ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ СВІТОВИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-9-136-151

Ключові слова:

фармацевтична галузь, соціальна відповідальність, бізнес, навколишнє середовище, організація, охорона здоров’я, сталий розвиток, підприємство

Анотація

Політика соціальної відповідальності стає невідємною частиною діяльності компаній, оскільки охоплює діяльність, спрямовану на задоволення вимог усіх зацікавлених сторін, підтримання сталого екологічного стану та заходи, що забезпечують соціальну сферу (підтримка освітніх проектів, допомога вразливим верствам населення та ін.) Автори обговорюють підходи до соціальної відповідальності, які залежать від ступеня врахування інтересів стейкхолдерів. У статті досліджено соціальну відповідальність світових фармацевтичних компаній з багатою історією та досвідом. Їх діяльність у сфері соціальної відповідальності базується на трьох ключових сферах, а саме: навколишнє середовище, суспільство та управління організацією. У роботі також аналізуються особливості розвитку соціальної відповідальності вітчизняного бізнесу, досліджується діяльність провідних українських компаній у цій сфері, на які суттєво впливають сучасні події в нашій країні. Основою внутрішньої соціальної відповідальності вітчизняних фармацевтичних компаній є підвищення якості трудової діяльності працівників. Зовнішня форма соціальної відповідальності включає бізнес-практики, повязані з впровадженням систем управління якістю, систем управління навколишнім середовищем, соціально орієнтованих систем управління та соціальної відповідальності, спрямованих на побудову партнерських відносин з ключовими зацікавленими сторонами. На основі проведеного дослідження авторами описано основні перспективи розвитку соціальної відповідальності на вітчизняних підприємствах, зокрема фармацевтичного сектору, та шляхи її вдосконалення. Лише незначна частина з них повноцінно займається соціальною діяльністю, розвиток якої також стримується недостатнім фінансуванням, відсутністю пільг кредитування соціально спрямованих проектів та недостатніми законодавчо закріпленими пільгами соціально відповідального бізнесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Злата Карпюк, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Здобувач першого рівня вищої освіти, спеціальність 073 «Менеджмент», Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

Олександр Крупський, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

К.психол.н., доцент, кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту, факультет економіки, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

Юлія Стасюк, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Старший викладач, кафедра маркетингу та міжнародного менеджменту, факультет економіки, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна

Посилання

Latapí Agudelo M.A., Jóhannsdóttir L., Davídsdóttir B. A literature review of the history and evolution of corporate social responsibility. International Journal of Corporate Social Responsibility. 2019. 4, 1. P. 1-23. https://doi.org/10.1186/s40991-018-0039-y

ISO - International Organization for Standardization: веб-сайт. URL: https://www.iso.org/home.html (дата звернення: 13.12.2022).

Стасюк Ю. М. Формування економічної культури молодого фахівця //Особистість у просторі культури: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму. 2009. Т. 24. С. 100-102.

Vo T. D., Tran M. D. The Impact of Covid-19 Pandemic on the Global Trade. International Journal of Social Science and Economics Invention. 2021. Vol. 7, No. 1. P. 1-7. https://doi.org/10.23958/ijssei/vol07-i01/261

Xu Y., Li J. P., Chu C. C., Dinca G. Impact of COVID-19 on transportation and logistics: a case of China. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. 2022. Vol. 35, No. 1. P. 2386-2404. https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1947339

Bakar N. A., Rosbi S. Effect of Coronavirus disease (COVID-19) to tourism industry. International Journal of Advanced Engineering Research and Science (IJAERS). 2020. Vol. 7, No. 4. P. 189-193. https://dx.doi.org/10.22161/ijaers.74.23

Ayati N., Saiyarsarai P., Nikfar S. Short and long term impacts of COVID-19 on the pharmaceutical sector. DARU Journal of Pharmaceutical Sciences. 2020. Vol. 28. P. 799–805. https://doi.org/10.1007/s40199-020-00358-5

Almurisi S. H., Khalidi D. A., AL-Japairai K. A., Mahmood S., Chilakamarry C. R., Kadiyala C. B. N., Mohananaidu K. Impact of COVID 19 Pandemic Crisis on the Health System and Pharmaceutical Industry. Letters in Applied NanoBioScience. 2021. Vol. 10, Issue 2. P. 2298 – 2308. https://doi.org/10.33263/LIANBS102.22982308

Pfizer 2021 Environmental, Social & Governance Report. Pfizer: веб-сайт. URL: https://www.pfizer.com/sites/default/files/investors/financial_reports/annual_reports/2021/files/Pfizer_ESG_Report.pdf (дата звернення: 18.11.2022).

Johnson & Johnson 2021 ESG Summary. Johnson & Johnson: веб-сайт. URL: https://healthforhumanityreport.jnj.com/reporting-hub/esg-summary-pdf (дата звернення: 18.11.2022).

Scopus.com: веб-сайт. Пошук документів за словосполученням «corporate social responsibility» 2022. URL: https://www.scopus.com/results/results.uri?sort=plf-f&src=s&st1=%22corporate+social+responsibility%22&sid=71e861b2cb3eba2d88e7d1d8f5e92973&sot=b&sdt=b&sl=48&s=TITLE-ABS-KEY%28%22corporate+social+responsibility%22%29&origin=searchbasic&editSaveSearch=&yearFrom=Before+1960&yearTo=Present (дата звернення: 01.12.2022).

Baumgartner R. J., Rauter R. (2017). Strategic perspectives of corporate sustainability management to develop a sustainable organization. Journal of Cleaner Production, 140, 81-92. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.04.146.

Adda G., Azigwe J. B., Awuni A. R. Business ethics and corporate social responsibility for business success and growth. European Journal of Business and Innovation Research. 2016. Vol. 4, No 6. P. 26-42. URL: https://www.eajournals.org/journals/european-journal-of-business-and-innovation-research-ejbir/vol-4-issue-6-december-2016/business-ethics-corporate-social-responsibility-business-success-growth/ (дата звернення: 18.11.2022).

Bertezene S., Vallat D., Martin J. An Overview of the Main Strategies and Approaches to CSR. Excellence in Services: International Conference on Quality and Service Sciences Proceedings, Liverpool (England), August 28-29, 2014. P. 17-26. URL: https://sites.les.univr.it/eisic/wp-content/uploads/2018/07/Bertezene-Vallat-Martin.pdf (дата звернення: 18.11.2022).

Sung M., Huang Y., Duan Y., Liu F., Jin Y., Zheng Z. Pharmaceutical Industry's Engagement in the Global Equitable Distribution of COVID-19 Vaccines: Corporate Social Responsibility of EUL Vaccine Developers. Vaccines. 2021. Vol. 9(10), 1183. https://doi.org/10.3390/vaccines9101183

Novartis: веб-сайт. URL: https://www.novartis.com/ (дата звернення: 18.01.2023).

Corporate Responsibility Guideline Novartis Global Guideline. Novartis: веб-сайт. URL: https://www.novartis.com/sites/novartiscom/files/cr-guideline-2017.pdf (дата звернення: 18.11.2022).

Novartis in Society Integrated Report 2021. Novartis: веб-сайт. URL: https://www.novartis.com/sites/novartis_com/files/novartis-integrated-report-2021.pdf (дата звернення: 18.11.2022).

Johnson & Johnson: веб-сайт. URL: https://www.jnj.com/ (дата звернення: 11.01.2023).

Johnson & Johnson ESG Strategy. Johnson & Johnson: веб-сайт. URL: https://www.jnj.com/about-jnj/policies-and-positions/esg-strategy (дата звернення: 18.11.2022).

Health for Humanity 2025 Goals. Johnson & Johnson: веб-сайт. URL: https://www.jnj.com/health-for-humanity-goals-2025 (дата звернення: 18.11.2022).

Pfizer: веб-сайт. URL: https://www.pfizer.com/ (дата звернення: 18.12.2022).

Братішко Ю., Посилкінка О. Сучасний погляд на соціальну відповідальність фармацевтичного бізнесу України. National Health as Determinant of Sustainable Development of Society: монографія. Bratislava: School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava, 2021. 788 с. URL: https://cutt.ly/680cIxS (дата звернення: 18.11.2022).

Фармак: веб-сайт. URL: https://farmak.ua/ (дата звернення: 13.02.2023).

Звіт зі сталого розвитку. Фармак: веб-сайт. URL: https://farmak.ua/wp-content/uploads/2022/12/zvit_zi_stalogo_rozvitku_2021-1.pdf (дата звернення: 13.02.2022).

Дарниця: веб-сайт. URL: https://www.darnitsa.ua/csr (дата звернення: 14.02.2023).

Братішко Ю. О., Світлична К. С., Кубасова Г. В. Аналіз потреби фармацевтичної галузі України у фахівцях з управління соціальною відповідальністю. Інтернаука. Серія: «Економічні науки». 2019. № 5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-5-4925

Лункіна Т. І., Власюк І. М. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення. Modern Economics. 2017. №. 1. С. 24-30.

Середня заробітна плата в Україні. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/ (дата звернення: 1.02.2023).

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Карпюк, З., Крупський, О., & Стасюк, Ю. (2023). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ СВІТОВИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КОМПАНІЙ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 136–151. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-9-136-151

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування