РОЛЬ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ БАНКІВ У ЗМІЦНЕННІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-48-55

Ключові слова:

банк, регуляторна політика, банківський нагляд, капітал, адекватність капіталу, нормативи достатності капіталу, платоспроможність банку, банківська система, капіталізація

Анотація

Швидке зростання ринку банківських послуг виявляє широкий спектр систем банківської системи в Україні. Капітал окремої банківської установи є одним із найважливіших показників стабільності та надійності банківського сектору. Оцінюючи міцність банків, одним із ряду факторів, які слід враховувати, є достатність капіталу. І сучасна вітчизняна практика оцінювання та регулювання достатності власного капіталу визначається насамперед регуляторними вимогами до нього. У статті досліджено тенденції реформ українського банківського ринку відповідно до міжнародних стандартів. Представлено статистику економічних стандартів у системі банків України за 2016-2019 роки. Чим вище коефіцієнт достатності капіталу, який має банк, тим більший рівень несподіваних збитків він може покрити, перш ніж стати неплатоспроможним. Чим ризикованіший його кредитний портфель, тим більше потрібно коштів акціонерів. Встановлено, що значення коефіцієнта достатності регулятивного капіталу збільшується протягом періоду дослідження і не завжди опускається нижче норми регулятора, рекомендованої регулятором. Окреслено перспективи впровадження капітальних буферів. Банківські регулятори в більшості країн визначають та контролюють достатність капіталу для захисту вкладників, тим самим зберігаючи довіру до банківської системи. Підкреслюється, що за умов Базеля III рівень капіталу першого рівня був розширений капітальними буферами, і ця практика буде впроваджуватися Національним банком України з січня 2020 року. Визначено напрями збереження банківської стабільності в Україні, запропоновано шляхи підвищення капіталізації банківського сектору. Основні з них: проведення постійного аналізу відповідності банків законодавству про ризики та вимогам щодо управління ризиками з використанням сучасних комп'ютерних технологій стрес-тестування; створити рейтингову систему та підвищити конкурентоспроможність вітчизняних банків порівняно з іноземними; контроль за поширенням вразливості у фінансовій системі тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

О. Ю. Сова, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

к.е.н., доцент кафедри національної економіки та фінансів

Посилання

Гайдаржийська О. М., Щепіна Т. Г., Отрошко В. П. Практичні основи аналізу та оцінки капіталу банку. Молодий вчений. 2017. № 7 (47). С. 416-421.

Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. Постанова Правління Національного банку України. URL: www.zakon.rada.gov.ua

Ковда Н. І., Татьяніна С. М. Капіталізація банків як чинник зростання економіки України. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 22. С. 203-208.

Лаптєв С. М., Грушко В. І. Розвиток інформаційного суспільства : колективна монографія в 10-ти томах. Том 7. Фінансова політика держави на макрорівні / за ред. проф. С. М. Лаптєва Київ, 2012. 288 с.

Макаренко Ю. П., Тригуб А. В. Сучасний стан та шляхи удосконалення банківського регулювання та нагляду. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 12. С. 62-67.

Маслова А. Ю., Мусієнко О. М., Федорченко П. В. Фінансова стабільність банку та напрями її забезпечення в сучасних умовах. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2016. Вип. 2. С. 68-78.

Мельничук Л. Ю. Достатність капіталу як характеристика фінансової стійкості банку. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. Серія. Економічні науки. 2015. №1 (78). С. 43-49.

Музичка О. М. Забезпечення достатності капіталу банківських установ як основа формування ефективної регіональної банківської системи. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2014. Вип. 5 (109). С. 320-329.

Нєізвєстна О. В., Верич Г. О. Проблеми капіталізації банківської системи України та рекомендації щодо їх вирішення. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2016. № 22. С. 141-144.

Офіційний сайт Національного банку України. URL : www.bank.gov.ua.

Павлюк О. О. Сучасні парадигми міжнародного банківського регулювання. Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 17. С. 11-17.

Коваль Я. С., Мігус І. П., Гаман П. І., Андрієнко М. В. Стан економічної безпеки банківських установ україни та вплив економічних реформ на формування антикризових заходів. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Харків, №2(29). С. 32-43.

Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України. Постанова Правління Національного банку України від 01 серпня 2019 року №102. URL: www.zakon.rada.gov.ua

Скулиш Ю. І., Жеревчук О. Г. Фінансова стійкість банку, її оцінка та шляхи підвищення. Актуальні питання сучасної науки та практики : матеріали науково-практичної конференції. Київ : ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». 2018. С. 146-148.

Офіційний сайт Національного банку Польщі. URL: https://www.nbp.pl

Basel III: international regulatory framework for banks. Bank for International Settlements. December 2017. URL: https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm?m=3%7C14%7C572.

Коваль Я. С. Банківські інновації як необхідність ефективного функціонування державного механізму. ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки. Вінниця, 2019. №6. С. 15-20. DOI: 10.36074/2617-7064.06.00.003.

Downloads

Опубліковано

2019-10-30

Як цитувати

Сова, О. Ю. (2019). РОЛЬ ДОСТАТНОСТІ КАПІТАЛУ БАНКІВ У ЗМІЦНЕННІ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ. Вчені записки Університету «КРОК», ((3) 55), 48–55. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-48-55

Номер

Розділ

Розділ 3. Фінанси, банківська справа та страхування