ОСНОВНІ ТРЕНДИ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-59-67

Ключові слова:

страховик, страхова компанія, страхування, страховий сектор, страхові ризики, державне регулювання страхової діяльності, тенденції страхового ринку

Анотація

Страхові компанії обслуговують низку операцій, які значною мірою відрізняються від функцій інших видів посередників на ринку фінансових послуг. Страхування стимулює стабільність та економічне зростання держави шляхом створення фондів довгострокових інвестиції. Все це підкреслює актуальність розгляду основних тенденцій розвитку страхового ринку України. Страховий сектор відіграє важливу роль у суспільстві, перш за все, заохочуючи ефективніше управляти ризиками в країні та захищати інтерес страхувальників. Такий захист надає домогосподарствам та підприємствам впевненість у майбутньому, у провадженні господарської діяльності, що веде до загального соціально-економічного розвитку держави. Отже, страхування полегшує комерційну діяльність та убезпечує кредитний механізм, пом‘якшуючи потенційні втрати. Проблематика функціонування страхового ринку України розглядалася в роботах низки вітчизняних науковців. Зокрема, слід підкреслити значимість праць В.В. Волкової, Ю.В. Городніченка, В.І. Грушка, О.В. Слободянюк, Л.В. Шірінян. Активізації досліджень потребують напрями адаптації страховиків до сучасних вимог внутрішнього ринкового середовища, а також коло питань щодо посилення рівня безпеки страхових операцій. Мета статті полягає в дослідженні сучасного стану страхового ринку України для визначення шляхів подолання його основних проблем розвитку з врахуванням посилення тенденцій глобалізації та входження інформаційних технологій у сферу страхування. У статті розглянуто пріоритети діяльності страхових компаній на ринку фінансових послуг України та проведено вибірковий аналіз показників страхового ринку за 2013-2017 роки. Висвітлено тенденції розвитку світової страхової індустрії. З врахуванням входження інновацій та глобалізаційних процесів у страхування обґрунтовано ключові проблеми на страховому ринку України та шляхи їх вирішення. Покращенню рівня конкуренції на вітчизняному страховому ринку, передусім, сприятиме розв‘язання проблемних питань макроекономічного характеру, які виходять за межі страхової діяльності: стабілізація загальної фінансово-економічної ситуації в Україні та підвищення ефективності функціонування реального сектору економіки, зниження рівня інфляції; забезпечення
зайнятості працездатної частини населення; розробка механізмів ефективної взаємодії банківського та страхового сектору економіки; сприяння зростанню рівня довіри громадян до страхових компаній; консолідація капіталу страховиків.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. Ю. Сова, Університет економіки та права «КРОК»

кандидат економічних наук, доцент кафедри національної економіки та фінансів

Downloads

Опубліковано

2019-01-17

Як цитувати

Сова, О. Ю. (2019). ОСНОВНІ ТРЕНДИ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ. Вчені записки Університету «КРОК», (3 (51), 59–67. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2018-51-59-67

Номер

Розділ

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування