ТЕОРЕТИЧНА СТРУКТУРА МОТИВАЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБДАРОВАНИХ ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-9-197-206

Ключові слова:

мотивація, особистісний потенціал, цільовий, потенційно-мотиваційний, виявлення психологічних бар’єрів, навчально-мотиваційний, особистісно-реалізаційний компоненти

Анотація

В статті здійснено обгрунтування теоретичної структури мотиваційних компонентів особистісного потенціалу обдарованих дітей юнацького віку: цільовий, потенційно-мотиваційний, виявлення психологічних бар’єрів, навчально-мотиваційний, особистісно-реалізаційний. За структурою до цільового компоненту включені цілі: основні / додаткові, орієнтовані на бажання орієнтовані на можливості, орієнтовані на процес, орієнтовані на результат, орієнтовані в часі; до потенційно-мотиваційного компоненту включені ціннісний та ресурсний показники; до навчально-мотиваційного компоненту відносяться: професійна направленість, внутрішня мотивація до навчання, зовнішня мотивація до навчання; до компоненту виявлення психологічних бар’єрів належать об’єктивні та суб’єктивні чинники; особистісно-реалізаційний компонент враховує показники: робота над помилками (усунення психологічних бар’єрів), розвиток особистісного потенціалу, реалізація особистісного потенціалу в навчально-професійній діяльності, особистісне зростання. Своєрідною новизною даного дослідження є компонент подолання психологічних бар’єрів, який в експериментальній частині буде описано більш детально з урахуванням вибірки обдарованих дітей юнацького віку. Кожен із запропонованих мотиваційних компонентів описує авторський підхід і науковий контекст сучасних зарубіжних і вітчизняних вчених. Здійснено наліз чинників та складових мотивації в структурі особистісного потенціалу обдарованих дітей юнацького віку  за сучасними зарубіжними та українськими науковцями останнього десятиліття. Описано дослідження мотиваційних аспектів у структурі особистісного потенціалу обдарованих підлітків за останні 5-8 років на основі досліджень зарубіжних організацій: Національної асоціації обдарованих дітей США, Центру передового досвіду Національної асоціації губернаторів [NGA Center], Ради директорів) [CCSSO], Національного університету Сербії та Японії, університету Нового Південного Уельсу тощо.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Мирослава Садова, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», головний науковий співробітник відділу інтелектуального розвитку обдарованої особистості Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України, м. Київ, Україна

Посилання

Садова М. А. Психологічні складові потенціалу самореалізації особистості: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк, 2015. 198 с.

Erin Dower. Challenges Facing Gifted Children (and How You Can Help!). URL: https://www.familyeducation.com/school/coping-giftedness/9-challenges-facing-gifted-children-how-you-can-help (application date: 04/10/2020).

Danuta Chessor.The Impact of Grouping Gifted Students on Motivation. EjSBS - The European Journal of Social & Behavioural Sciences. URL: https://www.europeanpublisher.com/en/article/10.15405/ejsbs.117 (application date: 01/12/2014).

Lisa Conrad. Personal Goal Setting and Self-Regulation for Gifted Children. URL: https://globalgtchatpoweredbytagt.wordpress.com/2019/03/11/personal-goal-setting-and-self-regulation-for-gifted-children/ (application date: 01/10/2022).

Mazuryk V.M. Osoblyvosti tsilepokladannia osobystosti pry proektuvanni zhyttievoho shliakhu. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (66), Issue: 162, Maj. URL: https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/522124.pdf. (application date: 09/11/2018).

Larry Ferlazzo. Increasing Motivation Through Students Setting Goals. URL: https://www.teachingenglish.org.uk/blogs/larry-ferlazzo/larry-ferlazzo-increasing-motivation-through-students-setting-goals. (application date: 11/08/2015).

Resursnaia kontseptsyia S. Khobfolla.. URL: https://studwood.net/2517070/psihologiya/resursnaya_kontseptsiya_hobfolla. (application date: 03/11/2019).

Sandra Laujin. Psychotherapist, Psychologist, Neuropsychologist in Hong Kong. URL: https://sandralaujin.com/gifted-child?lang=en (application date: 12/12/2021).

Штепа О.С. Визначення психологічних ресурсів особистості. URL: https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Vyznachennia-psykholohichnykh-resursiv-prezentatsiia.pdf (дата звернення: 15.11.2018).

Seligman M.E. Authentic Happiness: Using the New Positive Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment. N.Y.: Free Press, 2019.

Weihua Fan and Cathy Williams. The Mediating Role of Student Motivation in the Linking of Perceived School Climate and Achievement in Reading and Mathematics. URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2018.00050/full (application date: 04/10/2020).

Водоп’янова Н.Е. Сучасні концепції суб’єкта професійної діяльності. URL: http://surl.li/gcdnm (дата звернення: 3.12.2015).

Степанова В. STEM-освіта. URL: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/ (дата звернення: 11.01.2022).

Поліхун Н. Теоретичний аспект STREAM освіти. URL: http://pimenovakatyalpk.blogspot.com/p/blog-page_30.html (дата звернення: 2.06.2022).

Казано П. Методика CLIL: вивчаємо англійську невимушено URL: https://naurok.com.ua/post/metodika-clil-vivchaemo-angliysku-nevimusheno (дата звернення: 10.04.2021).

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Садова, М. (2023). ТЕОРЕТИЧНА СТРУКТУРА МОТИВАЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ ОСОБИСТІСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБДАРОВАНИХ ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 197–206. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-9-197-206

Номер

Розділ

Розділ 3. Психологія