ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ ЯК СТЕЙКХОЛДЕР-КОМПАНІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-134-142

Ключові слова:

інноваційна стратегія, управління, стейкхолдер компанія, стейкхолдер-менеджмент, заклад вищої освіти

Анотація

З метою вирішення поставлених цілей статті: визначити місію університету як стейкхолдер-компанії, розробити спрощену та розгорнуту карту стейкхолдерів, задіяних у діяльності університету та визначити складові взаємодії суб’єктів внутрішнього та зовнішнього середовища університету було проаналізовано методологічні проблемою управління інноваційним потенціалом університету та запропоновано визначити місію університету як стейкхолдер компанії таким чином: це  розробка інноваційної стратегії управління університету з метою об’єднати тих, хто прагне успіху та змін на краще для себе, родини, громади, країни на засадах збалансованості та зацікавленості. Запропонована нами концепція інтеграції науки, бізнесу і освіти передбачає: створення викладачами кафедри базових підприємств за основними напрямками реформування економіки; виконання науково-дослідних робіт на договірній основі; фінансування матеріальної бази кафедр і базових підприємств з метою ефективного виконання науково-дослідних робіт студентами, аспірантами і докторантами; формування школи науково-педагогічних кадрів на базі досліджень; розвиток матеріальної бази навчального процесу підготовки кадрів. З метою вироблення методології взаємодії між стейкхолдерами різних рівнів, які мають різні інтереси і переслідують різні цінності, запропоновано ідентифікувати і згрупувати всіх стейкхолдерів, що мають відношення до діяльності Університету. Запропонована загальна та розгорнута карта стейкхолдерів. У зв’язку з тим, що стратегічне управління зацікавленими сторонами є, перш за все, управління відношеннями з ними, на перший план виходить така характеристика відносин,  як їх збалансованість та взаємодія. Таким чином, представлена взаємодія суб’єктів внутрішнього та зовнішнього середовища університету як стейкхолдер-компанії. Визнано, що важливим аспектом, окрім налагоджування взаємозв’язку із зацікавленими сторонами, є збереження та закріплення цих взаємозв’язків. Це дозволяє планувати дії та здійснювати інформування зацікавлених сторін відносно подальших планів діяльності Університету.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. І. Шапоренко, ВНЗ "Університету економіки та права «КРОК»

д.держ.упр., професор

Посилання

Аммарі А. О. Класифікація стейкхолдерів на основі взаємних очікувань. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 8. С. 150-155.

Базалиева Л. В. Методические аспекты формирования доверительных взаимоотношений предприятий со стейкхолдерами. БІЗНЕСІНФОМ. 2017. № 4. С. 376-381.

Борисанова Д. А. Организация взаимодействия со стейкхолдерами в процессе проектирования образовательной среды сетевых образовательных программ. Методист. 2016. № 5. С. 26-30.

Ильюк В. В. Методологический подход к управлению стейхолдерами инновационных проектов. Организатор производства. 2016. № 4. С. 38-51.

Нуждин Р. В., Полозова А. П. Бизнес-анализ возможностей стейкхолдер-менеджмента в достижении положительной синергии. Вестник ВГУИТ. 2016. № 4. С. 437-445.

Солодухин К. С. Стратегическое управление ВУЗом как стейкхолдер-компанией: научное пособие. Москва : Политехн. ун-та, 2009. 290 с.

Федорів Т. В. Співвідношення понять «стейкхолдери», «аудиторія», та «громадськість» та їх зв’язок з репутацією органів державної влади. Економіка та держава. 2013. № 3. С. 121-123.

Фисенко Т. С. Практика организации взаимодействия со стейкхолдерами по созданию развивающей образовательной среды. Методист. 2016. № 6. С. 23-30.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Шапоренко, О. І. (2019). ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ ЯК СТЕЙКХОЛДЕР-КОМПАНІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 134–142. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-134-142

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають