КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ СТАРТАП-ПРОЕКТІВ ТА ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ УСПІШНОСТІ НА РИНКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Автор(и)

  • О. Є. Кофанов Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», https://orcid.org/0000-0003-2181-9288

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-143-150

Ключові слова:

стартап, маркетингове забезпечення, маркетингові стратегії, успішність стартап- проектів, прогнозування, математичні моделі, детермінанти

Анотація

Стартап-проекти є впливовим соціально-економічним явищем, а розвиток стартап-індустрії – визначальним чинником конкурентоспроможності держави на світовій арені. Це зумовлює актуальність проведеного дослідження. Метою дослідження було встановлення факторів, які чинять найсуттєвіший вплив на розвиток окремих стартапів та стартап-індустрії в країнах світу, побудова математичних моделей й розробка на їх основі методики прогнозування успішності стартапів, а також формування комплексу маркетингових стратегій стартап-проектів. Відповідно до означеної мети створено регресійні моделі, у тому числі багатопараметричні, які можуть бути використані для оцінки успішності стартапів в країні на основі аналізу соціально-економічних показників, а також індексів й рейтингів країн світу. Як приклад наведено залежності й створені моделі для оцінки потенційної успішності стартап-проектів в країні на основі показника свободи у країнах світу (FWS), індексу відкритості даних (ODB), а також одночасно ВВП (GDP) й індексу відкритості даних. Створено систему детермінант успішності стартап-проектів, відповідно до якої детермінанти розподіляються на зовнішні (правове забезпечення, науково-технологічний рівень, конкурентне середовище тощо) і внутрішні (керівництво й лідерство, ресурсні можливості, показники колективу тощо). Запропоновано маркетингові стратегії стартап-проектів – повністю незалежну, незалежну з мінімізацією втрати прав, акселерації масштабування, реанімації, мінімізації зусиль по просуванню та розроблено систему треків для них. Визначено етапи життєвого циклу стартап-проекту – апробації, капіталізації й масштабування бізнесу. З‘ясовано, що одним з ключових аспектів, які необхідно враховувати під час вибору маркетингової стратегії стартап-проекту є ціноутворення. Встановлено, що диференціація є найбільш доцільним шляхом забезпечення конкурентоспроможності стартапу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. Є. Кофанов, Інституту енергозбереження та енергоменеджменту, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,

асистент кафедри інженерної екології

Посилання

Ries E. The lean startup : How today‘s entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. New York, NY : Crown Business, 2011. − 296 p.

Blank S. The startup owner‘s manual: The stepby- step guide for building a great company. Pescadero, CA : K & S Ranch, 2012. 571 p.

Thiel P. Zero to one: Notes on startups, or how to build the future. New York, NY : Crown Business, 2014. 210 p.

Čirjevskis A. How to Define the Probability of Success of Innovative Startups? The 7th International Scientific Conference ―Business and Management 2012‖. Selected papers (2012 р., м. Вільнюс). – Вільнюс : Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika, 2012. С. 815–821. doi:10.3846/bm.2012.105.

M van Gelderen M. Success and risk factors in the pre-startup phase. Small Business Economics. 2006. № 26 (4). С. 319−335. doi:10.1007/s11187-004-6837-5.

Joglekar N. R. Marketing, R&D, and Startup Valuation. Ieee Transactions on Engineering Management. 2009. №56(2). P. 229−242. doi :10.1109/tem.2008.927827.

Yim H. R. A Strategic Pathway to Rapid Growth of Startups : Niche Marketing, Strategic Investment, and First Mover Advantage. Actual Problems of Economics. − 2010. №110. P. 307−341.

Startup Ranking URL : http://www.startupranking.com/countries. (дата звернення 10.09.2018).

Freedom in the world, Aggregate Score URL : https://freedomhouse.org/sites/default/files/FH_FIW_2017_Report_Final.pdf (дата звернення 10.09.2018).

Open Data Barometer. URL : http://opendatabarometer.org/?_year=2016&indicator=ODB (дата звернення 10.09.2018).

Heritage URL : http://www.heritage.org/index/explore. (дата звернення 10.09.2018).

Чазов Є. В. Стартап як нова форма ведення бізнесу. Наукові праці НУХТ : 2013. №52. С.122−128.

Downloads

Опубліковано

2019-01-14

Як цитувати

Кофанов, О. Є. (2019). КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ СТАРТАП-ПРОЕКТІВ ТА ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗУВАННЯ ЇХ УСПІШНОСТІ НА РИНКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 143–150. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-143-150

Номер

Розділ

Розділ 7. Маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність