СВІТОВА ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ: АНАЛІЗ ДИНАМІКИ І ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автор(и)

  • Н. О. Дмитрієва Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-19-26

Ключові слова:

динаміка розвитку, структурні трансформації, міжнародна електронна торгівля, цифрова нерівність, електронна економічна діяльність, Інтернет, інтегральні індекси

Анотація

Міжнародна електронна торгівля є одним із найбільш динамічних та, водночас, найменш передбачуваних секторів світової економіки. Емпіричні дослідження явищ, що відбуваються в цій сфері, дають змогу охарактеризувати та частково спрогнозувати розвиток такої торгівлі в умовах глобальної інформатизації світового господарства. У статті здійснено емпіричний аналіз динаміки розвитку за різними групами товарної структури електронної торгівлі (B2B) у країнах світу, а також в Україні. На основі аналізу широкого масиву науково-теоретичних і статистично-прикладних даних із зарубіжних і вітчизняних джерел узагальнено досвід провідних країн (США, Японія, члени Європейського Союзу та ін.) у подоланні інформаційної та цифрової нерівностей у структурі електронної торгівлі. Виокремлено особливості такої торгівлі залежно від економічного та соціального розвитку країн та обґрунтовано можливість використання цього досвіду країнами, що розвиваються. Виявлено й охарактеризовано неоднорідність впливу міжнародної е-торгівлі на економічне зростання різних регіонів та окремих країн, що дало змогу оцінити її вплив на світову електронну торговельно-економічну діяльність загалом. Розроблено методичний інструментарій оцінювання динаміки розвитку (у просторі й часі) та структурних трансформацій е-торгівлі в окремих країнах, регіонах світу та Україні. Для цього застосовано кілька підходів до класифікації міжнародної електронної торгівлі: по географічних регіонах і по групах країн. Розроблено прогнозні моделі розвитку світового ринку електронної торгівлі та комерції, на їх основі здійснено порівняльний аналіз темпів зростання світового товарообігу, а також його структурний аналіз по окремих регіонах світу, які відображають динаміку зміни основних показників функціонування цієї глобальної сфери електронної економічної діяльності. У результаті спрогнозовано тенденції щодо розвитку світової роздрібної е-торгівлі по регіонах і країнах світу за різними групами товарів до 2020 року. Запропонований підхід дає змогу комплексно та системно підійти до вирішення проблеми регіонального розвитку е-торгівлі в перспективі та чіткіше визначити її механізми

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Н. О. Дмитрієва, Університет економіки та права «КРОК»

старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні та світі. Економічний дискусійний клуб. URL: http://edclub.com.ua/analityka/riven-rozvytku-informaciyno-komunikaciynyh-tehnologiy-v-ukrayini-ta-sviti (дата звернення 10.08.2018).

Information Economy Report 2015: Unlocking the Potential of E-commerce for Developing Countries. United Nations publication. New York ; Geneva, 2015. UNCTAD/IER/2015. Sales No. E.15.II.D.1. 136 p. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015_en.pdf (дата звернення 10.08.2018).

Boden R. Global mobile payment market to hit $620bn in 2016. NFC World. 4.02.2016. URL: https://www.nfcworld.com/2016/02/04/341939/global-mobile-payment-revenue-to-hit-620bn-in-2016/ (дата звернення 10.08.2018).

Strang R. E-commerce without borders. How top merchants are successfully selling to consumers worldwide : A Special Report prepared by Internet Retailer / United Problem Solvers. 2014. URL: https://solvers.ups.com/assets/E-commerce-Without-Borders-Internet-Retailer-UPS-whitepaper.pdf (дата звернення 10.08.2018).

Long S. The Chinese are coming. The Economist. The World in 2019. 2018. C. 116–117 (дата звернення 10.08.2018).

UNCTAD B2C E-Commerce Index 2016. UNCTAD Technical Notes on ICT for Development. 2016. №. 7. 30 p. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d07_en.pdf (дата звернення 10.08.2018).

Deloitte. Global Powers of Retailing 2016 Navigating the new digital divide / Deloitte Touche Tohmatsu Limited. 47 p. URL: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Consumer-Business/gx-cb-global-powers-of-retailing-2016.pdf (дата звернення 10.08.2018).

European B2C E-commerce Report 2016 / ed.: J. Abraham, R. Willemsen, Fr. Momboisse. Brussels : Ecommerce Europe. 129 p. URL: https://www.ecommercewiki.org/wikis/www.ecommercewiki.org/images/2/25/European_B2C_Ecommerce_Report_2016.pdf (дата звернення 10.08.2018).

Global B2C cross-border ecommerce to skyrocket: USD 1 trillion in 2020. The Paypers : Insights into Paypers. 15.06.2015. URL: http://thepaypers.com/ecommerce/global-b2c-cross-border-ecommerce-to-skyrocket-usd-1-trillion-in-2020/760244-25 (дата звернення 10.08.2018).

Global B2C Ecommerce Sales to Hit $1.5 Trillion This Year Driven by Growth in Emerging Markets. e-Marketer inc.: інформаційний веб-сайт. February 3, 2014. URL: http://www.emarketer.com/Article/Global-B2C-Ecommerce-Sales-Hit-15-Trillion-This-Year-Driven-by-Growth-Emerging-Markets/1010575#sthash.Jxc5cQo7.dpuf.

Global Retail E-Commerce. Keeps on Clicking / H. Ben-Shabat, M. Moriarty, P. Nilforoushan et al. / A.T. Kearney inc., 2015. 13 p. URL: https://www.atkearney.com/documents/10192/5691153/Global+Retail+E-Commerce+Keeps+On+Clicking.pdf/abe38776-2669-47ba-9387-5d1653e40409 (дата звернення 10.08.2018).

Рейтингові оцінки України за індексом мережевої готовності 2016. Економічний дискусійний клуб. 13.07.2016. URL: http://edclub.com.ua/analityka/reytyngovi-ocinky-ukrayiny-za-indeksom-merezhevoyi-gotovnosti-2016 (дата звернення 10.08.2018).

Україна в рейтингу за індексом залучення країн світу до міжнародної торгівлі 2016. Економічний дискусійний клуб. 8.12.2016. URL: http://edclub.com.ua/analityka/ukrayina-v-reytyngu-za-indeksom-zaluchennya-krayin-svitu-do-mizhnarodnoyi-torgivli-2016 (дата звернення 10.08.2018).

Електронна комерція в Німеччині: підсумки і прогнози. Fi.Новини : інформаційний ресурс. 27.02.2017. URL: http://news.finance.ua/ua/news/-/395864/elektronna-komertsiya-v-nimechchyni-pidsumky-i-prognozy (дата звернення 10.08.2018).

Яка країна обжене США у сфері електронної комерції. Fi.Новини : інформ. ресурс. 30.10.2016. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/387570/yaka-krayina-obzhene-ssha-u-sferi-elektronnoyi-komertsiyi (дата звернення 10.08.2018).

Downloads

Опубліковано

2019-01-14

Як цитувати

Дмитрієва, Н. О. (2019). СВІТОВА ЕЛЕКТРОННА ТОРГІВЛЯ: АНАЛІЗ ДИНАМІКИ І ТРАНСФОРМАЦІЙ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 19–26. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-19-26

Номер

Розділ

Розділ 2. Міжнародні економічні відносини