СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ ВАРТОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-9-14

Ключові слова:

додана вартість, глобальний ланцюг вартості, глобальні виробничі мережі, концепція, модернізація, розвиток, ризики

Анотація

Сучасні світові тенденції у сфері міжнародної економічної кооперації тісно повязані з глобальними ланцюгами вартості (даліГЛВ), в тому числі тому, що їх розвиток фундаментально змінив характер світової економіки. Визначення звязку між особливостями розвитку економіки країни та рівнем залученості у ГЛВ можливе завдяки всебічному розкриттю сучасного розуміння ГЛВтеоретичних та практичних засад їх формування. Зокрема, ГЛВ стали ключовими елементами у формуванні стратегій розвитку та програм урядових і міжнародних організацій у сфері економічного розвитку, які ретельно дотримуються збалансованого підходу з особливою увагою до системної конкурентоспроможності. Публікація розкриває основні напрями сучасної інтерпретації ГЛВ, інструменти і підходи до їх розвитку, можливі варіанти залучення, цілі, переваги та можливі ризики від інтеграції, типологію управлінських зв’язків всередині ГЛВ та ін. Визначено, що розвиток ГЛВ та еволюція підходів до їх розуміння дозволяє на новому рівні досліджувати галузі світової економіки, їх структуру та рівень залученості країн до глобальної системи виробничих процесів. Концепція ГЛВ дає можливість прослідкувати зв’язки між різними ланками географічно фрагментованого міжнародного виробництва, визначити роль кожного учасника та передбачити наслідки для тієї чи іншої країни. Участь у ланках ГЛВ несе для країн-учасниць як позитивний ефект, так і певні ризики, особливо для країн, що розвиваються. Своєчасне виявлення ризиків, пов'язаних з участю у ГЛВ, мають бути враховані при проведенні оцінки зовнішньоекономічної безпеки країни з урахуванням включення її до ГЛВ.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Віктор Грушко, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Д.е.н., професор, завідувач кафедри національної економіки та фінансів, ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”, м. Київ, Україна

Роман Ковчар, ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК"

Аспірант кафедри національної економіки та фінансів, ВНЗ “Університет економіки та права “КРОК”, м. Київ, Україна

Посилання

Дугінець Г. В. Глобальні ланцюги вартості: монографія. Дугінець Г. В., Київ, Київський національний торговельно-економічний ун-т, 2018.

Кизим М. О. Теоретичні засади розвитку глобальних ланцюгів створення вартості. М. О. Кизим, Г. В. Крамарев, О. Ю. Іванова та ін. Бізнес Інформ. 2018, № 12, с. 39-51.

Gereffi G., Risks and Opportunities of Participation in Global Value Chains, World Bank Policy Research Working Paper, April, 2014. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/18333

Gereffi G., Fernandez-Stark K. Global Value Chain Analysis: A Primer, Center on Globalization, Governance & Competitiveness (CGGC), Duke University Durham, 2011. URL: https://www.researchgate.net/publication/265892395_Global_Value_Chain_Analysis_A_Primer

Gereffi G., Fernandez-Stark K. Global Value Chain Analysis: A Primer, 2nd Edition, Center on Globalization, Governance & Competitiveness (CGGC), Duke University Durham, 2016. URL : https://www.researchgate.net/publication/305719326_Global_Value_Chain_Analysis_A_Primer_2nd_Edition

Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. The governance of global value chains. Review of international political economy, 2005. URL: https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/fisheries/docs/GVC_Governance.pdf

Porter M. Competitive advantage: creating and sustaining superior performance. M. Porter. New York, 1985. URL: https://www.albany.edu/~gs149266/Porter%20(1985)%20-%20chapter%201.pdf

United Nations Industrial Development Organization report on Global value chains, December 2015. URL: https://www.unido.org/sites/default/files/2016-03/gvc_report_final_0.pdf

Downloads

Опубліковано

2023-03-30

Як цитувати

Грушко, В., & Ковчар, Р. (2023). СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ЛАНЦЮГІВ ВАРТОСТІ. Вчені записки Університету «КРОК», (1(69), 9–14. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-9-14

Номер

Розділ

Розділ 1. Економіка