ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОПОРЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-34-39

Ключові слова:

державні видатки, поточні видатки, капітальні видатки, видатки за економічною ознакою, видатки за функціональною ознакою, мультиплікатор видатків, мультиплікатор трансфертів

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти структури бюджетних видатків. Подано оцінку сучасного стану бюджетних видатків, їх вплив на макроекономічні пропорції. Метою статті є визначення недоліків та подальших кроків ефективного розподілу видатків бюджету для забезпечення економічного зростання. Бюджетні видатки можна класифікувати за наступними ознаками: економічною характеристикою операцій, при проведені яких здійснюються ці видатки (економічна класифікація видатків); функціями, з використанням яких пов’язані видатки (функціональна класифікація видатків). За економічним змістом видатки бюджету поєднують: поточні видатки та капітальні видатки. До функціональної структури належать видатки, що здійснюються на економічну діяльність, державне управління, науку, соціальний захист населення, соціально-культурну сферу, національну оборону, правоохоронну діяльність і гарантування безпеки держави, ЖКГ, охорону навколишнього природного середовища, видатки цільових фондів, видатки на обслуговування державного боргу та інші видатки. Переважну частину видатків консолідованого бюджету біля 86,0-91,3% складають поточні видатки. Вони займають третину ВВП (32%). Впродовж 2006-2016 частка поточних видатків в бюджеті ВВП різко зростала. У той же час частка капітальних видатків зменшилася. У структурі видатків Зведеного бюджету України за функціональною ознакою за 2006-2016рр. спостерігається зростання всіх статей видатків. Динаміка основних статей Зведеного бюджету України за функціональною ознакою свідчить, що найвагомішими напрямками видатків є видатки держави на соціальний захист і соціальне забезпечення, оборону, освіту та видатки на виконання економічних функцій держави. Структура основних статей видатків Зведеного бюджету за економічною ознакою за 2006-2016рр. свідчить, що найбільшими статтями видатків бюджету є поточні трансферти населенню та оплата праці працівників бюджетних організацій. Аналіз структури видатків за економічними та функціональними ознаками показав необхідність подальшого посилення соціальної спрямованості бюджету, збільшення частки видатків на освіту, охорону здоров’я. Пріоритетним завданням повинно стати удосконалення системи державного фінансування розвитку вітчизняної науки та культури. Також потрібно передбачити бюджетні видатки на проведення пенсійної реформи, реформи охорони здоров’я, судової, адміністративної реформ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

В. С. Лисюк, Рівненський інститут слов’янознавства

кандидат економічних наук

Посилання

Алімпієв Є.В. Фінансово-монетарна трансмісія у державному регулюванні економіки: монографія. Кам’янець-Подільський, 2013. с. 117-118.

Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. с. 123.

Льовочкін С.В. Макроекономічна стабілізація в Україні у контексті економічного зростання: монографія. Київ, 2003. 432с.

Радіонова І.Ф. Макроекономіка: теорія та політика. підручник. Київ : Таксон, 2004. 165-166 с.

Лазебник Л.Л., Федосов В.М., Юхименко П.І. Теорія фінансів: підручник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. с. 233-234.

Perotti R. In Search of the Transmission Mechanism of Fiscal Policy NBER Macroeconomics Annual. NBER, 2007. Vol. 22. 58p.–p.31. URL : http://www.nber.org/papers/w13143 (дата звернення 27.09.2018).

Офіційний сайт Міністерства фінансів України URL : http//www.minfin.gov.ua (дата звернення 27.09.2018).

Офіційний сайт ДКСУ URL : http//www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 27.09.2018).

Башко В.Й. Ефект витіснення: аналіз причинно-наслідкових зв’язків/ Економічна теорія : журнал. 2008. с. 82-95.

Балдаччи З., Гупта С. Бюджетные экспансии: что действует? Структура налогово-бюджетной политики тесно связана с продолжительностью финансового кризиса. Финансы и развитие : журнал. 2009. №12.

Downloads

Опубліковано

2019-01-14

Як цитувати

Лисюк, В. С. (2019). ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА БЮДЖЕТНИХ ВИДАТКІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОПОРЦІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 34–39. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-34-39

Номер

Розділ

Розділ 2. Міжнародні економічні відносини