ЛІДЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ ЯК РЕСУРС ЕФЕКТИВНОГО УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-265-272

Ключові слова:

ухвалення рішень, суб’єкт ухвалення рішень, лідер, лідерський потенціал, моделювання, відповідальність, самовизначення, самореалізація

Анотація

Стаття присвячена аналізу результатів теоретичного дослідження з проблем ухвалення рішення та ролі лідерської позиції в цьому процесі, який склав основу моделювання зв’язку між психологічним особливостями, які притаманні суб’єктам ухвалення рішень та психологічним змістом становлення та виявлення лідерського потенціалу особистості. Розкрито багатоплановість досліджень лідерського потенціалу та ролі суб’єкта ухвалення рішення та показано, що їх зв’язок найчастіше вивчається у контексті менеджменту та управлінської діяльності, який конкретизується в особливостях формування лідерського потенціалу як основи ефективного менеджменту та професійної діяльності управління, розгляду керівника як лідера в процесах ухвалення рішень, а також позиціонування керівника в ролі лідера, який є модератором ухвалення групових рішень шляхом делегування та/або розподілення певних повноважень. Узагальнення наших попередніх досліджень шляхом розгортання циклу ухвалення рішень як проєктної дії дало можливість зафіксувати індивідуальні особливості суб’єкта ухвалення рішення, які складають базу цього процесу та потребують сформованості: рефлексії, цілепокладання та експертності щодо нової невизначеної ситуації. Проведений аналіз конструктів лідерського потенціалу особистості та їх ресурсність в процесах самовизначення особистості дав основу стверджувати, що такий потенціал має інтегрувати в собі сформованість усвідомлення власної компетентності, готовність діяти та оперативно виходити в позицію лідера. Запропоновано модель лідерського потенціалу особистості як ресурсу ефективного ухвалення рішень, яка є основою для його аналізу. Показано значення лідерського потенціалу особистості як одного з базових ресурсів ефективності суб’єкта ухвалення рішень. Модель наочно демонструє в якому напрямі необхідно скеровувати розвиток особистості задля розширення та змістового наповнення лідерського потенціалу як основи компетентності особистості не лише в професійній сфері, а і в сферах повсякденної життєдіяльності людини. Саме тут відкривається простір набуття здатностей необхідних для ухвалення рішень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Галина Горбань, Запорізький національний університет

Доктор психологічних наук, доцент, професорка кафедри психології, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

Посилання

Горбань Г. О. (2024). Теоретичний аналіз дефініцій феномену «лідерський потенціал» особистості. Журнал сучасної психології, 1, 23–34. doi: 10.26661/2310-4368/2024-1-3.

Горбань Г. О. (2012). Прийняття управлінських рішень у соціальних системах: соціально-психологічний аспект : монографія. Запоріжжя: Вид-во КПУ.

Дубінка М. (2013). Проблема професійного самовизначення студентів у вищому педагогічному навчальному закладі. Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка, серія: Педагогічні науки, 120, 148–155. URL : https://core.ac.uk/reader/53035180.

Клочко, А. О. (2020). Лідерство як інноваційний стиль управління менеджера освітньої організації. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського, серія: Психологія, 31 (70-3), 81–87. doi : 10.32838/2709-3093/2020.3/14.

Мандрагеля, В. А. (2022). Розподілене лідерство як складова професійної компетентності педагога. Професійна компетентність педагога в умовах оновлення змісту освіти та вимог ринку праці, Січень, 27, 2022, м. Вінниця, Україна, 164-167. URL : https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/730891.

Мул, С. А. (2019). Прийняття рішень як процес онтогенезу особистості лідера. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 10 (33), 117–125. URL : http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v10/i33/13.pdf

Романовський, О. Г., Пономарьов, О. С., Гура Т. В. (2021). Оперативність прийняття управлінських рішень в системі особистісних якостей лідера. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія, (1), 86-97. doi : 10.20998/2078-7782.2021.1.07.

Чумакова, Г. В., Пасічнюк, В. В. (2024). Лідерство в кризових умовах: публічне управління під час воєнного стану. Успіхи і досягнення у науці, 1(1), 212–225. doi : 10.52058/3041-1254-2024-1(1)-212-225.

Donald J. Campbell & Kathleen M. Campbell. (2011). Impact of Decision-Making Empowerment on Attributions of Leadership. Military Psychology, 23 (2), 154-179. doi : 10.1080/08995605.2011.550231.

Masic, I. (2022). Medical Decision Making - an Overview. Acta Inform Med, 30(3), 230–235. doi : 10.5455/aim.2022.30.230-235.

Snowden, David J. & Boone, Mary E. (2007). A Leader’s Framework for Decision Making. Harvard Business Review, November. URL : https://hbr.org/2007/11/a-leaders-framework-for-decision-making.

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Горбань, Г. (2024). ЛІДЕРСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ ЯК РЕСУРС ЕФЕКТИВНОГО УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 265–272. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-265-272

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія