ТИПИ МЕРЕЖЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-26-39

Ключові слова:

мережеві підприємства, міжнародний бізнес, типологія, дисерсифікація, учасники, партнерство, інноваційний характер

Анотація

В статті здійснено вивчення наукових підходів щодо класифікації ознак типології сучасних мережевих підприємницьких структур. Існуючу класифікацію (ознака організаційно-управлінських методів (централізації (юридичної, економічної, ринкової залежності), децентралізації, гібридного); ознака масштабів діяльності (для міжнародного бізнесу) (глобальна, міжнародна, міждержавна (в тому числі національна, регіональна)); ознака галузевої належності (спеціалізації); ознака видів діяльності; ознака характеру формату функціонування; ознака характеру (видів) диверсифікації напрямків функціонування учасників об’єднання; ознака цільового орієнтиру створення мережевого об’єднання (маркетингово-організаційна ознака); ознака строковості партнерства; ознака суб’єктів-учасників мережевого підприємницького об’єднання) запропоновано розширити за рахунок ознак участі всіх структурних елементів у якості підпорядкованих підрозділів мережевої підприємницької структури (в складі ознаки централізації) та ознаки інноваційного (високотехнологічного) характеру продукції (послуг). На підставі вивчення наукових підходів до систематизації ознак було розроблено авторський підхід до типології мережевих підприємницьких структур, що функціонують на сучасному етапі розвитку. Вказаний підхід враховує особливості функціонування та розвитку мережевих підприємств, що функціонують в середовищі міжнародного бізнесу, його положення розширюють теоретичну базу дослідження в розрізі можливості використання поданої типології в якості картини розвитку таких структур при створенні історіографії трансформації мережевої економіки. Авторський підхід передбачає виділення мережевих структур залежно від характеристик ознаки організаційно-управлінських методів, ознаки масштабів діяльності (для міжнародного бізнесу), організаційно-правової ознаки, ознаки галузевої належності (спеціалізації), ознаки видів діяльності, ознаки характеру формату функціонування, ознаки характеру (видів) диверсифікації напрямків функціонування учасників об’єднання, маркетингово-організаційної ознаки, ознаки строковості партнерства, ознаки суб’єктів-учасників мережевого підприємницького об’єднання, ознаки інноваційного (високотехнологічного) характеру продукції (послуг).

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Б. В. Вікторов, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

аспірант

Посилання

Вайлунова В. Г. Сетевые структуры и их роль в повышении конкурентоспособности предприятий. 2008. С. 53-60.

Группа компаний Актив. URL : https://aktivcorp.com/.

Іжевський П. Г. Підприємницькі мережі як умова економічної модернізації підприємств. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 3. С. 193-197.

Інвестиційна компанія. Юридична енциклопедія: в 6-ти т. / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. Т.2: Д-Й. 744 с.

Кавун О. О. Підприємницькі мережі у роздрібній торгівлі України: сутність, класифікація і перспективи формування. Актуальні проблеми економіки. 2010. № 5 (107). С. 97-98.

Карлина Е. П. Объединяясь в сети: две модели сетевой организации бізнес процессов. Российское предпринимательство. 2004. № 1. С. 48-51.

Квач Я. П., Коваль В. В., Циналєвська І. А. Забезпечення розвитку експорту високотехнологічних товарів в умовах зміни векторів зовнішньої торгівлі. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2015. № 819. С. 420-426.

Клочкова О. В. Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори розвитку : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04. Харків, 2011. 20 с.

Коротков Г. К., Етин Д. Развитие высокотехнологичных предприятий в период глобализации мировой экономики. Вестник ИрГТУ. 2014. № 9(92). С. 212-216.

Николаев М. А., Ступаков Б. А. Сетевые организационные структуры: основные понятия, признаки, виды и роль в современной экономике. Вестник ПсковГУ. 2014. № 5. С. 3-14.

Пікуш Т. А. Організаційно-економічні аспекти розвитку торговельних мереж в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.07.05. К., 2006. 23 с.

Селезнева Н. А. Сущность и классификация финансовых сетей. Финансы и кредит. 2015. № 33. С. 22-30.

Сущенко О. А., Буздаков Л. М. Розвиток управління мережевими формами взаємодії бізнес-структур. Управління проектами та розвиток виробництва. 2011. № 3(39). С. 52-56.

Холдинг. Юридична енциклопедія: в 6-ти т. / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2004. Т.6: Т-Я. 768 с.

Limański A. Funkcjonowanie i rozwój organizacji sieciowych. Academic Journals and Conferences. 2017. № 6. S. 92-102.

Limański A., Drabik І. Powiązania sieciowe przedsiębiorstw na rynkach zaawansowanych technologii. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. 2018. № 53. S. 49-60.

Miles R., Snow C., Coleman H.Organizing in the knowledge area: anticipating the cellular form. Academy of management executive. 1992. Vol. 20. № 3. Р. 7–20.

RB Rail AS. URL : http://www.railbaltica.org/lv/# .

Sаmsung. Про компанію. URL : https://www.samsung.com/ua/aboutsamsung/company/history/.

Downloads

Опубліковано

2020-06-05

Як цитувати

Вікторов, Б. В. (2020). ТИПИ МЕРЕЖЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ У МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (58), 26–39. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-26-39

Номер

Розділ

Розділ 2. Міжнародні економічні відносини