ПЛАНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТОВАРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-29-40

Ключові слова:

контейнерні перевезення, види контейнерів, планування перевезень, класифікація контейнерів

Анотація

Контейнерні перевезення вважаються найбільш популярними в усьому світі, їх універсальність – це одна з найголовніших причин, які дозволили контейнерним перевезенням стати найпопулярнішим способом транспортування вантажу. Це такий вид перевезення, коли від замовника потрібно тільки вказати місце звідки забирати вантаж і куди його доставляти. На цьому участь замовника в такому перевезенні закінчується. Вже неможливо собі уявити виробництво без здійснення перевезення вантажів на різні відстані. Конкурентоспроможність продукції в значній мірі визначається її ціною, до складу якої включаються транспортні витрати від місця виробництва до місця споживання. Такі витрати можуть наближатися до витрат, пов'язаних з виробництвом. Через високу вартість транспортної складової знижується конкурентоспроможність продукції не тільки на зовнішньому, але і на внутрішньому ринках. На поточний момент доставка вантажів ведеться найоптимальнішим і менш витратним для замовника способом. В даному випадку необхідним є здійснення планування міжнародних контейнерних перевезень, що дозволить суттєво знизити витрати на проведення транспортування. Об’єктом дослідження є процес здійснення міжнародних контейнерних перевезень на підприємстві «МАРИН КОНТЕЙНЕР СЕРВИС». Предметом дослідження є теоретико-методичні аспекти здійснення планування міжнародних контейнерних перевезень логістичного підприємства. Метою є розробка шляхів вдосконалення планування міжнародних контейнерних перевезень товарів. В статті досліджено поняття та види контейнерів, визначено основні переваги та етапи планування контейнерних перевезень. Проаналізовано стан та динаміку здійснення контейнерних перевезень на підприємстві ТОВ «МАРІН КОНТЕЙНЕР СЕРВІС». Розроблено та обґрунтовано напрямки удосконалення організації планування контейнерних перевезень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Г. М. Пазєєва, ВНЗ "Університету економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри управлінських технологій

Д. В. Чижевський, ВНЗ "Університету економіки та права «КРОК»

магістрант

Посилання

Корнилов С. Н., Самуйлов В. М., Фридрихсон О. В. Проблемы организации контейнерных перевозок по международным транспортным коридорам. Современные проблемы транспортного комплекса России. Москва, 2012. Вып. 2. С. 108 – 117.

Революция в транспортировке товаров и грузов, 2015. URL : http://www.odyssey ltd.ru/blog/article/revolution-in-the-transportation-of-goods-and-cargo.php.

Порты – TEU миллионеры, 2017. URL : http://business-consulting.su/teu-porty-millionery/.

Митний кодекс України : станом на 02.10.2019 / Верховна рада України. Ст. 1175.

Ларин О. Н. Концепция транзитного потенциала транспортной системы. Известия Челябинского научного центра. 2006. №4. С. 125-127.

Фридрихсон О. В. Анализ рынка контейнерных перевозок металлопроката и перспектив его развития. Молодой ученый. 2016. № 5. С. 86-90.

Міжнародна конвенція про безпечні контейнери, 1972. URL : http: // zakon5.rada.gov.ua/ laws/show/995_013.

Поправки 1993 р. до Міжнародної конвенції про безпечні контейнери від 2 грудня 1972 р. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/896_048

Ковальов В. І. Оптимальне планування вантажних перевезень з урахуванням повернення порожніх вагонів. Вісник ВНИИЖТ. 2002. № 6. URL : http://www.css-rzd.ru/vestnik-vnilzht/v2002-6/v6-2_1.htm

Мачерет Д. А. Планування i регулювання роботи залізничного транспорту. Економіка залізниць. 1999. № 1.

Кириченко А. В. Перевезення експортно- іпортних вантажів. Організація логістичних систем : навчальний посібник. Вид. 2-е доп. i перероб. — Санкт Петербург, 2004. 506 с.

Caвін В. І. Перевезення вантажів залізничним транспортом : довідкова допомога. Москва, 2003. 528 с.

Холопов К. В. Економіка та організація зовнішньоторговельних перевезень : підручник. Москва, 2000. 684 с.

Дмитрієв В. А. Економіка залізничного транспорту : підручник для ВНЗ залізничного транспорту. Москва, 1996.

Декалюк О. В. Роль планування в управлінні операційними системами виробничого підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2002, № 17. С. 30-35.

Тарасюк Г. М., Шваб Л. І. Планування діяльності підприємства : навч. посіб. Київ, 2003. 432 с.

Марцин В. С. Планування як основна складова процесу фінансової діяльності. Фінанси України. 2008. № 4. С. 23-31.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL : http: // www.ukrstat.gov.ua /.

Андрієнко М. М. Організаційно-економічний механізм сервісного обслуговування залізничних контейнерних перевезень : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к.е.наук : 08.00.04 / Київ, 2009. 24 c.

Андрієнко М. М. Оцінка ефективності контейнерних перевезень на транспорті. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=728.

Бех П. В. Удосконалення системи контейнерних перевезень на залізницях України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.22.20. Дніпропетровськ, 2006. 24 с.

Дергаусов М. М. Методологія розвитку контейнерних потоків промислового вузла: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.22.01. Київ, 2003. 24 с.

Корнієнко В. П. Економіко-математичне моделювання функціонування системи контейнер-них перевезень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : 08.03.02. Київ, 2006.

Малахова О. А. Проблеми розвитку міжнародної транспортної системи в умовах удосконалення інтермодальних перевезень. URL : http://www.kpi.kharkov.ua/archive/.pdf.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Пазєєва, Г. М., & Чижевський, Д. В. (2019). ПЛАНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТОВАРІВ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 29–40. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-29-40

Номер

Розділ

Розділ 2. Міжнародні економічні відносини