ВПЛИВ ПРОГРАМ WELLBEING НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЛОЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-162-170

Ключові слова:

благополуччя, компоненти благополуччя, продуктивність, лояльність персоналу, здоров’я

Анотація

У цій статті зазначено, що таке благополуччя співробітників, чому воно таке важливе і як забезпечити благополуччя співробітників у їхньому робочому середовищі. Метою статті є вивчення теоретичних та практичних аспектів впливу корпоративних програм благополуччя на продуктивність та лояльність персоналу. Методологічною основою дослідження є результати проведеного опитування, основними завданнями якого були: визначити, що на сьогоднішній день для працівників означає благополуччя; виявити залежність задоволеністю роботою та життям від трудових цінностей співробітників підприємства; встановити, що становить цінність для респондентів. Анкетування проводилося анонімне і включало 12 питань, 9 з яких були в закритій формі і 3 у відкритій формі. Загальна кількість респондентів становила 350 осіб, із них 46,4% респондентів чоловічої статі та 53,6% респондентів жіночої статі. За результатами опитування встановлено, що сьогодні є чимало рішень, які не коштують великих грошей, але можуть бути дуже корисними для підтримки продуктивності співробітників та підвищення їхньої залученості до роботи. Аналізуючи результати соціологічного дослідження, можна констатувати, що всі види благополуччя тісно взаємопов'язані, а підвищення одного з них впливатиме на добробут людини в цілому. Пошук універсальних засобів підвищення благополуччя є кінцевим результатом успішного вивчення даного явища. Засоби підвищення добробуту працівників є одним із найважливіших елементів успішної діяльності компанії. За результатами анкетування співробітників акціонерного товариства, впроваджена  програма благополуччя. Засоби підвищення добробуту працівників є одним із найважливіших елементів успішної діяльності компанії. При реалізації корпоративних програм благополуччя підвищується  задоволеність та продуктивність співробітників, посилення ефективності управлінської команди в умовах  невизначеності. Відзначається підвищення лояльності та залучення співробітників за рахунок більш якісної роботи з ними.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Кирило Злобін, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Аспірант, кафедра управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна

Наталія Літвін, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Перший проректор, к.е.н., професор, професор кафедри управлінських технологій, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, Україна

Ірина Бурлакова, Дніпропетроський державний університет внутрішніх справ

Доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки, Дніпропетроський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, Україна

Посилання

Бурлакова І. А. Корпоративні практики підтримки професійного здоров’я персоналу: соціально-психологічний підхід / І. А. Бурлакова // Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – К. ; Ніжин: ПП Лисенко, 2016. – Т. ІХ, Вип. 8 – С. 502 – 511.

Мігус, І. П., & Черненко, С. А. (2013). Оцінка лояльності персоналу в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства. Агросвіт, (11), 24-27.

Beaumont Jen Measuring National Well-being – Older people and loneliness [Electronic resource] // The Office for National Statistics. Electronic data. Newport, 2013. URL: http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171766_304939.pdf

Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes Coaching as a tool for the formation of corporate well-being Scientific Center of Innovative Researches. P.306. https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF-2021/paper/viev/

Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes Сognitive approach to corporate well-being management International conference on economics, accounting and finance academy of economics and pedagogy July 2, 2020 – July 4, 2020 at the Prague, Czech Republic, 2020. – P. 29 – 30.

Burlakova, O. Sheviakov, T. Kondes Features of corporate well-being.-Corporate management: from creation to success: monograph. Tallinn. Scientific Center of Innovative Researches OÜ. 2020. – 352 р. – P. 142 – 154. DOI: https://doi.org/10.36690/CMCS-142.

Capnary, M.C., Rachmawati, R., Agung, I. 2018. The influence of flexibility of work to loyalty and employee satisfaction mediated by work life balance to employees with millennial generation background in Indonesia startup companies. Business: Theory and Practice, 19, 217-227.

Culbertson, S. (2010). Feeling good and doing great: The relationship between psychological capital and well-being. Journal of Occupational Health Psychology. Vol.15. № 4, pp. 421 – 433.

Enhancing well-being at work: The role of emotion regulation skills as personal resources / G. Buruck, D. Dorfel, J. Kugler, S. Brom // Journal of Occupational Health Psychology. – 2016. – Vol. 21 (4). – P. 480-493.

Gorgenyi-Hegyes E, Nathan RJ, Fekete-Farkas M. Workplace Health Promotion, Employee Wellbeing and Loyalty during Covid-19 Pandemic—Large Scale Empirical Evidence from Hungary. Economies. 2021; 9(2):55. https://doi.org/10.3390/economies9020055

Harter, J.K., Schmidt, F.L. and Keyes, C.L. (2003) Well-Being in the Workplace and Its Relationship to Business Outcomes: A Review of the Gallup Studies. In: Keyes, C.L.M. and Haidt, J., Eds., Flourishing: Positive Psychology and the Life Well-Lived, American Psychological Association, Washington DC, 205-224. http://dx.doi.org/10.1037/10594-009

Mazur-Wierzbicka E. Determinants of Employee Loyalty from the Perspective of Employees of Socially Responsible Organizations European Research Studies Journal Volume XXIV, Issue 4B, 202 pp. 713-722.

Mihus, I., Laptev, S., Parashchenko, L., Koval, Y., Odarchyk, K., & Panchenko, O. (2021). The impact of the covid-19 pandemic on the loyalty of employees. Ad Alta-Journal of Interdisciplinary Research, 38-41.

Mininni, G., Manuti, A., Scardigno, R., & Rubino, R. (2010). Subjective wellbeing between organizational bonds and cultural contaminations. World Futures: The Journal of Global Education. 66(6), 387–397.

Moen, P., E. L. Kelly, W. Fan, S.-R. Lee, D. Almeida, E. E. Kossek, and O. Buxto, Does a Flexibility/Support Organizational Initiative Improve High-Tech Employees’ Wellbeing? Evidence from the Work, Family, and Health Network, American Sociological Review, 81(1), 134-164, 2016.

Oswald, A. J., E. Proto, and D. Sgroi, Happiness and Productivity, Journal of Labor Economics, 33(4), 789-822, 2015.

2020 SOCIAL PROGRESS INDEX. URL: http://surl.li/gbuyw.

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Злобін, К., Літвін, Н., & Бурлакова, І. (2023). ВПЛИВ ПРОГРАМ WELLBEING НА ПРОДУКТИВНІСТЬ ТА ЛОЯЛЬНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 162–170. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-162-170

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають