Сучасні тенденції розвитку маркетингових досліджень та доцільність їх використання

Автор(и)

  • А. А. Азоян Університет економіки та права «КРОК»
  • В. Ю. Охапіна Університет економіки та права «КРОК»

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-129-136

Ключові слова:

маркетинг, ринкові дослідження, сучасні методи дослідження, економіка, ІТ, SEO, інтернет-маркетинг

Анотація

У цій статті описано та систематизовані нові технології організації та проведення маркетингових досліджень; проаналізовано типові технологічні засоби пошуку, збору, нагромадження та класифікації маркетингової інформації, оброблення отриманих даних; досліджено вплив використання сучасних методів дослідження на імідж компанії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

А. А. Азоян, Університет економіки та права «КРОК»

старший викладач кафедри маркетингу та поведінковоі економіки Університет економіки та права «КРОК»

В. Ю. Охапіна, Університет економіки та права «КРОК»

асистент кафедри маркетингу та поведінковоі економіки Університет економіки та права «КРОК»

Посилання

Біловодська О. А. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. – К. : Знання, 2010. – 332 с.

Гаркавенко С. С. Маркетинг : підручник: [бібліографія] / С. С. Гаркавенко – К. : Лібра, 2008. – 580 с.

Корецький А. І. Пріоритети інноваційного розвитку економіки України: наукометричний аспект : [монографія] / А. І. Корецький. — К. : ТОВ «ДКС центр», 2017. — 160 с.

Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер. – М. : Вильямс, 2015. – 496 с.

Манн І. Г. Mаркетинг на 100% / М. : Мегаплан, 2014. – 203 с.

Негапетьянц Н. А. Международный маркетинг : учебное пособие. – М. : Инфра, 2012.

Пінчук Н. С. Інформаційні системи і технології в маркетингу : навч. посіб. / [Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2003. – 460 с.

Старостіна А. О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: підручник. – К. : ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012. – 480 с.

Успенський І. В. Інтернет-маркетинг / І. В. Успенський. – СПб СПГУЭиФ, 2003. – 484 с.

Шевченко Д. А. Реклама. Маркетинг. PR : навч. посіб. / Д. А. Шевченко. – 3-є видво., – М. : РГГУ, 2014. – 648 с.

Downloads

Опубліковано

2018-09-05

Як цитувати

Азоян, А. А., & Охапіна, В. Ю. (2018). Сучасні тенденції розвитку маркетингових досліджень та доцільність їх використання. Вчені записки Університету «КРОК», (48), 129–136. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2017-48-129-136

Номер

Розділ

Розділ 4 Менеджмент і маркетинг