ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІДЕОЛОГІЇ: ВІД ОСМАНІЗМУ ДО ПОСТНЕООСМАНІЗМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-171-177

Ключові слова:

державна влада, державна політика, ідеологія, османізм, неоосманізм, постнеоосманізм, мусульмани

Анотація

У статті проаналізовано особливості формування та розвитку сучасної державної ідеології Турецької Республіки, яка завдає значного впливу на формування зовнішньополітичного курсу офіційної Анкари. Зокрема, розкривається специфіка та політико-ідеологічні підвалини формування двоїстої політики Туреччини у відносинах з Україною та РФ. Прослідковано еволюцію формування ідеологічної основи державної політики Османської імперії в останній половині ХІХ – на початку ХХ ст., а також Турецької Республіки з 1923 року до тепер. Завдяки використанню компаративного та структурно-функціонального аналізу обґрунтовано актуальність дослідження, виокремлені особливості генезису сучасної державної ідеології Туреччини у форматі: «османізм→кемалізм→неосманізм→постнеоосманізм». Розкрито суттєві риси згаданих ідеологічних концептів та їх кореляцію із заходами вищих державних органів імперського та республіканського періодів, спрямованих на укріплення етнополітичної єдності. Зокрема, показано, що трансісторичною складовою османізму, неоосманізму та постнеоосманізму є їх спрямованість на збереження територіальної цілісності з початку імперської османської, потім національної турецької держави. Османізм, неоосманізм і постнеоосманізм на відміну від кемалізму в геополітичному плані зорієнтовані на створення умов для контролю над важливими політико-економічними процесами в межах території колишньої Оттоманської імперії. Тому для них близькими є ідеї панісламізму та пантюркізму. Водночас, у неоосманізмі не відкидається тюркський націоналізм, на якому базується ідеологія кемалізму. Запропоновано  використання терміну «постнеоосманізм» з метою адекватного описання специфіки державної політики Турецької Республіки, починаючи з 2016 року.  Проаналізовані можливі наслідки заміни в державній  політиці Туреччини підходів, побудованих відповідно з концепцією неоосманізму на його модифікацію у вигляді постнеоосманізму. Перспектива подальших досліджень – вплив принципів постнеоосманізму на подальший  розвиток українсько-турецьких міждержавних відносин.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Олександр Аулін, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к. філос. н., доцент кафедри іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Джон Киракосян. Младотурки перед судом истории. armenianhouse. URL: http://surl.li/eboykf (дата звернення: 14.04.2024).

Ганіоглу Ш.М. Ататюрк: Біографія мислителя. Львів, 2018. 240 с.

Аулін О.А., Брильов Д.В., Пророченко Н.О., Ярош О.А. Іслам і політика: ідеологія, рухи, організації. Київ, 2019. 369 с.

Karpat, K.H. (2002). Studies on Ottoman Social and Political History: Selected Articles and Essays. Leiden: Brill, p. 524. URL: http://surl.li/tvpgwd (дата звернення: 14.04.2024).

David Barchard. Turkey and the West. Chatham House Papers. Royal Institute of International Affairs, London: Routledge & Kegan Paul. 1985. Pp. 100. URL: http://surl.li/jmmgel (дата звернення: 14.04.2024).

Давутоглу А. Стратегічна глибина: міжнародне становище Туреччини /переклад і переповідь із тур. О.А. Аулін, з англ. О.В. Ауліна. Київ. ДЕОНІС, 2023. 376 с.

Олександр Володимирів. У Стамбулі відбувся саміт Ради співробітництва тюркомовних держав. Голос України. 2021. URL: http://www.golos.com.ua/article/353386 (дата звернення: 14.04.2024).

Аулін О.А. «Неоосманізм як реакція політичної системи Туреччини на загострення глобального суперництва» (2001-2021). матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Theoretical and science bases of actual tasks» (12-15 квітня 2022 р., Лісабон, Португалія), С. 147-151. URL: https://isg-konf.com/uk/theoretical-and-science-bases-of-actual-tasks/ (дата звернення: 14.04.2024).

"Кіготь-меч": Туреччина здійснила операцію на півночі Сирії та Іраку у відповідь на теракт у Стамбулі. „Європейська правда”. 2022. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2022/11/20/7377169/ (дата звернення: 14.04.2024).

Mart 2024 Yerel Seçimleri / Belediye Başkanlıkları Türkiye Geneli. Нurriyet. 2024. URL: http://surl.li/wvyihp (дата звернення: 14.04.2024).

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Аулін, О. (2024). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСМАНСЬКО-ТУРЕЦЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІДЕОЛОГІЇ: ВІД ОСМАНІЗМУ ДО ПОСТНЕООСМАНІЗМУ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 171–177. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-171-177

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування