваційної діяльності у туристичній сфері – функціональний та просторовий. Наголошено на ролі просторового розвитку у туристичній діяльності та її соціальній функції. Для координації зусиль щодо формування цілісної і системної регіональної туристичної політики в умовах соціалізації економіки необхідною є розробка соціальної доктрини туризму. Проаналізовано соціальні аспекти та виділено організаційні форми інноваційних напрямів розвитку туризму на регіональному рівні, які не можуть бути реалізованими без забезпечення ефективного функціонування відповідних організаційних форм, серед яких органи державної влади та місцевого самоврядування; наукові та освітні заклади; місцеві громади та інші спільноти; туристичні підприємства та організації; заклади сфери обслуговування, транспортні та інші мережі; заклади технічного обслуговування, консалтингові організації; дестинації; засоби масової інформації та ін. Детально розглянуто механізми реалізації адміністративно-управлінського та інформаційного напрямів інноваційного розвитку туризму в регіоні.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. Г. Підвальна, Вінницький національний аграрний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту

Ю. Б. Феленчак, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

к.е.н.,доцент кафедри спортивного туризму

Посилання

Батьковець Г. А. Інвестиційна політика в сфері туризму. Вісник Львівського інституту економіки і туризму. 2007. № 2. С. 87–91.

Варналій З. С. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія. Київ : НІСД, 2007. 820 с.

Голод А. П. Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія. Львів : ЛДУФК, 2017. 350 с.

Дусенко С. В. Социология туризма: социально-культурный аспект. Сервис PLUS. 2011. № 4. С. 18–26.

Задорожна К. І. Соціальний туризм у системі туристичної галузі: концептуалізація та інтеграція. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. 2016. № 2(62). C. 17–27.

Зибарева О. В. Девіантна соціалізація економіки регіонів України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.05. Черкаси, 2014. 40 с.

Караванський О. В. Регіональна політика України на сучасному етапі. Регіональна економіка. 2005. № 4. С. 170–182.

Котенко Т. М. Соціальний вимір розвитку рекреації та туризму : дис. … канд. екон. наук : 08.00.07. Київ, 2016. 240 с.

Шевчук Л. Т. Соціальна географія : навчальний посібник. Київ : Знання, 2007. 350 с.

Downloads

Опубліковано

2020-06-05

Як цитувати

Підвальна, О. Г., & Феленчак, Ю. Б. (2020). СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (58), 152–158. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-152-158

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність