МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-101-109

Ключові слова:

потенціал, маркетинг, реінжиніринг, економічна діяльність, промислові підприємства

Анотація

Стаття присвячена дослідженню методичних основ маркетингового потенціалу системи управління економічною діяльністю промислових підприємств. Розглянуті сучасні підходи зарубіжних та українських учених-економістів щодо побудови системи маркетингу на підприємствах та визначення їх потенціалу. Визначено, що роль маркетингового потенціалу в економічній діяльності промислових підприємств під час перебудови бізнес-процесів є актуальним завданням на сучасному етапі розвитку. У статті визначено напрямки переходу до ефективної маркетингової діяльності в період реінжинірингу бізнес–процесів промислових підприємств на основі аналізу основних тенденцій маркетингової та інноваційної діяльності суб’єктів господарювання різних країн. Зібрано дані про діяльність підприємств і проведено порівняльний аналіз тенденцій їх маркетингової діяльності, виходячи з оцінки індексу глобальної конкурентоспроможності країн світу, в тому числі країн ЄС у 2019 році. При визначенні основних напрямків маркетингової діяльності промислових компаній автором використано метод порівняльного аналізу; для розрахунку показників стимулюючих і дестимулюючих факторів, що характеризують маркетинговий потенціал підприємства, застосовано методичний підхід, що включає оцінку конкурентоспроможності потенціалу підприємства; для визначення інтегрального показника маркетингового потенціалу суб’єкта господарювання використано метод евклідової відстані. Отримані результати розрахунків підкреслюють необхідність визначення остаточної оцінки маркетингового потенціалу промислового підприємства під час реінжинірингу економічних процесів, що дозволяє топ-менеджменту визначити рівень ефективності маркетингових заходів і прийняти обґрунтовані управлінські рішення щодо вдосконалення економічної діяльності підприємства. Доведено значущість розрахунків показників маркетингового потенціалу промислових підприємства під час реінжинірингу їх бізнес-процесів.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Сергій Пижьянов, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Аспірант, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», м. Київ, Україна

Посилання

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 18.12.2022)

Notta O., Vlachvei A. Changes in marketing changes in marketing strategies during recession. Procedia Economics and Finance. 2015. Vol. 24. Рр. 485–490.

Mu J., Bao Y.K., Sekhon T., Qi J., Love E. Outside in marketing capability and firm performance. Industrial Marketing Management. 2018

Papadas K.K., Avlonitis G.J., Carrigan M., Piha L. The interplay of strategic and internal green marketing orientation on competitive advantage. Journal of Business Research. 2019. Vol. 104. Issue C, Pр. 632–643.

Kraus K., Håkansson H., Lind J. The marketing accounting interface – problems and opportunities. Industrial Marketing Management. 2015. Vol. 46. Pр. 3–10.

Giovanardi M., Lucarelli A. Sailing through marketing: A critical assessment of spatiality in marketing literature. Journal of Business Research. 2018. Vol. 82. Pр. 149–159.

Алькема В.Г. Реінжиніринг бізнес-процесів логістичного комплексу компанії. Вчені записки Університету «КРОК». №2 (54). 2019. С. 126-136.

Taraniuk L.M., Kobyzskyi D.S., Taraniuk K.V., Dimitrova V. Personnel aspects of marketing activity reengineering at the industrial enterprises. Innovative Marketing. 2018. Vol. 14. №2. Pр. 26–34. DOI: http://dx.doi.org/10.21511/im.14(2).2018.03

Mihus I., Denysenko M., Rumyk I., Pletenetska S., Laptiev M., Kupriichuk V. Methodology of corporate financial diagnostics in the period of a crisis. AD ALTA: journal of interdisciplinary research. 2021. Vol. 11. Iss. 1, Spesial Issue XV. Pp. 52-55.

Пилипенко О.О., Румик І.І. Управління фінансово-господарською діяльністю інтегрованих підприємств на інноваційній основі. Вчені записки Університету «КРОК». №2 (62). Київ, 2021. С. 166-175. URL: http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/419/448

Румик І.І. Розвиток фінансового сектору: стан, фінансова інклюзія, візія та стратегія дій. Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства : колективна монографія. Київ: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2020. С. 132-145.

Bendle N.T., Wang X.S. Marketing accounts. International Journal of Research in Marketing. 2017. Vol. 34. Pр. 604–621.

Mokyr J. The industrial revolution and the Netherlands: Why did it not happen? De Economist. 2000. Vol. 4. Issue 148. Pр. 503–520.

Global Innovation Index 2019. Global Innovation Index: веб–сайт. URL: https://www.globalinnovationindex.org/analysis–indicator

Melnyk L., Taraniuk L., Kozmenko O., Sineviciene L. Influence of the minimum salary level increase on the business entities activity in the context of transition to the sustainable development. Problems and Perspectives in Management. 2017. Vol. 15. Issue 1. Рр. 72–79.

Краснокутська Н.С., Бубенець І.Г. Підприємницький потенціал як фактор розвитку торговельних підприємств: монографія. Харків, 2015. 198 с.

Васильченко Л.С., Коляденко О.Л., Стручок О.В. Вплив логістики на ефективність функціонування маркетингового комунікаційного середовища підприємства. Актуальні проблеми економіки. №6 (228). 2020. С. 51-57

Герасимчук З.В., Морохова В.О., Бойко О.В. Маркетингова політика машинобудівних підприємств на ринку інвестиційних товарів : монографія. Луцьк : Надстир’я, 2008. 200 с.

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Пижьянов, С. (2023). МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 101–109. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-101-109

Номер

Розділ

Розділ 2. Управління та адміністрування