ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛОГІСТИЧНОЇ СФЕРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-94-100

Ключові слова:

фінансове планування, фінансове прогнозування, числові ряди, логістичне підприємство, інструменти прогнозування

Анотація

У статті досліджено актуальні питання прогнозування фінансових показників діяльності логістичного підприємства – національного оператора поштового зв’язку України АТ «Укрпошта». Проведено аналіз планування діяльності логістичних підприємств, їх інструментарію та методів. Аналіз практичних аспектів діяльності АТ «Укрпошта» дозволив запропонувати в якості інструменту підтримки фінансового планування для підприємства прогнозування показників за допомогою часових рядів. Попередньо авторами було розроблено покроковий план дослідження, який за рахунок  формалізації робить можливим його універсальне застосування на підприємствах різного розміру та форми власності. В якості бази даних для моделювання виокремлено основні показники фінансової звітності підприємства за останні 10 років, період з 2012 до 2021рр.включно. Було проаналізовано та с прогнозовано значення низки статичних та динамічних показників майнового стану та господарської діяльності досліджуваного підприємства. У результаті дослідження для найбільш точного опису фактичних даних підприємства здійснено відбір моделей з найвищим рівнем якості, які у більшості своїй мають тип поліноміальної моделі 2-го ступеню. Використання поліноміальної моделі 5-го ступеню, зокрема для визначення тенденцій формування майна, необоротних активів, власного капіталу, довгострокових зобов’язань та чистого прибутку, мали низьку якість побудови (коефіцієнт детермінації), що не дозволило побудувати за ними прогнози. За результатами моделювання було відібрано моделі з найвищою якістю опису модифікації трендової компоненти, а саме - модель оборотних активів, модель собівартості, модель валового прибутку, модель чистого доходу. В статті авторами представлена графічна інтерпретація отриманих показників та ліній тренду. За результатами прогнозування основних показників фінансування розвитку діяльності АТ «Укрпошта» відзначається збільшення прогнозних значень відібраних показників у 2022 році.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ганна Костенко, Бердянський державний педагогічний університет

К.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, підприємництва та фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Запоріжжя, Україна

Яна Глазова, Бердянський державний педагогічний університет

К.е.н., доцент кафедри економіки, підприємництва та фінансів, Бердянський державний педагогічний університет, м. Запоріжжя, Україна

Посилання

Актуальні проблеми прогнозування економіки України: [монографія] / за ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 456 с.

Falko S. Adverse Conditions. Finance. The Executive Magazine for Emerging Europe. 2010. № 3. P. 58 – 59.

Забезпечення підвищення ефективності національної економіки: [колективна монографія] / За заг. ред. проф. Хомякова В.І. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А., 2013. 442 с.

Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: підручник. 2-ге вид. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 520 с.

Мицак О.В., Чуй І.Р. Фінансовий менеджмент: навч. посібник. Львів : «Магнолія 2006», 2008. 216 с.

Петрушевський Ю.Л. Моделі і методи фінансового прогнозування і планування розвитку ЖКГ. Фінансова система України. Серія: «Економічні науки» : зб. наук. пр. Вип. 19. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. С. 449 – 454.

Financial planning and analysis: roles and best practices. 2019. URL: https://www.venasolutions.com/blog/financial-planning-analysis/fpa-roles-best-practices

Ramanna M. FP&A Integration: Bringing Together Financial and Strategic Planning. 2020. URL: https://fpa-trends.com/article/fpa-integration-financial-and-strategic-planning

Матвієнко П.В. планування діяльності банку – ключовий інструмент управління. Статистика України. 2017. № 2. С. 78 – 86.

Україна увійшла до топ-30 країн за розвитком поштових послуг. URL: https://www.unian.ua/economics/telecom/rozvitok-ukrposhti-ukrajina-uviyshla-do-top-30-krajin-za-rozvitkom-poshtovih-poslug-novini-11178554.html

Основні показники діяльності АТ «Укрпошта». URL: https://www.ukrposhta.ua/ua/richni-zvity

Данилюк М.О., Савич В.І. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 204 с.

Прогнозування та хеджування фінансових ризиків : монографія / За ред. проф. Л.О. Примостки. Київ : КНЕУ, 2014. 424 с.

Glazova Y.,Zhvanenko S., Kostenko G. Management of Innovation Processes In the Health Economy System of Ukraine. WSEAS transactions on environment and development. 2021. Vol. 17. Pp. 722-731 URL: https://doi.org/10.37394/232015.2021.17.69

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Костенко, Г., & Глазова, Я. (2023). ЗАСТОСУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛОГІСТИЧНОЇ СФЕРИ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 94–100. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-94-100

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування