МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ З АКЦЕНТОМ НА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ

Автор(и)

  • О. В. Вовченко ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України» https://orcid.org/0000-0001-7502-5702

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-225-231

Ключові слова:

стратегія національної безпеки України, економічна безпека, інноваційний розвиток, механізми забезпечення економічної безпеки, законодавча база

Анотація

У статті проаналізовано роль соціально-економічного розвитку України в контексті світових інноваційних процесів. Посилення впливу науки та новітніх технологій на розвиток соціально-економічної сфери в останні десять років підвищує актуальність інноваційної моделі розвитку країни. Провідні економіки світу зазнали суттєвих і стрімких структурних змін у результаті застосування інноваційних технологій, але Україна не здатна структурно модернізувати економіку у відповідності з новим технологічним укладом. Ігнорування цих процесів в Україні не тільки стримує розвиток, а й підриває економічну безпеку держави в системі національної безпеки. Формування інноваційної економіки потребує зваженої державної політики, яка закріплюється на законодавчому рівні. Висловивши намір України щодо інтеграції у Європейський Союз, держава зобов’язана створити відповідний рівень забезпечення добробуту населення згідно з європейськими стандартами, що обумовлює необхідність реалізації вищезазначеної політики. Показано, що ситуація на сході України значно підірвала соціально-економічний стан країни, що прямо пов’язано з гарантуванням економічної безпеки в системі національної безпеки. Законодавчою базою для вирішення цього питання є Закон України «Про національну безпеку України» та Стратегія національної безпеки України. Але Закон України «Про національну безпеку України» змінився в 2018 р., а чинною є Стратегія, затверджена 2015 р. Визначено серйозний недолік нової редакції Закону – скорочення визначення поняття «національна безпека України», вилучення понять «боротьба з корупцією», «охорона здоров’я», «розвиток освіти та науки», «інноваційна політика» і т. ін. Доцільний вибір політики запровадження Стратегії національної безпеки дає змогу зосередити зусилля й ресурси на реалізації потенціалу економічного розвитку і відтак забезпечити ефективний і безпечний розвиток усіх сфер життєдіяльності людини, суспільства й держави. Запропоновано напрями удосконалення механізмів забезпечення економічної безпеки України на законодавчому рівні в умовах інноваційного розвитку, які дають можливість зосередитися на вирішенні першорядних проблем у законодавчих документах щодо національної безпеки України.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. В. Вовченко, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України»

старший викладач кафедри міжнародних відносин та журналістики, молодший науковий співробітник

Посилання

Про національну безпеку України : Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

Про основи національної безпеки України : Закон України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15

Конституція України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України». URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015

Горбулін В. П., Качинський А. Б. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія. Київ : НІСД, 2010. 288 с.

National security strategy of the United States 2010. URL : http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Вовченко, О. В. (2019). МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ З АКЦЕНТОМ НА ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 225–231. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-225-231

Номер

Розділ

Розділ 9. Інноваційна діяльність