ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ НА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-27-35

Ключові слова:

міжнародний транспортний коридор, транзитний потенціал, морський, залізничний, автомобільний транспорт, інфраструктура, проект GO Highway

Анотація

У статті проведено аналіз впливу транспортно-логістичної системи країни на розвиток економічного зростання інфраструктури України, підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Одним із головних напрямків реалізації транспортної політики в світі останнім часом є організація функціонування і розвитку міжнародних транспортних коридорів (МТК) та залучення їх до міжнародної транспортної мережі. Це обумовлено факторами глобалізації, нової науково-технічної революції, світовими інтеграційними процесами. Тому, з урахуванням ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, питання розвитку пріоритетних МТК є актуальним та стратегічно важливим для України. Проведений аналіз досліджень і публікацій що стосуються функціонування МТК, які проходять територією України та загальної значимості їх для економіки держави, свідчить про те, що низка проблемних питань, щодо впливу МТК на розвиток та функціонування логістичної інфраструктури Україні, ще не достатньо вивчена та потребує подальшого дослідження. Розглянуто сучасний стан функціонування існуючих транспортних коридорів, що проходять територією України. Систематизовано наявну інформацію про розбудову МТК України та проаналізовано перспективи їх розвитку. Обґрунтовано оптимальний варіант розбудови найбільш перспективного МТК Гданськ – Одеса та визначено його вплив на поліпшення транспортної інфраструктури України. Показано зв'язок розбудови цього транспортного коридору з розвитком регіональної інфраструктури прилеглих до нього територій Львівської, Волинської, Тернопільської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Миколаївської, Херсонської та Одеської областей, з будівництвом конкретних логістичних та транспортних об'єктів. Встановлено важливість реалізації найбільшого в Україні проекту – GO Highway в галузі дорожньої інфраструктури, який має на меті покращати міжнародні та прикордонні зв’язки, безпеку на дорогах, регіональний економічний розвиток українських міст, з’єднання польських балтійських портів у Гданську та Гдині з українськими чорноморськими портами Миколаєва та Одеси. Визначено стратегічні перспективи для України в європейській транспортній мережі TEN-T, як для країни Східного партнерства, що повинно стати об'єктом подальших досліджень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

С. А. Філатов, Університет «КРОК»

к.т.н., доцент кафедри управлінських технологій

А. А. Єрусланов, Університет «КРОК»

магістр

Посилання

Бауэрсокс Дональд Дж., Клосс дейвид Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. 2-е изд. / Пер. с англ. М.: ЗАО «Олимпик-Бизнес, 2005. 640 с.

Волинчук Ю. В. Курс лекцій «Транспортна логістика». Луцький національний технічний університет Кафедра економіки та підприємництва. URL : http://elib.lutsk-ntu.com.ua/book/fb/ep/2014/14-17/page15.html.

Демченко І .О. Формування міжнародних транспортних коридорів. URL : http://www.rusnauka.com/7_NMIW_2009/Economics/42120.doc.htm

Григорак М. Ю., Костюченко Л. В., Соколова О. Є. Логістична інфраструктура: навчальний посібник. Київ : Логос, 2013. 400 с.

Бакаєв О. О., Пирожков С. І., Ревенко В. Л. Міжнародні транспортні коридори – особливий пріоритет України на шляху інтеграції у світову економічну систему. URL : http://tourlib.net/statti_ukr/karpan.htm.

Мірошко В. М. Міжнародні транспортні коридори і Україна URL : http://www.rusnauka.com/12.APSN_2007/Economics/20623.doc.htm.

Якименко Н. В. Пріоритетні напрямки розбудови міжнародних транспортних коридорів на території України (з точки зору Харківського регіону). Коммунальное хозяйство городов. 2007. Вып. № 78. С. 381-386.

Захарова О. В. Розвиток потенціалу світової транспортної системи: монографія Маріуполь : МДУ, 2012. 234 с.

Герамі В. Д. Управління транспортними системами. Транспортне забезпечення логістики. Москва : Видавництво Юрайт, 2015. 510 с.

Михайленко Н. А. Міжнародна логістика: навчальний посібник. Київ, 2006. 192 с.

Вінниченко Л. Ф. Динаміка ефективності розвитку логістики в Україні. URL : http://www.confcontact.com/2016-ekonomika imenedzhment/2_vinnichenko_korzh.htm.

Український експорт : підсумки 2016 року та погляд в майбутнє. Сайт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. URL : http://www.ier.com.ua/ua/publications/articles?pid=5503.

Митні переходи. Vsetut. Інтернет – журнал. URL : http://vsetutpl.com/mytni-perekhody.

Проект Go Highway // Сайт Міністерства інфраструктури України. URL : https://mtu.gov.ua/files/Go-Highway_%20Concession%20of%20projects.pdf.

Oфіційний сайт Кабінету МіністрівУкраїни. URL : https://www.kmu.gov.ua/.

Downloads

Опубліковано

2019-04-29

Як цитувати

Філатов, С. А., & Єрусланов, А. А. (2019). ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ НА РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1 (53), 27–35. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-27-35

Номер

Розділ

Розділ 2. Міжнародні економічні відносини