КОМУНІКАЦІЙНА ПІДТРИМКА У ФОРМУВАННІ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-110-116

Ключові слова:

регіональний ринок освітніх послуг, маркетингові комунікації, маркетингові інструменти, комунікаційна політика, агресивний маркетинг

Анотація

В статті досліджено сучасний стан регіонального ринку освітніх послуг, розкрито необхідність застосування комунікаційної підтримки та маркетингових інструментів на ринку освітніх послуг з метою донесення інформації до цільової аудиторії та вдалого позиціонування закладів освіти регіону. Розглянуто засоби маркетингових комунікацій, які використовуються на регіональному ринку освітніх послуг для налагодження довготривалих взаємовідносин зі споживачами та іншими контактними аудиторіями. Відзначено, що в нинішніх умовах функціонування поряд з традиційними інструментами для просування освітніх послуг, регіональні заклади вищої освіти активно використовують стратегію агресивного маркетингу. Наголошено, що альтернативою агресивного маркетингу сьогодні може стати лише Digital маркетинг, вплив якого в системі маркетингових комунікацій значно зріс останнім часом в зв’язку з розвитком телекомунікаційних і цифрових технологій, мобільних пристроїв, комп’ютерної техніки та інтернету. Зазначено, що важливою складовою комунікаційної політики є взаємодія закладів освіти з бізнесом та регіональними центрами зайнятості, які надають інформацію про можливості працевлаштування випускників та прогнозують попит на окремих фахівців на ринку праці. Констатовано, що інформаційно-комунікаційну політику на ринку освітніх послуг можна вести не лише в межах України, а й за кордоном, позиціонуючи Україну, як країну з доступною, якісною освітою і комфортними умовами для проживання. Доведено, що система маркетингових комунікацій, разом модернізованими  цифровими  каналами  комунікацій, здатна забезпечити координацію методів і засобів просування послуг на регіональному освітньому ринку з метою задоволення потреб ринку праці та споживачів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

О. В. Коломицева, Черкаський державний технологічний університет

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Л. М. Чепурда, Черкаський державний технологічний університет

д.е.н., професор, декан факультету харчових технологій та сфери обслуговування

Л. С. Васильченко, Черкаський державний технологічний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу

Посилання

Грищенко І. М., Крахмальова М. А. Інструменти та форми маркетингової комунікації на ринку освітніх послуг. Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України. Вісник КНУТД. 2012. №4. С.298-307.

Баранник З. П. Необхідність взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці в Україні. Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». 2015. №12. С. 115-120.

Семів Л. К., Шенден А. Р. Модель механізму реалізації регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах глобалізації. Регіональна економіка. 2013. № 2. С. 25-33.

Павліха Н. В. Цимбалюк І. О., Долиняк Ю. О. Особливості розвитку регіональних ринків освітніх послуг в Україні. Економіка і суспільство.. 2018. №15. С. 540-544.

Неретина Е. А., Макарец А. Б. Использование интегрированных маркетинговых коммуникаций в продвижении образовательных услуг вуза. Интеграция образования. 2013. №1. С. 3-12.

Окландер М. А., Кудіна А. В. Маркетингові комунікації вищих навчальних закладів. Прометей. 2014. № 2. С. 23-128.

Могилова А. Ю., Решетнікова І. В., Особливості маркетингу на ринку освітніх послуг. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 10(2). С. 21-25.

Тєлетов О. С., Провозін М. В. Рекламна діяльність вищого навчального закладу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011, №2. С. 53-64.

Kalenskaya N. et al. Marketing of Educational Services: Research on Service Providers Satisfaction. Procedia Economics and Finance. 2013. №5. pp. 368–376.

Cherkunova N. G. The Formation of Marketing Strategy of the Higher Educational Institutions to Increase their Efficien. International Journal of Economics and Financial Issues. 2016, 6(S2). pp. 37-42

Шендер А. Р. Оцінювання регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах активного впливу зовнішнього середовища. Регіональна економіка. 2013. № 3. С.199-210.

Kadakin V. Zeynalov G. Educational Services Market as A Factor of Formation of Professional Mobility and Conditions for Its Implementation. International Journal of Environmental & Science Education. 2016. №11(8), pp. 1221-1234.

Андрощук М. С. Маркетингові комунікації в розвитку освітнього ринку Польщі. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вим. 22. Ч. 1. С. 74-76

Schüller D., Rašticová M. Marketing Communications Mix of Universities - Communication With Students in an Increasing Competitive University Environment. Journal of Competitiveness. 2011. №3. Pp. 58-71.

Коломицева О. В., Коляденко С. В. Фактори та умови розвитку регіональної інформаційної інфраструктури регіону. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 42(2). С. 21-28.

Remziye Terkan, Effective Marketing At Education: Importance of Communication Materials. International Review of Management and Marketing Vol. 3, № 4, 2013, pp.146-152.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Коломицева, О. В., Чепурда, Л. М., & Васильченко, Л. С. (2019). КОМУНІКАЦІЙНА ПІДТРИМКА У ФОРМУВАННІ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 110–116. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-110-116

Номер

Розділ

Розділ 6. Менеджмент та маркетинг