МІГРАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-62-70

Ключові слова:

людський капітал, техноглобалізм, структурні елементи, рівні інвестування у людський капітал, здібності людини, негативні тенденції у відтворенні людського капіталу, трансформаційний індекс, глобальний індекс інновацій

Анотація

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що глобальні зміни у сферах інформації та інновацій вплинули на структурні елементита механізми відтворення людського капіталу, що вимагає формування нового підходу до розвитку. Метою дослідження є вивчення впливу міграційних процесів на формування людського капіталу. Методологією дослідження є аналіз та порівняння теоретичного категоріального апарату визначення поняття «людський капітал» та проведення аналізу статистичних показників руху міграційності людського капіталу в світі. У сучасних економічних дослідженнях людський капітал розглядається як ключова категорія, що визначає рух суспільства вперед, а його ефективність оцінюється за здатністю до генерації нових знань. Цей концепт має подвійну природу: він розглядається як об'єкт інвестування з відповідними результатами віддачі, а також як ресурс, який об'єднує фізіологічні, психологічні та соціальні аспекти. Це визначає ключові особливості людського капіталу, що вимагає раціонального формування та управління цим ресурсом. Висококваліфікована праця стає стратегічним напрямом розвитку національної економіки і забезпечує вищий рівень соціально-економічного розвитку. У даній статті розглядається вплив міграційних процесів на розвиток людського капіталу в Україні з урахуванням загальносвітових тенденцій. Доведено, що для подальшого покращення державної міграційної політики необхідно підвищити інституційну спроможність у державному, приватному та громадському секторах для успішної інтеграції у глобальні процеси; встановити суспільний діалог на наднаціональному, національному та субнаціональному рівнях; створити умови для ефективної координації зусиль усіх зацікавлених сторін у сфері міграції; вдосконалити систему стратегічного управління на всіх рівнях (глобальний, транснаціональний, національний, регіональний та локальний), зокрема, сформувати систему стратегічних цілей соціально-економічного розвитку регіонів та визначити стратегічні цілі і перспективні напрями взаємодії України з міжнародними організаціями.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Дмитро Радкевич, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Аспірант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

Посилання

Чернявська, О. І. (2020). Сучасні тенденції розвитку світового ринку інноваційних продуктів. Збірник наукових праць «Вчені записки». Економіка та менеджмент , (12), 233-239.У Мінцифри підбили підсумки 2023 року. URL: https://ms.detector.media/internet/post/33857/2023-12-28-u-mintsyfry-pi (дата звернення 09.05.2024);

Офіційний сайт Державної служби статистики в Україні. (2024). URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 05.05.2024).

Звіт про глобальну конкурентоспроможність 2023. (2024). URL: http://www3.weforum.org/docs/GCR2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2023.pdf (дата звернення 05.05.2024).

Марущак, Н. П. (2024). Людський капітал як фактор розвитку економіки України. URL: http://www.rusnauka.com/SND/Economics/14_maruschak (дата звернення 05.05.2024).

Дослідження Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України. (2024). URL: https://ndc-ipr.org/researches/ (дата звернення 09.05.2024).

Дія, Мрія і WINWIN: Мінцифра представила бачення і результати цифрової трансформації України в Давосі. (2024). URL: https://thedigital.gov.ua/news/diya-mriya-i-winwin-mintsifra-predstavil (дата звернення 09.05.2024).

Glick, M., Ruetschlin, C., & Bush, D. (2021). Big Tech's Buying Spree and the Failed Ideology of Competition Law. Hastings Law Journal, 72 (2). URL: https://repository.uchastings.edu/hastings_law_journal/vol72/iss2/1 (дата звернення 09.05.2024).

OECD. (2020). A roadmap toward a common framework for measuring the digital economy . URL: https://www.oecd.org/sti/roadmap-toward-a-common-framework-for-measuring-the-digital-economy.pdf (дата звернення 09.05.2024).

Bertelsmann Stiftung. (2018). Transformation Index of the Bertelsmann Stiftung 2016 (pp. 4-5). BTI: Website. URL: https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Zusaetzliche_Downloads/Codebook_BTI_2018.pdf (дата звернення 09.05.2024).

UNDP. (2019). Digital Strategy . URL: https://digitalstrategy.undp.org/documents/UNDP-digital-strategy-2019.pdf (дата звернення 09.05.2024).

Global Innovation Index 2023. (2023). Innovation in the face of uncertainty . URL: https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2023/ (дата звернення 09.05.2024).

Downloads

Опубліковано

2024-06-30

Як цитувати

Радкевич, Д. (2024). МІГРАЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ. Вчені записки Університету «КРОК», (2(74), 62–70. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-62-70

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка