МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-145-150

Ключові слова:

економічна безпека, продовольча безпека, міжнародні організації, загрози

Анотація

На сучасному етапі суспільного розвитку життя людей у цивілізованому світі перманентно супроводжується різноманітними викликами, загрозами, що постійно ставить перед людством завдання пошуку надійних та ефективних шляхів і компенсаторів зменшення та пом’якшення їх впливу як на існуючі глобальні конфлікти, катастрофи та катаклізми, так і на їх попередження і превентивне запобігання. Проблемність економічної безпеки в умовах подальшої глобалізації набуває статусу найвищого пріоритету в державній політиці. Виняткове значення вона має при аргументації прийняття політичних рішень. Науково-концептуальні засади про економічну безпеку забезпечують формування відповідної політики на рівні держави чи суб’єктів нижчих організаційних рівнів. Система забезпечення економічної безпеки передбачає здійснення постійного моніторингу соціально-економічних процесів з точки зору їхнього впливу на стан економічної безпеки, оцінку з цих позицій стратегічних програм, нормативно-правових актів, а також аналіз ефективності поточних рішень у сфері економічної політики. Оскільки безпека держави у всіх її формах реалізується через відповідне державне фінансування, основою якого є створений внутрішній валовий продукт, то чи не найважливішою її складовою є саме економічна безпека. Вона характеризується таким станом національної економіки, який дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх і зовнішніх загроз, забезпечує конкурентоспроможність держави, її незалежність від зовнішнього середовища та економічний добробут населення. Питання відповідності системи національної безпеки України реаліям XXI ст. залишається невирішеним як у науково-теоретичному, так і в практично-політичному аспектах. Продовольча безпека держави є надважливою складовою частиною економічної безпеки, яка в свою чергу є частиною національної безпеки. Історія розвитку людського суспільства свідчить про постійну актуальність проблем продовольчого забезпечення населення. Із часом ці проблеми зазнають трансформацій, загострюються ті чи інші суперечності, і, незважаючи на значні глобальні зусилля як з боку окремих держав, так і міжнародних організацій, продовольче забезпечення і надалі має істотне значення як для національної, так і для міжнародної безпеки.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

І. А. Белоусова, Університет «КРОК»

д.е.н., професор, заслужений економіст України, радник ректора

Посилання

Ковальчук Т. Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика. Київ : Т-во „Знання”, КОО, 2004. 638 с.

Кириченко О. А., Сідак В. С., Лаптєв С. М. Проблеми управління економічною безпекою суб’єктів господарювання : монографія. Київ : «КРОК», 2008. 401 с.

Саблук П. Т., Білорус О. Г., Власов В. І. Глобалізація і продовольство : монографія. Київ : ННЦ ІАЕ, 2008. 632 с.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН. URL : http://www.fao.org/index_ru.

Жаліло Я. А., Базилюк Я. Б., Белінська Я. В. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : монографія. Київ : НІСД, 2005. 388 с.

Сіваченко І. Ю. Захарченко О. В. Міжнародний агробізнес : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 181 c.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Белоусова, І. А. (2019). МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОСИЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 145–150. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-145-150

Номер

Розділ

Розділ 8. Економічна безпека держави та суб'єктів господарської діяльності